‘Feixisme mai més’, acord de col·laboració entre entitats memorialistes a Catalunya

No Comment

«Feixisme Mai Més», és la consigna de l’acord signat entre tres entitats memorialistes del país (Amical de Mauthausen i altres camps, Amical de les Brigades Internacionals i l’Associació d’Ex-presos del franquisme), per «actuar preventivament davant el ressorgiment de nous racismes, intoleràncies i xenofòbies que amenacen i fracturen la convivència a tot Europa», fer de «la memòria democràtica un instrument educatiu de reforçament dels valors democràtics i republicans», i així «multiplicar les accions dirigides a la sensibilització, la formació i la visibilització dels memorials per transmetre a les noves generacions aquest llegat i empremta de la memòria col·lectiva d’aquests valors que són patrimoni comú, incorporant a aquest propòsit entitats ciutadanes i associacions».

Text íntegre de l’acord:

Acord de col·laboració entre entitats memorialistes a Catalunya

Les entitats i associacions memorialistes: Amical de Mauthausen i altres camps, Amical de les Brigades Internacionals i l’Associació d’Ex-presos del franquisme,

Manifestem que:

Amb motiu del 75è aniversari de l’alliberament dels camps de concentració i d’extermini nazi, i atès els signes d’intolerància i clares actituds feixistes, racistes i xenòfobes, considerem imprescindible reforçar la lluita per la Memòria Democràtica i els valors antifeixistes a Europa. Hem vist signes de revisionisme i negacionisme per part de les dretes més radicals, es profanen i destrueixen memorials democràtics, plaques identificatives de la memòria, etc., es neguen a secundar resolucions sobre la deportació als camps d’extermini i s’ha iniciat una campanya contra l’escola pública de gran magnitud.

Fent nostre el jurament dels supervivents del Memorial de Mauthausen «Mai més, en cap lloc i contra ningú», les entitats que subscriuen aquest Document de Col·laboració,

Ens comprometem:

A actuar preventivament davant el ressorgiment de nous racismes, intoleràncies i xenofòbies que amenacen i fracturen la convivència a tot Europa.

Fent de la memòria democràtica un instrument educatiu de reforçament dels valors democràtics i republicans de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, en el gran marc de l’humanisme i la justícia social. Una tasca que cal desenvolupar a Catalunya entre les entitats memorialistes, les institucions (Memorial Democràtic) i els ajuntaments.

En aquesta línia cal multiplicar les accions dirigides a la sensibilització, la formació i la visibilització dels memorials per transmetre a les noves generacions aquest llegat i empremta de la memòria col·lectiva d’aquests valors que són patrimoni comú, incorporant a aquest propòsit entitats ciutadanes i associacions.

Donant suport als programes de formació, divulgació…, i de les activitats que les entitats que subscriuen desenvolupin, fent del coneixement de cadascuna d’elles un instrument multiplicador per aprofundir en una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixismes.

I treballant conjuntament en el marc general del projecte de Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més, amb les altres entitats, centres educatius i ajuntaments que en formen part.

Signem aquest document a Barcelona, el 4 de març de 2020

Amical Mathausen i Altres Camps, Amical Brigades Internacionals de Catalunya, ACEP

Related Articles

Deixa un comentari