El professorat de l’IES Montserrat Roig contra l’ampliació decidida per la Generalitat i saludada per l’Ajuntament

No Comment

IES Montserrat Roig Terrassa

La decisió del Departament d’Ensenyament d’ampliar una línia en l’Institut Montserrat Roig, per a posar un pegat davant la manca de places pel nou alumnat d’ESO, va portar molta tranquil·litat al govern local, fins al punt que la regidora responsable de l’àrea, Rosa Ribera declarà que se sentia “alleujada davant aquest cop de timó, que per fi ens posa en la bona direcció”.

La Regidora se les havia vist amb representants de vàries AMPA d’escoles de la zona 2, decidides a exigir que la continuïtat dels estudis de les seves filles i fills no es veiés pertorbada per la manca de previsió de les administracions responsables, quan parlem d’una situació que es veia venir fa tant com al menys 10 anys.

El compromís del Departament que tant «alleuja» la regidora Ribera, tot i ser un intent d’apagar foc amb allò primer que et trobes a mà, sembla haver tranquil·litzat també les famílies, tot i ser un pegat amb poques possibilitats de resoldre bé el problema.

botomalarrassa

Però, amb una perspectiva de més llarg abast i coneixent immediat i intens del dia a dia i des del mateix centre d’estudi la situació, el professorat aixeca ara la veu per alertar contra aquesta decisió, en un comunicat fet públic el 24 de maig sota el títol fer i contundent de: «Per què no podem acceptar 5 línies de 1r d’ESO?».

L’assemblea de professorat denuncia:

«L’obertura o tancament de línies o, fins i tot, l’eventual increment de la capacitat d’alguns centres educatius en lloc d’uns altres, mai és innocu en termes de segregació, ans al contrari, la incrementa. Tanmateix seria contradictori augmentar el nombre de places a l’escola concertada al mateix temps que es consolida la infraocupació de determinats centres públics, aquells on, precisament, la segregació és accentuada. Són les aules i centres amb una major heterogeneïtat d’alumnat en quant a procedència (país d’origen) i en quant a classe social, els que ajuden a una escolarització més justa i equilibrada.

Valorem molt negativament el procés d’informació i participació en la presa d’aquesta decisió. Ni el nostre Claustre, ni el Consell Escolar del centre, ni el Consell Escolar Municipal, els que haurien de ser espais naturals de debat i participació, ni tan sols s’han pogut posicionar sobre el tema.

En realitat, aquesta proposta està eludint la responsabilitat del Departament d’Ensenyament per l’incompliment de la planificació estratègica establerta que ja contemplava el creixement demogràfic i la construcció de l’Institut Can Roca i de les Aimerigues. Només calia temporitzar-ho millor i haver començat les obres uns quants cursos abans. L’alumnat de 6è de primària de la Zona 2 ja estaven escolaritzats des de fa 9 anys! La construcció d’aquests equipaments arribarà molt tard i amb conseqüències negatives pel conjunt de la ciutat.»

Per acabar demanant:

«1. Que es retiri la proposta d’increment d’una nova línia al nostre centre.

2. Que s’obri un procés amb tota la comunitat educativa per abordar, no només la planificació de l’oferta educativa i l’adscripció de centres de primària a secundària, sinó també la implementació de mesures per a la millora de la qualitat de l’ensenyament i l’èxit educatiu, la reducció de ràtios i una distribució equitativa de l’alumnat amb NEE entre tots els centres de la ciutat.

3. Que s’explorin altres alternatives, més enllà de massificar els centres, com ara la possibilitat de la creació d’instituts-escola a la zona 2 o d’altres zones de la ciutat. En l’actual situació els instituts-escola poden ser un bon recurs per garantir una millor escolarització, la coordinació educativa entre etapes i afavorir transicions harmòniques.

4. Portar aquest debat al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar del centre i al Ple Municipal per demanar el seu posicionament, i obrir un procés de negociació amb el Departament d’Ensenyament.»

Text íntegre del comunicat de l’’Assemblea de professors i professores de l’Institut Montserrat Roig de Terrassa:

Per què no podem acceptar 5 línies de 1r d’ESO?

L’Assemblea de professors i professores de l’Institut Montserrat Roig de Terrassa, davant de la proposta del Departament d’Ensenyament d’incrementar una cinquena línia d’ESO al nostre centre, vol traslladar al Departament d’Ensenyament, a l’Ajuntament de la ciutat, al Consell Escolar del nostre centre, al Consell Escolar Municipal, a la ciutadania i a la comunitat educativa de la nostra ciutat, les següents consideracions i propostes:

Considerem l’educació com a dret universal i permanent i una responsabilitat fonamental de les administracions públiques.

Apostem per una educació pública de qualitat com a instrument per a garantir l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

Entenem l’accessibilitat a una educació pública en tots els seus nivells i per a tota la població com una prioritat, però aquesta no ha de portar a la massificació dels centres. Incrementar les ràtios alumnes/aula o el nombre de línies en centres educatius que no estan pensats ni preparats per assumir-les tindrà conseqüències negatives per a la seva qualitat educativa.

L’obertura o tancament de línies o, fins i tot, l’eventual increment de la capacitat d’alguns centres educatius en lloc d’uns altres, mai és innocu en termes de segregació, ans al contrari, la incrementa. Tanmateix seria contradictori augmentar el nombre de places a l’escola concertada al mateix temps que es consolida la infraocupació de determinats centres públics, aquells on, precisament, la segregació és accentuada. Són les aules i centres amb una major heterogeneïtat d’alumnat en quant a procedència (país d’origen) i en quant a classe social, els que ajuden a una escolarització més justa i equilibrada.

Valorem molt negativament el procés d’informació i participació en la presa d’aquesta decisió. Ni el nostre Claustre, ni el Consell Escolar del centre, ni el Consell Escolar Municipal, els que haurien de ser espais naturals de debat i participació, ni tan sols s’han pogut posicionar sobre el tema.

En realitat, aquesta proposta està eludint la responsabilitat del Departament d’Ensenyament per l’incompliment de la planificació estratègica establerta que ja contemplava el creixement demogràfic i la construcció de l’Institut Can Roca i de les Aimerigues. Només calia temporitzar-ho millor i haver començat les obres uns quants cursos abans. L’alumnat de 6è de primària de la Zona 2 ja estaven escolaritzats des de fa 9 anys! La construcció d’aquests equipaments arribarà molt tard i amb conseqüències negatives pel conjunt de la ciutat.

Conseqüències que en el nostre centre es concretaran, més enllà de la general massificació, en:

  • Dividir els tallers de Visual i Plàstica i Tecnologia per ampliar el número d’aules.

  • No tenir cap espai prou ampli al centre que ens permeti generar dinàmiques o activitats de més d’un nivell educatiu, tret del gimnàs i el vestíbul.

  • Dèficit d’espais i aules d’informàtica.

  • S’incrementarà la dificultat per fer desdoblaments de grups classe.

  • Augment de la conflictivitat en les entrades, sortides, pati. Lavabos insuficients..

  • Més complicació en l’organització de les sortides i TdS . No tots els equipaments amb valor pedagògic estan preparats per acollir 160 alumnes.

  • S’incrementaran les dificultats per a l’atenció a la diversitat..

I tot això al llarg de quatre anys.

Per tant, no compartim la decisió del Departament d’Ensenyament ja que cal garantir una escolarització en condicions d’equitat i de qualitat educativa.

I donat que entenent que la defensa de l’Educació Pública necessita del suport de tota la comunitat educativa, dels moviments socials i del govern local.

Demanem:

1. Que es retiri la proposta d’increment d’una nova línia al nostre centre.

2. Que s’obri un procés amb tota la comunitat educativa per abordar, no només la planificació de l’oferta educativa i l’adscripció de centres de primària a secundària, sinó també la implementació de mesures per a la millora de la qualitat de l’ensenyament i l’èxit educatiu, la reducció de ràtios i una distribució equitativa de l’alumnat amb NEE entre tots els centres de la ciutat.

3. Que s’explorin altres alternatives, més enllà de massificar els centres, com ara la possibilitat de la creació d’instituts-escola a la zona 2 o d’altres zones de la ciutat. En l’actual situació els instituts-escola poden ser un bon recurs per garantir una millor escolarització, la coordinació educativa entre etapes i afavorir transicions harmòniques.

4. Portar aquest debat al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar del centre i al Ple Municipal per demanar el seu posicionament, i obrir un procés de negociació amb el Departament d’Ensenyament.

Terrassa, 23 de maig del 2017

Related Articles

Deixa un comentari