El Consell d’Entitats denuncia la falta d’interès del govern municipal en la Sindicatura de Greuges

No Comment

El Consell d’Entitats torna a carregar les culpes i a lamentar la posició de l’equip de govern en l’assumpte del Síndic de Gregues local. La plataforma lamenta en el següent comunicat les declaracions feta pels dirigents polítics de les formacions de l’equip de govern. A la vegada, el Consell demana que l’Ajuntament respongui les reclamacions de l’informe efectuat pel Síndic de Catalunya en relació a aquest tema, i  remarca la seva defensa del dret a la participació i a la figura del Síndic.

Tot plegat, just després que l’equip de govern hagi anunciat que donarà per bo el resultat del procés participatiu que es va dur a terme, i que per tant proposarà en el ple municipal de dijous Isabel Cazorla, qui havia obtingut més vots electrònics, com la candidata a Síndica de Greuges. Caldrà però que tres cinquenes parts dels regidors del plenari donin el seu suport a la proposta del govern, o bé una majoria simple en un segon termini d’aquí dos mesos. La qual cosa implica que l’elecció de la nova Síndica es podria allargar fins a l’estiu.

DECLARACIÓ DEL CONSELL D’ENTITATS D’ACCIÓ CIUTADANA EN DEFENSA DEL DRET DE PARTICIPACIÓ I EN SUPORT A LA FIGURA DE LA SINDICATURA DE GREUGES DE TERRASSA

Confiàvem en què la resolució presa pel Síndic de Greuges de Catalunya, en resposta a la queixa presentada per l’OCM i altres entitats, serviria per resoldre el buit que hi ha ara mateix a la nostra ciutat en relació a la Sindicatura de Greuges, però a la vista de les darreres declaracions formulades per alguns partits i, especialment, pels que formen l’equip de govern, tot ens fa pensar que no hi ha gaire interès, i que més aviat es pretén tirar pel dret, o bé amagar el cap sota l’ala i esperar l’arribada d’una solució miraculosa. Hem de manifestar que estem decebudes i tristos en relació a tot el procés.

Per una banda, el PDeCat, partit que regenta la Regidoria de Qualitat democràtica a la nostra ciutat i que hauria de vetllar al màxim per una correcta i saludable participació ciutadana, en lloc d’això, fa públic que el seu partit considera que aquí no passa res, que el procés s’ha fet amb garanties, que no s’ha adulterat, que és legítim i que el que cal és portar l’elecció al Ple i continuar amb la candidatura que va obtenir el major nombre de vots.

Cal recordar que això l’Ajuntament ja ho va intentar i que, en lloc de reconèixer els errors i rectificar, comptant amb el parer d’una ciutadania activa que li estava dient que aquest no era el camí, va voler tirar pel dret, i només va aturar el procés quan va veure que no se’n sortiria perquè no aconseguiria els vots necessaris de les diferents formacions polítiques presents al Ple a la vista de l’esvoranc que havia ocasionat aquest trist procediment.

I encara ens sorprenen més les declaracions de l’alcalde, que ara recupera un argument que ja el va utilitzar quan va esclatar tot aquest procés i és el que diu que el Síndic de Catalunya, Sr. Ribó, li va aconsellar que no iniciés un procés participatiu per escollir el càrrec ja que això podria comportar una “politització” del tema o una “partidització”.

O les del Sr. Vega declarant, en relació a la resolució del Síndic de Greuges de Catalunya, que en certa manera “ja s’havia parlat”, i que “no hi ha pressa”. És una actitud que fa difícil avançar cap a una solució, i deixa el procés, una vegada més, empantanegat.

Creiem que el problema de fons en aquest tema és la manca de capacitat per reconèixer errors i la concepció, molt estesa en la política de la ciutat, d’entendre la participació com un instrument de legitimació política, i no com un instrument essencial per a la solució dels problemes que com a societat tenim.

“Els ciutadans i les ciutadanes reclamem un canvi en les maneres de fer política, de governar, basades en valors com la proximitat, la transparència, l’eficàcia i el rendiment de comptes de l’Administració…, que esdevinguin (la ciutadania) actors actius alhora d’avaluar i compartir decisions sobre les polítiques i actuacions públiques”. Això, és el que declara com a voluntat el preàmbul del recent aprovat Reglament de Participació Ciutadana, i ho expressa també com “un projecte obert d’articulació i desenvolupament de la democràcia a Terrassa”.

El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana no som un moviment reivindicatiu i de protesta; treballem en un procés de construcció de ciutadania, i creiem que, com a societat, hem d’avançar des del gregarisme a la complicitat, hem de superar el decalatge existent entre els discursos i les pràctiques, hem de superar el descrèdit i la desconfiança en les institucions, entenent-les com a propietat pública i ciutadana. La política ha d’esforçar-se a resoldre la bretxa que la desconnecta de la ciutadania, i la ciutadania hem d’assumir la coresponsabilitat en els afers públics.

botomalarrassa

Creiem que la redacció del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges va suposar la recuperació d’un cert consens polític i social sobre aquesta figura, la fi d’un espectacle lamentable de gregarisme polític, d’improvisació i manca de diàleg. Lamentablement, sembla que hem retornat a aquest punt amb el consegüent perjudici per a la pròpia institució de la Sindicatura i per a la ciutat. En relació a la situació plantejada volem manifestar el següent:

1.- És el deure de l’Ajuntament fer les coses ben fetes, i quan no és el cas, és el deure de la ciutadania, i sobretot de les organitzacions ciutadanes, denunciar-ho. Per a nosaltres ha estat molt difícil i trist haver de denunciar aquest procés. Però, en tot cas, ho continuarem fent sempre que calgui.

2.- És cert que alguns aspectes establerts per la llei de consultes són difícils de complir, però molts altres dels aspectes denunciats tenen a veure amb una manca d’atenció per fer les coses bé, la definició del procediment de votació no es va fer correctament. El propi Síndic ha proposat a l’Ajuntament: “Aprovar les normes reglamentàries necessàries per desenvolupar el mandat del Ple recollit a l’article 4 del Reglament del/la Síndic/a municipal de Greuges de Terrassa, amb l’objecte de garantir que es respecten els requisits que estableix la normativa vigent en relació amb els processos participatius i als quals s’ha fet referència a l’apartat de consideracions.”.

3.- És cert que la plataforma CONSENSUS té mancances per identificar de manera “fefaent” a la persona que desitja emetre un vot, i això podria haver donat peu a alguna denúncia per suplantació de personalitat en algun vot. Però la denúncia presentada es referia a pràctiques sistemàtiques de suplantació de personalitat per part de dues candidatures; recollida de signatures que van ser introduïdes com a vots, fet reconegut per elles mateixes a la Comissió de Transparència i recollit a les actes. A més, van declarar que ho van fer amb l’autorització de l’Ajuntament, el que va significar un greuge comparatiu entre les diferents candidatures al no fer-se públics els acords fets de forma individual entre Ajuntament i les dues candidatures, acords que recordem no convertien en legals aquestes pràctiques.

El propi A. Vega va declarar en aquesta Comissió que “no ha estat un procés de vot electrònic, sinó una recollida de suports”, fet que semblava donar cobertura a les declaracions anteriors. Doncs bé, en la resolució del Síndic de Greuges de Catalunya sobre aquest tema s’afirma que de la declaració de l’Ajuntament en relació a “les respostes donades a les sol·licituds formulades per les candidatures durant el procés participatiu, “no es desprèn en cap moment que ni es valori ni molt menys, que s’accepti com a bons, la recollida de suports en paper i posterior abocament de la informació en la plataforma de participació ciutadana”. Per tant, es nega que aquestes dues candidatures tinguessin autorització de l’Ajuntament per recollir i abocar signatures, el que es contradiu amb el que es va declarar a la comissió de transparència. Demanen un aclariment sobre aquest fet.

4.- No entenem, i ens preocupen seriosament les declaracions (referides abans) de l’Alcalde en l’últim ple, en relació a les paraules del Síndic de Catalunya: “va recomanar a l’alcalde de Terrassa no dur a terme un procés de participació ciutadana per escollir el nou síndic municipal”, per por a la politització i a la “partidització”. Ara resultarà que som els ciutadans els que polititzem les decisions i són els grups polítics els que fan possible les decisions polítiques consensuades. Li recordem a l’Alcalde que fa ben pocs dies una part important de la política municipal i de Catalunya caminava plegada i en complicitat amb la ciutadania per la remunicipalització de l’aigua. Si és possible aquest procés de complicitat, ens sobte aquesta declaració d’immaduresa ciutadana per participar en el nomenament de la sindicatura.

5.- No entenem tampoc que els grups socials hagin estat exclosos del procés de consultes per trobar una solució al bloqueig del procés. Ens sobte aquesta exclusió, en primer lloc perquè sempre hem estat els més interessats, en segon perquè la pròpia denúncia ens converteix en part activa en el procés i en tercer lloc per pur sentit comú. Les entitats són i seran una part fonamental del procés, i en quart lloc perquè creiem que les entitats podem contribuir a trobar una solució.

És per tot això que demanem a l’Ajuntament que:

a) Escolti les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya, aturi el procés i replantegi el procediment, en particular les normes reglamentàries necessàries per desenvolupar el mandat del Ple recollit a l’article 4 del Reglament del/la Síndic/a municipal de Greuges de Terrassa.

b) Reconsideri la seva posició respecte al procés, reconegui les coses que són evidents, i es disposi a trobar una solució en el mínim temps necessari, i no permeti que la situació es degradi més.

c) Constitueixi una comissió formada per representants del govern, dels grups polítics i de les entitats socials, encarregada de proposar les mesures per resoldre la situació. Una comissió no amb tothom, sinó operativa i participada, reconeguda, amb capacitat de diàleg i amb capacitat per proposar una solució.

d) Tenint en compte que fa més d’un any que la nostra ciutat no té la figura del síndic/a municipal de greuges, demanem amb el consens de tots els representants polítics municipals que estableixin provisionalment i mentre duri aquest procés, en la persona de l’anterior síndica, Isabel Marquès, el seu nomenament com a síndica municipal de greuges.

Esperem que actuïn amb responsabilitat, aturin definitivament el procés i el tornin a reiniciar amb totes les garanties. La qualitat democràtica es demostra amb fets, no amb paraules.

CONSELL D’ENTITATS D’ACCIÓ CIUTADANA

Terrassa, 26 d’abril de 2017

Related Articles

Deixa un comentari