El moviment veïnal posa deures al proper govern: l’assemblea de la FAVT aprovà el pla de treball 2019

No Comment
L’assemblea de la FAVT vota el Pla de Treball. Foto PV

Pep Valenzuela

La Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa aprovava, el passat 6 d’abril, en l’assemblea general ordinària de l’entitat, el pla de treball per 2019, el pressupost i el reglament intern, així com tres importants «pronunciaments» sobre «participació ciutadana per decidir els canvis de línies d’autobusos urbans», demanar a tots els partits i el futur govern local un compromís ferm per exigir la construcció de residències per a gent gran, i un «pacte de partits per la neteja viària i la recollida i reducció de residus».

El nou règim intern, aprovat per unanimitat de les representants de les 12 associacions presents, incorpora els canvis realitzats aprovats dels estatuts, pels quals es limitava la composició de la Junta Directiva a 9 membres, per treballar amb més agilitat i amb funcions més executives, mentre que es creava un organisme nou, el Consell Gestor, que es reuneix cada 3 mesos, per controlar la feina de la Junta i debatre amb una perspectiva de curt i mig termini.

En el pla de treball 2019, que bàsicament dóna continuïtat a les tasques que ja es van realitzant, destaca el compromís per participar en tot el referent a l’aigua: l’Observatori i el Consell d’Administració de Taigua; tot plegat, una experiència sense precedents que exigirà molta dedicació.

«Molt important també», subratllà la Dolores Lledó, presidenta de la Junta, «és desenvolupar el conveni de col·laboració signat amb la Síndica de Greuges de Terrassa», pel qual la Sindicatura es traslladarà al conjunt dels barris per recollir greuges i queixes. Una tasca que s’ha iniciat amb visites als barris de Can Palet de Vistalegre i Torre-sana, apuntà la síndica Isabel Marquès, present a l’assemblea de les entitats veïnals. També participà com a convidada a l’assemblea una representant del Casal de la Dona.

A més de continuar participant de forma protagonista en el conjunt de taules i consells municipals, el Pla emfasitza la necessitat de donar més impuls a les comissions de residències, rieres, residus i de mobilitat, a més de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública.

En Gregorio Ramírez, de l’AV de la Cogullada i membre de la comissió de rieres, informà de la creació de la Taula de les Rieres, amb participació de les entitats afectades, tant de la riera del Palau com la de les Arenes. «Estan molt descuidades, és una discriminació dels barris afectats», afirmà, «l’objectiu principal és la seguretat com a part d’un projecte de futur pels 14 quilòmetres de rieres», afegí tot reclamant que «ja n’hi ha prou que Ajuntament i Generalitat no es posin d’acord per fer la feina».

Pel que fa a mobilitat i accessibilitat universal, en Joan Vila, vicepresident de la Junta i membre de Prou Barreres, denuncià que l’Ajuntament encara «no té protocols clars per garantir l’accessibilitat de totes les persones a tots els espais».

Representant de la FAVT a la plataforma per la sanitat pública, en Jaume Pavia informà sobre la «manipulació de dades sobre les llistes d’espera», tant per part del CatSalut com de la Mútua de Terrassa per tal que les mateixes no mostrin l’estat real de la situació, que «és molt més greu del que es reconeix oficialment». Pavia assegurà que «Mútua és un gran problema. Mentre que amb el Consorci Sanitari de Terrassa s’han fet reunions, Mútua no vol ni parlar». L’Ajuntament, mentrestant, afegí, no assumeix les seves responsabilitats.

Urgència autobusos, residències i residus!!!

Membres de la Junta FAVT i d’AAVV van participar activament en les 3 sessions del Procés Participatiu per definir la futura Xarxa d’Autobusos de Terrassa, entre els mesos de maig i juny del 2017, organitzades per l’Ajuntament de Terrassa.

Han passat gairebé 2 anys i des de l’Ajuntament no s’ha donat cap informació de les conclusions d’aquest procés ni de les intencions municipals, informa la FAVT. Tampoc han estat ateses peticions de diverses AV demanant canvis puntuals en algunes línies.

Per empitjorar la situació, en el Ple Municipal extraordinari del passat 21 de gener, en què es va aprovar l’inici de l’expedient de contractació de la nova concessió del servei d’autobusos es va barrejar l’aprovació d’unes millores del mateix pel període 2020-2029, de les que l’Ajuntament no ha donat cap mena d’informació a la ciutadania.

La FAVT considera que aprovar qualsevol canvi sense cap mena d’informació prèvia, és una «falta de respecte al Procés Participatiu que es va fer». I demana que abans d’aprovar futurs canvis «es faci públic l’informe del procés participatiu del 2017, així com que els canvis previstos es sotmetin a un procés d’informació i consulta pública, per escoltar i respectar l’opinió de la ciutadania i alhora no condicionar la feina del govern que surti de les eleccions del 26 de maig».

Residències

A Terrassa hi ha 31 residències per a gent gran, però només una és de titularitat pública, la de Mossèn Homs, funcionant a mig gas, amb llista d’espera de més d’un any. I encara, per optar a una plaça pública cal tenir reconegut el grau de dependència 2.

Hi ha residències amb places concertades, però l’oferta és molt inferior a la demanda i amb llistes d’espera de molts mesos. Una plaça a una residència privada, si en trobes, costa de mitjana més 2.000 € al mes.

Segons un estudi de la Comissió, a Terrassa calen entre 90 i 180 places de residències públiques.

En aquesta situació, informa la Comissió de Residències que «ni la Generalitat ni l’Ajuntament, per motius polítics i/o econòmics, no fan res». S’han fet recursos al Síndic de Greuges de Catalunya i a l’Ajuntament, de moment sense cap resultat.

La Comissió considera que els grups polítics aquí hi tenen molt a dir, deixant a banda les diferències. Els demana incloure als respectius programes:

-Les dades actualitzades de la situació de les persones dependents a Terrassa, així com de la situació de les persones amb problemes de salut mental a la comarca.

-Fer un estudi de la situació de Residències i l’elaboració d’un pla d’acció, tot cercant solucions de futur a curt i mitjà termini i contemplant alternatives a les residències, com el cohabitatge, habitatges tutelats, etc.

-Que es facin les obres de remodelació i ampliació de la Residència Mossèn Homs i que aquestes noves places estiguin disponibles immediatament, que és un compromís del Conseller responsable assolit en la seva última visita.

-Que es reclami o es convingui amb la Generalitat la construcció de la Residència a Sant Pere Nord, que té el projecte acabat i que el Parlament va instar al govern a què s’executés. Fer el projecte i construcció de la residència a Ca n’Anglada, que ja té els terrenys destinats.

Terrassa Neta, per favor!!!!!

«S’ha menystingut la participació ciutadana (fins i tot deixant en un calaix acords del Ple Municipal)», denuncia la FAVT en relació amb el «desastre» de la neteja i residus a la ciutat, tot considerant, a més, que «les mesures adoptades no són suficients».

De fet, afegeix el pronunciament de la federació veïnal, «la política de gestió dels residus no ha avançat, estem molt lluny dels objectius tant de reciclatge i de prevenció». Per acabar d’adobar-ho, per la «ineficàcia del govern», aquesta legislatura, no s’aprovaran: ni el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa 2018-2030 ni el Contracte Programa Ajuntament – Eco-Equip, ni l’Auditoria de Gestió de l’Empresa Eco-Equip.

La Taula de Residus hauria estat un «fracàs com a òrgan operatiu i de participació ciutadana efectiva», declara la FAVT.

En el seu «pronunciament», demana i proposa: «És urgent i necessari establir un Observatori Ciutadà de Residus i Neteja que permeti garantir la solució d’aquesta problemàtica tota». I és més urgent encara, perquè pot ser també un «problema greu mediambiental».

Per tal d’assegurar l’efectivitat d’aquest possible Pla, la federació veïnal reclama la «unitat dels partits polítics». Que es faci un «pacte que garanteixi la continuïtat de totes les accions necessàries».

Sobre el problema de l’incivisme, que tant agrada al Govern local, si més no per justificar-se, «afecta els mitjans de control que té el Municipi (especialment Policia Municipal)», afirma la FAVT, «i no poden quedar al marge de la solució». Proposa revisar les Ordenances, i «sobretot, les accions d’informació i sensibilització, combinades amb accions sancionadores efectives».

Finalment, sens dubte caldria posar en marxa una millor educació sobre la recollida selectiva i de millora del civisme, que «fins avui han estat manifestament poc efectives».

Related Articles

Deixa un comentari