Espai Drets i Consell d’Entitats, alerten de la vulneració de drets que fa l’estat Espanyol

No Comment

Les entitats Espai Drets, i la plataforma d’entitats i col·lectius socials del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa, han emès un comunicat, al respecte de la convocatòria del referèndum 1-O i davant la situació que s’està vivint a Catalunya. En aquest, denuncien i es posicionen “contra la vulneració de drets humans fonamentals” que està duent a terme el govern espanyol, i alerten del “deteriorament de la democràcia que això provoca”.


 

DAVANT LA SITUACIÓ QUE S’ESTÀ VIVINT A CATALUNYA, ESPAI DRETS DE TERRASSA I EL CONSELL D’ENTITATS D’ACCIÓ CIUTADANA PROPOSEN AQUEST MANIFEST COL·LECTIU A TOTES A LES ENTITATS QUE S’HI VULGUIN AFEGIR

Davant la proposta d’un referèndum d’autodeterminació a Catalunya proposat pel Govern de Catalunya, i previst per a l’1 d’octubre, el Govern de l’Estat espanyol, per tal d’impedir-lo, està prenent una sèrie de mesures repressives (a manera d’actuacions judicials i policials) contra les institucions catalanes democràticament escollides. Aquest fet suposa, un greu retrocés en matèria de garantia de drets humans i llibertats individuals i col·lectives a Catalunya, i un deteriorament de la democràcia i de l’Estat de dret en el seu conjunt. Aquestes actuacions resulten inacceptables en el marc d’estats democràtics. És per això que des de la societat civil fem una crida a la solidaritat i al suport nacional i internacional i demanem l’adhesió a aquest comunicat.

Com a entitats amb llarga trajectòria de defensa dels drets humans denunciem que les mesures adoptades per l’Estat espanyol com a resposta a la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre, suspès però encara no declarat inconstitucional pel Tribunal Constitucional, tenen finalitats bàsicament intimidatòries, en i en molts casos s’han fet sense empara judicial, i contravenen tractats internacionals ratificats per l’Estat com ara el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, la pròpia Constitució espanyola i disposicions de l’Estatut d’Autonomia. Aquestes mesures són innecessàries i clarament desproporcionades, i suposen la vulneració de quatre drets humans fonamentals: el dret a un judici just i a la tutela judicial efectiva; el dret a la intimitat, a la inviolabilitat del domicili i a la privacitat de les comunicacions; el dret a la llibertat d’expressió i d’informació, i el dret a la llibertat de reunió i manifestació.

Quant al dret a un judici just i a la tutela judicial efectiva, i davant l’ordre del Fiscal General citant a declarar càrrecs públics, DENUNCIEM que es tracta d’una actuació processal abusiva que vulnera, entre d’altres, el principi de proporcionalitat i d’intervenció penal mínima. Estem davant d’una criminalització prematura – els fets a perseguir no es consumaran, en tot cas, fins l’1 d’octubre-, així com innecessària, ja que de la mateixa ordre del fiscal es desprèn que ja s’han interposat querelles judicials que comprenen aquests fets.

Quant al dret a la intimitat, a la inviolabilitat del domicili i a la privacitat de les comunicacions, i davant les actuacions a empreses públiques i privades de serveis postals, DENUNCIEM que el dret a la intimitat, al domicili privat i social i a la privacitat de les comunicacions són drets bàsics en un Estat de dret i només poden ser limitats, mitjançant ordre judicial, per una finalitat legítima, i de forma proporcionada. Aquestes actuacions són innecessàries donat que no pretenen protegir un interès superior i han estat decidides de forma arbitrària.

Quant al dret a la llibertat d’expressió i a rebre informació, i davant les diferents actuacions per evitar la difusió de determinats missatges i campanyes, recordem que les restriccions a la llibertat d’expressió, dret que forma part del nucli essencial del principi democràtic i del pluralisme polític, només estan justificades quan les idees en causa impliquin una vulneració directa i greu d’altres drets o béns constitucionalment protegits, o siguin susceptibles de comportar un dany o risc real i seriós. En relació als mitjans de comunicació, els possibles límits pel que fa al dret d’informar haurien de fonamentar-se en la protecció d’altres drets fonamentals. DENUNCIEM que les informacions que s’han intentat prohibir o limitar-ne la difusió no suposen cap dany greu i que les mesures adoptades contra els mitjans de comunicació són interferències desorbitades i no justificades.

botomalarrassa

Quant a les limitacions al dret a la llibertat de reunió i manifestació, i davant la prohibició d’actes, DENUNCIEM l’absoluta manca de justificació d’aquestes limitacions, donat el constatat caràcter pacífic d’aquests actes i en tant que expressió del pluralisme polític, un dels valors superiors segons l’article. 1.1 de la Constitució. Es tracta de decisions que miren de judicialitzar i criminalitzar la legítima mobilització ciutadana, alhora que es rebutgen les necessàries vies de diàleg i negociació d’un conflicte polític expressat de manera pacífica.

És per aquests motius i raonaments jurídics que considerem imprescindible aturar de manera urgent l’escalada repressiva en matèria de drets humans i llibertats fonamentals que s’està produint a Catalunya. I per tal que sigui així,

Exigim als representants i a les representants polítics que compleixin amb la seva tasca de resoldre els problemes políticament i no amb actuacions repressives cap a aquells i aquelles que representen.

Animem a la ciutadania a seguir defensant els seus drets i la DEMOCRACIA , PER SOBRE DE TOT, amb ple respecte al que emana de la Declaració Universal dels drets Humans , i seguint els principis de la SOLIDARITAT, el RESPECTE I LA PAU

Ens solidaritzem amb totes les persones que han patit fins ara la repressió.

Davant qualsevol altra vulneració de drets fonamentals anunciem que posem en marxa una Xarxa d’Observadores de drets per fer el seguiment necessari l’1 d’octubre ( en la mateixa línia que s’ha iniciat des de Barcelona amb el manifest de SOM DEFENSORES) , juntament amb acompanyament legal i psicosocial, i que activem mecanismes de denúncia, d’assessorament i de protecció per fer front a actuacions policials i judicials des d’ara i fins el dia del referèndum, i que si escau, els mantindrem amb posterioritat.

El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, reunit en assemblea el dia 23 de setembre, s’adhereix a aquest Manifest d’Espai Drets per unanimitat, fent especial incidència en què:

  • La ciutadania té el dret a ser informada, a opinar, a expressar-se, a participar i a manifestar-se lliure i pacíficament sobre qualsevol qüestió d’àmbit polític i social que li afecti com a col·lectivitat.

  • La ciutadania té el dret a votar en referèndums vinculants, per respecte a la seva dignitat, de forma lliure i pacífica, més enllà de les legislacions vigents en els estats, i a què aquest dret li sigui reconegut de forma inalienable, tant per les institucions que li són més properes, com per les nacionals i internacionals.

Per tot això, fem una crida a totes les entitats cíviques locals, nacionals i internacionals defensores de l’exercici de la democràcia i dels drets humans a adherir-se a aquest manifest i a fer prevaldre la sobirania ciutadana en tots els àmbits i, en aquest cas, en el del dret dels pobles a decidir.

Terrassa, 23 de setembre de 2017

Espai Drets i Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa

 

Related Articles

Deixa un comentari