El govern local respon el ‘manifest’ amb què Cecot i grups empresarials entren en el debat de l’aigua

No Comment

L’Equip de Govern va respondre puntualment a un manifest, fet públic el passat 21 de desembre a la pàgina web de Cecot, signat per diferents organitzacions empresarials de la ciutat i encapçalat per Cecot, en el qual aquests grups entren obertament en el debat sobre la futura forma de gestió del servei públic de subministrament d’aigua, un dret bàsic i fonamental de totes les persones.

Però la seva no és només una opinió ni només sobre l’aigua, al contrari, hi ha una crida i advertència, per no dir amenaça, explícita sobre l’activitat econòmica en general: «Podem anar fent plans d’indústria que si no venen acompanyats per fets que els sostinguin i valoritzin positivament, només provocarem un clima de manca de confiança per als inversors i una desafecció d’aquells empresaris que se senten més compromesos amb la ciutat».

Exacte, els grups empresarials han decidit saltar a l’arena de la política, potser perquè no tenen qui defensi, o tingui prou força per fer-ho, els seus interessos al Ple municipal.

L'alcalde Jordi Ballart explica el Pla de Mandat, amb Miquel Sàmper (esq) i Alfredo Vega. Foto Psc L’alcalde Jordi Ballart explica el Pla de Mandat, amb Miquel Sàmper (esq) i Alfredo Vega. Foto Psc

En tot cas, a l’equip de govern egarenc, que per raons vàries (al menys pel que fa a l’aigua) ja no sembla que li serveixi «la col·laboració públic-privat» que «a Terrassa li ha anat tan bé» i als grups empresarials que afirmen això molt més, i responen al citat «manifest» amb aquest comunicat públic del dia 23 de desembre:

Posicionament de l’Equip de Govern en relació al manifest signat per diferents organitzacions empresarials de la ciutat, encapçalat per Cecot

Davant del comunicat que ha fet públic la Cecot en nom d’alguns gremis sectorials i associacions empresarials, en relació al procés de debat sobre l’aigua que estem realitzant actualment a la nostra ciutat, el Govern Municipal mostra la seva perplexitat i vol transmetre als ciutadans i ciutadanes de Terrassa el seu posicionament:

Primer.- El Govern Municipal ha dissenyat i impulsat la seva estratègia de treball, diàleg i presa de decisions fonamentada exclusivament sobre la defensa dels interessos generals de la ciutat, el respecte a la legalitat vigent i la transparència.

Segon.- El valor fonamental que actua com a referència de tot el procés de debat sobre l’aigua és la defensa exigent i rigorosa de l’autonomia i sobirania del Ple Municipal, en el marc de la Constitució, l’Estatut i les lleis vigents, per a la presa de decisions democràtiques en relació als interessos generals de la ciutat i les competències municipals. Lamentem la subjectivitat de les afirmacions que posen en qüestió les decisions democràtiques adoptades per una àmplia majoria del Ple de l’Ajuntament de Terrassa.

Tercer.- El Govern Municipal valora i respecta totes les opinions, crítiques i aportacions constructives al debat ciutadà, vinguin d’on vinguin i representin els interessos que representin. I per això mateix, ha creat un dispositiu de participació per escoltar totes les veus, sense preferències, on lamentem l’absència de la Cecot.

Quart.- El Govern Municipal rebutja qualsevol forma de pressió, directa o indirecta, que pretengui influir en l’exercici sobirà de les competències municipals, forçar actuacions de dubtosa legalitat, promoure interessos privats que col·lideixin amb els interessos generals o limitar la transparència de tot el procés.

Cinquè.- El Govern Municipal ha apostat fermament per la reactivació econòmica de la ciutat, amb la implicació i participació de tots els agents. La cooperació públic privada impregna, des dels inicis de la democràcia les polítiques en aquest àmbit.

Una mostra d’això la tenim en el Pacte per la Ocupació, referent a tot el país, i que ha comptat amb la col·laboració d’agents socials i econòmics. Fins al moment, no hem sentit cap qüestionament de les entitats signants i que formen part d’alguns òrgans de cooperació amb el propi Ajuntament. La nostra política econòmica es basarà sempre en el progrés econòmic, la creació de riquesa i la seva redistribució.

Sisè.- Tot i no haver compartit algunes decisions de la Cecot en els darrers temps, el Govern Municipal ha estat sempre lleial, respectuós i comprensiu amb les mateixes, defensant sempre el caràcter terrassenc i vallesà de la patronal.

Setè.- El Govern Municipal està compromès a vetllar pel diàleg constructiu, lleial i respectuós al llarg de tot el debat sobre l’aigua i a complir amb rigor i honestedat els seus compromisos amb la ciutadania, de la qual emana el mandat democràtic expressat a les eleccions municipals. És per tot això que demanem una reflexió profunda i acurada de les greus manifestacions realitzades pels signants del comunicat.

Related Articles

Deixa un comentari