Greuges oberts no resolts amb multes imposades

No Comment

Isabel Marquès

A la pàgina web de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa hi podreu trobar l’apartat de Recomanacions fetes a l’Ajuntament de Terrassa, algunes d’elles resoltes favorablement i d’altres pendents de resposta per part dels responsables de l’Àrea.

Un parell dels greuges presentats, encara per resoldre, fan referència a multes imposades que la Síndica demana a l’administració local que es procedeixi a la revisió de l’expedient sancionador per tal que es retirin les penalitzacions econòmiques imposades.

Volem posar com a exemple i descriure uns fets ocorreguts l’any 2018 que van comportar conseqüències perjudicials per una part vulnerable de la població que encara a dia d’avui no ha estat ni reparades, ni contestades.

Degut a les obres de millora del carrer Castell, les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat acreditada, que precisen assistència per a poder desplaçar-se al seu centre sociosanitari, únicament ho podien fer per la plaça de la Quadra de Vallparadís.

Si aquest desplaçament havia de ser amb vehicle, es trobaven amb un espai d’accés restringit amb control fotogràfic i amb una placa de senyalització on s’informa que només hi poden accedir els vehicles autoritzats, sense especificar quins ho són.

Una vegada finalitzades les obres de millora del carrer Castell, es va situar una nova senyalització vertical on ja s’especificava quins eren els vehicles autoritzats: taxis, bicis, residents, serveis sanitaris, parc i les persones amb mobilitat reduïda.

Els titulars de tots aquells vehicles que van accedir al seu centre mèdic (recordem que era l’única opció possible) per la plaça de la Quadra de Vallparadís mentre van durar les obres de millora del carrer Castell, van rebre totes les denuncies en bloc.

Davant d’una situació excepcional i temporal, l’Ajuntament de Terrassa hauria d’oferir solucions també excepcionals i durant el període d’afectació necessari, com per exemple fent ús de campanyes de màxima difusió i informació massives.

Com també calia preveure i evitar les denuncies, quan aquestes persones eren acompanyades per familiars o amics amb vehicles que no poden ser considerats autoritzats per accedir a l’esmentada plaça en no disposar de cap distintiu que així ho acrediti.

En cap cas és admissible la informació que es retiraria la denuncia i la sanció amb la posterior presentació d’un escrit i el volant de cita mèdica, ja que aquest fet podria comportar l’alteració dels principis de culpabilitat i presumpció d’innocència.

Amb l’Actuació d’Ofici 1/2019 vàrem exposar i argumentar la necessitat que l’Ajuntament de Terrassa consideri en tots els casos l’autorització d’accés als vehicles amb mobilitat reduïda amb targeta d’aparcament per a persones amb discapacitats.

Considero que les persones titulars d’aquest vehicles haurien de poder gaudir de la màxima tolerància i permissivitat en la parada i l’estacionament del seu vehicle acreditat, tal i com s’especifica a l’article 5 del Decret 97/2002 de 5 de març.

Isabel Marquès i Amat, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Related Articles

Deixa un comentari