El PSC torna al ‘pelotazo’ urbanístic com a motor de creixement, amb el bloc de dretes, denuncia TeC

No Comment

El PSC ha presentat dues propostes urbanístiques per al Ple de mes de febrer que recuperen la idea de l’especulació urbanística com a motor de desenvolupament de la ciutat de la mà del bloc de la dreta de PDeCAT, PP i Cs.

La primera és d’una modificació de POUM que afecta 10 sectors pendents de desenvolupament. La modificació eximeix a aquests sectors d’haver d’implementar el sistema de recollida neumàtica de residus previst al POUM. Això significa la reducció d’un 20% dels costos d’urbanització d’aquests sectors (27Meur de 132Meur). La justificació és que en aquests moments no és viable econòmicament aquest sistema i que cal actualitzar aquests sectors al context actual.

Hom pot compartir que cal adaptar els sectors que es van definir al POUM del 2013 al context actual. Però, declara el grup municipal de TeC en un comunicat fet públic aquesta setmana, «creiem que s’han d’actualitzar en la seva totalitat i no parcialment com s’ha fet. Per què no s’han revisat i augmentat les reserves d’habitatge protegit d’aquests sectors davant l’emergència habitacional que patim a Terrassa? O per què no s’ha revisat si calia reduir el nombre d’habitatges i augmentar el sòl destinat a activitats productives i econòmiques davant la manca de sòl industrial que té la ciutat?»

Segons el grup de TeC, el que s’ha fet és «únicament reduir la despesa d’urbanització d’aquests sectors per facilitar el negoci privat que hi ha al darrera, d’acord a uns paràmetres urbanístics definits l’any 2003 en el moment més àlgid de la bombolla immobiliària». Ni tan sols es proposen alternatives a la gestió de residus. És una actuació que torna a «apostar per la construcció massiva d’habitatges, ja que el conjunt de sectors afectats poden significar prop de 14.000 habitatges nous».

La segona és el Pla de Millora de la Rambleta. Un sector que permetrà construir 25.000 m2st nous dels quals gairebé 5.000 són d’ús comercial. Un sector que, alerta TeC, planteja tres problemes greus. Les reserves d’habitatge protegit són insuficients a les necessitats actuals de la ciutat. Es reserva un 30% del sostre en règim de venda quan se sap que aquest règim no garanteix l’accés a l’habitatge de moltes famílies que no poden comprar. Es preveu una gran quantitat de superfície comercial per a establiments mitjans (1.300m2) que contribuiran a la desertització de comerç de proximitat que ja pateixen els barris del Segle XX i La Cogullada. I finalment, és una actuació que s’ha fet d’esquenes als veïns i veïnes dels barris afectats tal com han denunciat l’AVV del Segle XX.

El PSC ha tingut 4 anys per revisar aquests sectors i adaptar-los a les noves necessitats de la ciutat i els barris, per haver ampliat les reserves d’habitatges de lloguer social, per haver incrementat el sòl destinat a usos industrials, per haver fomentat el comerç de barri i «no ho ha volgut fer». El PSC no ha tingut «cap interès ni preocupació en les necessitats reals de la ciutat, ni en matèria d’habitatge ni comerç ni indústria».

El Sr. Vega s’ha preocupat únicament «d’afavorir els interessos econòmics de promotors i de continuar implementant una ciutat on els promotors estan per davant de la gent que necessita habitatge, on les grans superfícies comercials estan per davant del petit comerç de barri i on l’especulació immobiliària està per davant de les activitats productives».

I conclou el comunicat de TeC: «Ara ja sabem que el PSC i el Sr. Vega no han tingut interès a adaptar aquests sectors per què el PSC continua apostant pel pelotazo urbanístic fonamentat en l’especulació immobiliària de la mà del bloc de la dreta de l’Ajuntament, PDeCAT, PP i Cs, que han donat suport entusiàstic a la proposta, demostrant que quan es tracta de defensar els interessos dels «de dalt» tots ells es posen d’acord fàcilment».

Related Articles

Deixa un comentari

cacaus Alternativa3