Comunicat entregat pel Procés Constituent Terrassa a les diferents forces polítiques que configuren Terrassa en Comú.

No Comment

DE L’ASSEMBLEA LOCAL DEL PROCÉS CONSTITUENT DE TERRASSA A LA CANDIDATURA DE TERRASSA EN COMÚ

Benvolgudes de Terrassa en Comú,

Com segurament ja sabeu, les dues propostes de treball que conformaren l’origen del Procés Constituent són, d’una banda, la concreció d’un Manifest on es recullen els deu punts que considerem bàsics per a l’avenç social i, de l’altra, la de treballar per a l’articulació d’un front unitari d’organitzacions que comparteixin aquestes mateixes fites. Si bé la idea primigènia anava dirigida a les eleccions al Parlament de Catalunya, aquesta s’ha vist desbordada pels processos locals que les eleccions municipals han marcat. Ha estat aquesta lògica la que ens ha dut a treballar a la ciutat seguint els mateixos criteris. Com bé sabeu, al Procés Constituent, desprès de l’aposta municipalista, s’està duent a terme un debat intern sobre com s’hauria d’articular la formació d’aquesta confluència en l’àmbit de la política catalana, i sobre com participar en aquests processos.

Pro ConsL’Assemblea Local del Procés Constituent, en el seu moment, va prendre la decisió de no participar de forma directe a la llista electoral amb la presentació de persones com a candidates, i va apostar per enfocar la nostra aportació cap a la consecució d’una candidatura municipal d’ampli consens, basada en un codi ètic sotmès al valor de la transparència, i en la defensa d’un programa d’esquerres, rupturista amb l’actual model municipal, i compromès amb la participació real de la ciutadania.

El resultat d’aquesta confluència ha fet possible l’aflorament d’un candidatura unitària formada per diferents forces polítiques d’esquerra, a pesar de l’absència de la CUP, una de les més significatives de la nostra ciutat, amb la qual ens sentim molt a prop. Aquesta absència va amputar la consecució de la tan desitjada unitat, malgrat els nostres esforços per tal què això no succeís. Esperem i desitgem que aquesta unitat s’acabi fent realitat des dels diferents fronts de treball, tant si és dins com fora de l’àmbit institucional.

Hem donat suport a un codi ètic basat en els principis de la transparència, l’honestedat, la rendició de comptes i la revocabilitat com a compromisos bàsics a assumir per part dels càrrecs electes envers la ciutadania que pretén representar.

Arribat aquest moment, i un cop passades les eleccions municipals, considerem que el nostre compromís amb la candidatura ha culminat. A partir d’ara mateix, els seus i les seves representants es deuen només a la ciutadania que els ha votat i escollit perquè la representi. Per tot això, us comuniquem que, després d’un profund debat, l’Assemblea Local del Procés Constituent de Terrassa ha considerat necessari retirar-se del Grup de Confluència i dels posteriors òrgans polítics que es puguin constituir dins la Candidatura Ciutadana Terrassa en Comú, on hi hem estat presents des de la seva creació.

Com a moviment social organitzat creiem que la nostra tasca ha d’orientar-se al foment i l’impuls d’aquells espais col·lectius que possibilitin el debat i la confluència dels diferents interessos i demandes de les ciutadanes i els ciutadans organitzats dins l’ampli ventall de moviments i lluites locals. El nostre compromís ha de ser el de continuar treballant perquè aquestes demandes siguin tingudes en compte per part del nou consistori resultant d’aquestes eleccions, sigui quina sigui la formació política que governi.

Pel que fa a Terrassa en Comú, restarem amatents i vetllarem perquè els seus i les seves representants, sorgits de la candidatura, comptin en tot moment amb les bases que els hi han donat suport, a través dels òrgans de consulta i decisió que es constitueixin, com ara plenaris, assemblees locals, etc, ja que així ho hem ratificat en el codi ètic signat. Per tant, aquesta és també la nostra posició, pel que fa a possibles pactes amb altres forces polítiques cara a una possible coalició per governar la ciutat.

El nostre objectiu passa per afavorir i fomentar, ara més que mai, una cultura política ciutadana basada en els valors de la participació directa, real i democràtica que tendeixi cap aquelles formes de participació que possibilitin l’acostament a l’autogestió del poder local, poder que, no ho hem d’oblidar, és la ciutadania la qui el delega en unes persones escollides perquè l’exerceixin en el seu nom, i ho facin des de la certesa i el convenciment que el que gestionen és un bé públic que és de propietat comunal, és a dir de la col·lectivitat, a la qual li pertany com a valor intrínsec de la democràcia real.

Per aprofundir en aquestes noves formes de participació serà necessari crear nous mecanismes, noves eines i nous espais afavoridors del debat col·lectiu, de baix a dalt, que fomentin el coneixement, la comunicació i l’empatia, i potenciïn la presa de decisions responsables de forma horitzontal.

La posada en marxa d’aquesta democràcia participativa, real i directa, hauria de caminar cap a la concepció d’uns valors basats en criteris de cooperació entre governats i governants. Un acompanyament positiu que s’hauria de sustentar en la confiança mútua i en la idea que un contrapoder ciutadà és la garantia per a l’exercici de la plena normalitat democràtica, ja que el que es pretén no és ni la fiscalització per si mateixa ni l’entorpiment de la feina en un sentit negatiu, sinó una millor gestió de la cosa pública, és a dir, de tot allò que ens afecta, com a membres d’una col·lectivitat, en tots els àmbits de la nostra vida.

Només així podrem avançar cap a l’assoliment d’una societat plenament democràtica i transformadora, basada en els valors que des de l’ampli ventall de l’esquerra tothom diem defensar.

 Procés Constituent – Assemblea Local de Terrassa

 Terrassa, 3 de juny de 2015

Related Articles

Deixa un comentari