[Isabel Marquès] El Síndic de Catalunya, pel futur del barri de Ca n’Anglada

No Comment

La societat catalana reclama un major control de les seves administracions per garantir la defensa dels seus drets i llibertats, així com de millorar-ne el seu funcionament, a través de la nostra independència i objectivitat.

Amb el Síndic de Catalunya mantenim una estreta col·laboració en les actuacions que ens afecten mútuament, ens comuniquem habitualment i compartim els resultats de les nostres intervencions per a la millora de la ciutadania.

L’acord de col·laboració signat entre el Síndic de Catalunya i la Síndica de Greuges de Terrassa pretén garantir un millor servei a la ciutadania, amb les seves diferents competències territorials o segons els àmbits institucionals.

La independència institucional, el suport i la col·laboració mútua, el respecte envers la voluntat de la ciutadania, informació de comú interès, la tramesa ràpida dels greuges… són alguns dels principis bàsics que fonamenten el vincle.

El passat mes d’agost es va iniciar un període de sis mesos d’espera i observació de les accions de l’Ajuntament de Terrassa sobre l’execució dels projectes aprovats en el Plenari Municipal per a la millora de Ca n’Anglada.

A banda de conèixer l’estat de realització de tots els projectes iniciats, també coneixerem la despesa ordinària efectuada pels diferents departaments responsables al llarg de 2019 i la previsió pressupostària pel 2020.

Per a l’any vinent, l’Ajuntament de Terrassa estudia la possibilitat de dotar una partida pressupostària, la renovació de la comissió política, la comissió tècnica i la Taula del projecte Futur de Ca n’Anglada 2030.

Actualment hi ha 7 projectes aprovats per l’esmentada Taula, tots ells en diferents estats o fases d’execució, dels quals hem estat informats gràcies a les diferents accions de les nostres dues institucions, Síndic i Síndica.

Vull recordar l’estudi realitzat per part de la Diputació de Barcelona sobre la realitat del barri de Ca n’Anglada, la resposta en forma d’informe de l’Ajuntament de Terrassa al suggeriment del Síndic i la meva Actuació d’Ofici 2/2019.

La implementació del projecte de futur del barri de Ca n’Anglada ha de ser una realitat, i ho demanem institucions com les nostres i els representants de les entitats, com l’Associació de Veïns/es de Ca n’Anglada.

La queixa, el suggeriment, la recomanació, l’advertiment o el recordatori són fòrmules previstes a l’article 19 de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, i aquests pronunciaments es valoren en termes de dret i equitat.

Recordem els acords aprovats per unanimitat al Ple Municipal en sessió ordinària el 28 de juny de 2018, com la necessitat prioritària per a la ciutat i la seva execució immediata, de forma estructural, tal i com indica el seu estudi.

Més enllà de les diverses reunions polítiques i tècniques, més enllà del seguiment per part d’aquesta Síndica com del Síndic de Catalunya, cal recordar de la necessitat d’implamentació dels compromisos de l’Ajuntament.

Cal trobar solucions reals a les problemàtiques existents a la ciutat de Terrassa, i la Síndica defensarà la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat que l’Ajuntament de Terrassa es va adherir l’any 2000.

Aquesta Síndica ha mostrat en tot moment una gran empatia i comprensió per les queixes que durant els darrers anys li han fet arribar els veïns i les veïnes, i les ha traslladat a l’Ajuntament amb la voluntat de ser un nexe d’unió.

Isabel Marquès i Amat, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Related Articles

Deixa un comentari