FAVT i Sindicatura de Greuges signen un conveni de col·laboració en defensa dels drets a la ciutat

No Comment
Isabel Marquès, a l’esquerra, Síndica de Greuges, i Dolores Lledó, a la dreta, presidenta de la FAVT, signant el conveni.

La Sindicatura de Greuges de Terrassa i la Federació d’Associacions Veïnals (FAVT) van signar, el passat dia 20 de desembre, un conveni de col·laboració amb l’objectiu principal d’impulsar la “defensa dels drets i interessos legítims dels ciutadans i ciutadanes, quan es consideri que l’actuació de l’organització municipal pot afectar els drets que han de garantir la vida diària de totes les persones. Aquests drets són: el Dret a la Seguretat Vital, contingut en la Declaració Universal dels DDHH Emergents, aprovada l’any 2009, i el Dret a la ciutat, contingut en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de l’any 2000”, que va signar l’Ajuntament de Terrassa. Ho faran tot arribant al conjunt de districtes i barris amb una oficina itinerant de la Síndica i realitzant altres activitats d’informació, formació i difusió de les citades cartes i acords internacionals.

“Per la FAVT”, declarà la seva presidenta Dolores Lledó, “estava molt clar que dues institucions com la Sindicatura de Terrassa i la Federació d’Associacions Veïnals havíem d’anar de la mà en defensa dels drets a la nostra ciutat”. Així, “va sorgir la decisió comú de signar aquest conveni de col·laboració, i esperem i desitgem que ben aviat posem en marxa els mecanismes per apropar la feina de la nostra Síndica als barris. Des de la Federació ens felicitem per aquesta signatura i la recolzarem en tot allò que necessiti”, emfatitza en declaracions al periòdic.

Per part seva, la síndica Isabel Marquès afirma que aquest conveni “és molt important, perquè treballant amb la FAVT podré saber molt millor quines són les queixes de la ciutadania, les mancances i les vulneracions de drets que puguin denunciar”.

L’acord preveu que es puguin «fer visites i instal·lar periòdicament l’oficina de la Sindicatura de Greuges en el conjunt dels barris.

Isabel Marquès parla des de l’experiència com a advocada, però també com a defensora de la ciutadania, perquè exerceix ara un segon mandat de Síndica, des del 15 de febrer de 2018, elegida pel Ple municipal del 25 de gener del mateix any després d’un procés de participació popular en el qual aconseguí una gran majoria de suports. Durant el passat mandat ja va signar un primer conveni de col·laboració amb l’entitat Prou Barreres, per defensar les persones amb discapacitats, explica.

D’altra banda, el conjunt de síndiques i síndics de Catalunya tenen un altre conveni de col·laboració amb el Consell d’il·lustres col·legis d’advocats del país, mitjançant el qual reben suport jurídic.

Declara la Síndica que per ella era important aquest acord amb la federació veïnal donada la seva “representativitat i capacitat de mobilització”. L’acord preveu que es puguin “fer visites i instal·lar periòdicament l’oficina de la Sindicatura de Greuges en el conjunt dels barris, sense que sigui necessari que el veïnatge es desplaci a la seu oficial en la Masia Freixa”, comenta.

D’aquesta manera, aquest conveni permetrà superar algunes de les mancances derivades de la limitació de recursos amb que compta la Sindicatura, que “són pocs i no permeten fer tot allò que caldria”, explica Isabel Marquès. Tot i que la dotació pressupostària ha crescut en relació a l’anterior mandat, ella mateixa i el seu equip treballen aplicant dosis de voluntarisme per poder arribar més lluny. Per això valora molt aquest conveni. que permetrà arribar a tots els barris de la ciutat i a la gent que viu més lluny.

Alguns dels drets recollits a la Carta Europea

  • Dret a la ciutat: “espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per la seva realització política, social i ecològica”. A partir del principi d’igualtat de drets i de no-discriminació de “totes les persones que viuen a les ciutats signatàries, independentment de la seva nacionalitat”.
  • Dret a la llibertat cultural, lingüística i religiosa: protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables, amb mesures específiques.
  • Dret a la participació política plena, també per a les persones nouvingudes “després d’un període de dos anys de residència a la ciutat”.
  • Dret d’associació, de reunió i de manifestació.
  • Protecció de la vida privada i familiar, “en la seva diversitat i formes actuals”.
  • Dret a la informació sobre tot el que pertoca a la vida social, econòmica, cultural i administrativa.
  • Drets als serveis públics de protecció social, a l’educació, al treball, a la cultura, a l’habitatge, a la salut, al medi ambient, a un urbanisme harmoniós i sostenible i a la circulació i la tranquil·litat a la ciutat.
  • Dret al lleure i temps lliure.

Pep Valenzuela

Related Articles

Deixa un comentari