Demanen la nul·litat del procés d’elecció del Síndic de Greuges per irregularitats i manca de control del vot

No Comment

L’OCM assegura tenir informació i proves sobre irregularitats en el procés per captar vots, i posa en qüestió el sistema de votació car no disposa de cap control ni garanties per auditar-lo


Els dubtes i queixes que s’havien generat davant el procés d’elecció per escollir el nou Síndic de Gregues que s’està realitzant aquests dies ja s’estan manifestant de forma pública. En concret, s’ha materialitzat en una denúncia efectuada per l’Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa (OCM), qui demana la nul·litat del procés per irregularitats en el sistema de votacions. Les queixes recauen directament sobre l’Ajuntament, impulsor d’aquest procés i del sistema dut a terme per recaptar vots entre les candidatures que s’han presentat, que culmina el proper diumenge dia 11 per al vot telemàtic.

“Hem rebut informació sobre irregularitats en el procés de votació per internet. En concret, que hi ha candidatures que estan recollint dades de ciutadans i ciutadanes de Terrassa, DNI i data de naixement, i estan creant un correu electrònic per emetre el vot per ells i elles», assergura l’OCM en la seva nota, compartida a través de les xarxes socials, i que han introduït com a instància en el registre municipal.

L’OCM manté que els fets «atemptarien contra els principis fonamentals del secret de vot, la no coerció i el dret de vot personal i intransferible, i afirmem que el sistema permet que això pugui ocórrer sense el consentiment de la persona que suposadament vota».

OCM assegura que amb el procés que s’està duent a terme no s’estan complint diversos punts de la normativa que regula les consultes populars no referendàries, emmarcada en la llei 10/2014 de 26 de setembre, i diu no hi ha un reglament clar sobre la normativa a aplicar.

Per tot això, l’entitat demana la «nul·litat del procés de votació per via electrònica, posem en qüestió fins i tot el procés de vot presencial i demanem una auditoria del procés de votació per comprovar els fets irregulars esmentats”.

Sense reglament clar per al procés de votacions

Segons manifesta OCM, hi ha principis bàsics que no s’estan aplicant. D’una banda, «no existeix un reglament clar sobre les regles específiques de la consulta, ni s’ha creat una comissió de control o seguiment que vetlli per un procediment de participació adequat. Tampoc hi ha un control efectiu sobre el vot electrònic que garanteixi la total seguretat en la identificació de qui vota, així com la no duplicitat de participació d’una mateixa persona, ni la seguretat del vot electrònic per impedir l’alteració de la participació o dels vots emesos».

D’altra banda, l’entitat denuncia una «falta de transparència suficient per a que el/les actors/res interessats/des puguin dur a terme una observació i supervisió independent i fomentada».

Finalment, la nota es refereix a que «tampoc es garanteix lo que diu en el avantprojecte de Llei de la Generalitat que regula el vot electrònic, seguint recomanacions de la Unió Europea en referència al vot electrònic, que diu textualment que aquest tipus de vot ha de garantir “La identificació plena i fefaent de l’elector. El canal de votació no garanteix que qui vota és la persona legitimada per fer-ho».

El reglament que es va aprovar anomena a aquest procés com a consulta ciutadana. Segons indica el reglament, l’Alcalde, tenint en compte el resultat de les votacions, i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple municipal el nomenament de la persona escollida.

Redacció

Related Articles

Deixa un comentari