[Emiliano Martínez] Residència per a l’atenció i les cures a la gent gran

No Comment

Terrassa té un important índex de població envellida, el 16,25%, més de 35.000 persones són majors de 65 anys. Amb una taxa de sobreenvelliment de majors de 75 anys del 51,15% i del 15% per als majors de 85 anys. Caldria afegir que més del 70% de les persones grans viuen en habitatges amb problemes d’accessibilitat i un alt percentatge viuen soles. Només hi ha una residència pública, construïda en 1975. La ciutat té 1190 places de residència, igual que l’any 2005, només el 16% són públiques, no s’han creat més. Terrassa ha crescut en població i s’ha envellit en els últims 16 anys.

Aquesta és una oferta clarament insuficient per a Terrassa per això, des de fa temps, els veïns i veïnes i l’Ajuntament demanen la rehabilitació de la planta (tancada) de Mossèn Homs, la construcció de la Residència amb 120 places, i el Centre de Dia amb 30 places a Sant Pere Nord (projecte constructiu parat des del 2009) i la construcció d’una altra residència a la zona de Ca n’Anglada.

L’atenció a la gent gran i en especial a les que pateixen algun tipus de dependència hauria d’haver estat un dels pilars de l’Estat de Benestar, al costat del sistema de salut, l’educació i les pensions, les cures cap a les persones grans que ho necessiten haurien de ser dret i una obligació col·lectiva. El Grup Municipal de Terrassa en Comú prioritzem les “polítiques d’atenció a les cures” de la gent gran. Els canvis demogràfics dels darrers anys, amb una majoria de població envellida, obliga les institucions públiques a atendre i cuidar als nostres majors.

El dèficit en polítiques d’atenció a la gent gran i les persones amb dependència és una realitat que ens cal canviar. Des de TeC vam impulsar dues propostes de resolució al ple municipal, una per exigir al govern de la Generalitat la construcció de la Residència i el Centre de dia a Sant Pere Nord (aprovat per tots els grups polítics) i una altra per exigir a la Generalitat uns pressupostos més socials que responguin a les necessitats de la ciutadania.

És prioritari desenvolupar polítiques d’atenció a la gent gran, especialment “Polítiques per les Cures”. On les persones amb graus de dependència siguin ateses en els seus llocs de residència habitual, pròxima al seu entorn familiar, amistats i veïnatge. Es fa imprescindible revisar les polítiques actuals. Superar models d’atenció “assistencialista” on les famílies segueixen suportant el pes més gran de l’atenció. Defensem una política social clarament comunitària. Un model social d’atenció a les persones on les responsabilitats no depenguin només dels recursos i les capacitats de les famílies, sinó que sigui un servei d’atenció d’interès públic. Contribuint a la creació d’ocupació i a repensar la mobilitat, l’accessibilitat, els serveis sociosanitaris, els espais relacionals i l’atenció a la gent gran com una forma d’entendre i viure la ciutat.

L’Associació de veïns de Sant Pere Nord reivindica i lidera el projecte de construcció de la residència amb la resta de moviments socials de la ciutat. El conveni entre Generalitat i Ajuntament porta anys paralitzat, des de l’any 2006. Denunciem que el govern de la Generalitat, un cop més, no compleix amb els compromisos adquirits per construir la Residència i Centre de dia en l’elaboració dels pressupostos per al 2017.

En TeC treballem per actualitzar les polítiques d’atenció i cures per a les persones grans i / o amb dependència. Per una ciutat real de i per a les persones.

Emiliano Martínez. Regidor de TeC

Related Articles

Deixa un comentari