En quatre mesos estarà llest un nou skatepark a Can Jofresa

No Comment

Avui han començat les obres de construcció del nou circuit d’skatepark a Can Jofresa, una instal·lació oberta a tota la ciutat i que se situarà al passeig central de l’avinguda de Can Jofresa, a l’espai limitat entre els carrers d’Albert Einstein i de Badalona, amb l’avinguda del Tèxtil. Les dimensions d’aquest espai són de 3.472,63 m2, tot i que la superfície total construïda serà de 1.434 m2.

L’elecció per part de l’Ajuntament d’aquesta zona del Districte 3 respon a les seves dimensions, a la fàcil adaptació topogràfica que requereix les exigències de la pista, a la proximitat amb la zona esportiva de Can Jofresa, així com també a la facilitat d’accessos i d’ocupació de l’espai públic en cas de celebració d’un campionat. 

Aquest serà el segon skatepark de Terrassa. El primer, construït el 1995 i remodelat els anys 2013 i 2016, està situat al barri de Sant Llorenç. El projecte, que s’emmarca dins el programa d’actuacions Terrassa Barris en Marxa de millora de l’espai públic, ha estat dissenyat pels tècnics municipals, amb la col·laboració de l’Associació Egaraskate, especialitzada en el disseny i construcció de pistes d’skate, i d’un assessor extern, i va comptar amb la col·laboració del Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC, que va elaborar un estudi sobre la possible afectació sonora que tindria una instal·lació d’aquestes característiques a la zona.

Un dels objectius del projecte ha estat respectar la vegetació existent i integrar la pista d’skate en la mitgera sense alterar en excés la continuïtat de la línia enjardinada de l’avinguda de Can Jofresa. Les obres van a càrrec de l’empresa HPSA, Construcción y servicios medioambientales S.A. i tenen un termini d’execució de quatre mesos. El pressupost d’adjudicació és de 271.690,74 euros (IVA inclós).

L’execució dels treballs comportarà, durant aquests quatre mesos, l’anul·lació de l’aparcament de la banda oest de la mitgera, reservat per material d’obra, i també la realització de talls puntuals de circulació en un dels dos carrils de trànsit de l’avinguda de Can Jofresa per fer les connexions dels serveis.

Característiques tècniques

El nou circuit d’skate s’ha dissenyat en base a la construcció de mòduls de formigó i a tres plataformes, que s’adaptaran al pendent transversal que hi ha a la mitgera. El projecte respon a la concepció d’un disseny on les plataformes 1 (més dura) i 2 (més suau) se situïn a la part oest, per tal que sigui la zona més urbana, mentre que la plataforma 3 estarà a la part est, destinada a la gent que practiqui més en el bowl. La plataforma 1 tindrà una amplada de 10,5 m per una longitud de 58 m. Es construirà a la part oest, a la banda de la pista d’atletisme, i estarà situada aproximadament a un metre respecte el nivell del carrer. S’ha pensat com un circuit amb diferents nivells de dificultat, gràcies als elements d’skate que s’hi col·locaran. Es podrà accedir des de la nova rampa, que estarà situada a l’extrem nord-oest, o des de les escales que estaran ubicades a la zona sud-est. Des d’aquesta plataforma, es podrà accedir a la plataforma 2, que estarà situada a uns 60 cm per sobre de la 1. Es comunicarà amb la plataforma 3 per unes escales i, amb la 1, per rampes i escales patinables. Finalment, a la plataforma 3 se situarà el bowl o pool, que és un dels elements més singulars de les pistes d’skate, ja que té forma de fondària de piscina. La plataforma 3 estarà situada al mateix nivell i pendent del carrer en la part est.

El nou equipament disposarà d’una nova xarxa i escomesa de llum perquè s’instal·laran columnes de 12 m d’alçada, que funcionaran en horari restringit, i de noves lluminàries. Actualment, l’espai està enjardinat i compta amb pollancres, oliveres i plantacions arbustives, ja que la resta està cobert amb gespa. El projecte respecta al màxim la vegetació existent, perquè s’ha intentat reproduir l’enjardinament actual per mantenir la continuïtat amb la resta de mitgera de l’avinguda de Can Jofresa. Només es contempla l’eliminació d’un pollancre, ja que les tres oliveres i alguns dels arbusts es traslladaran al Viver Municipal. S’anul·laran els aspersors verticals a les zones arbustives reposades i, a les de nova creació, es col·locarà el sistema de reg per degoteig.

Informació als usuaris

El circuit d’skatepark de Can Jofresa comptarà amb cartells informatius, que s’instal·laran als accessos i que recolliran l’horari i el funcionament del nou equipament. A més, es col·locaran altres cartells que informaran sobre l’ús adequat que la ciutadania ha de fer del circuit, el perill de caiguda al bowl, els elements on no es pot patinar o la prohibició de trepitjar la gespa. A més, se senyalitzarà amb pintura reflectant el nou pas de vianants que hi haurà a la zona sud-oest del circuit.

La proposta de construir un skatepark va sorgir inicialment de la consulta ciutadana realitzada pels pressupostos participatius del 2010, on aquest projecte va resultar guanyador. Es va enllestir l’any 2012 però no es va arribar a executar a causa de la crisi econòmica. L’any 2017 va ser actualitzat i el projecte es va incloure dins les inversions previstes del programa Terrassa Barris en Marxa.

Més informació a https://www.terrassa.cat/ca/barris-en-marxa

Related Articles

Deixa un comentari