[Josep Forn] Nova ordenança de subvencions municipals, un bon projecte

No Comment

Aquests dies els grups polítics dins l’Ajuntament de Terrassa estem acabant de consensuar la nova Ordenança general de Subvencions i tota la normativa que hi va lligada per poder ser presentada al Ple del mes de novembre. Una proposta que fa gairebé un any des del grup municipal d’ERC-MES es va portar a plenari obtenint, tot s’ha de dir, el suport unànime dels 27 regidors del consistori. El compromís era tenir una nova formulació sobre el procediment i els objectius amb què s’atorguen les ajudes des de l’Ajuntament a les entitats i associacions de la ciutat.

I ja hi som. Només un paràgraf i hem parlat d’Ajuntament, de subvencions, entitats, ordenança i normativa… Segurament a algunes persones involucrades en el món associatiu o les entitats de la nostra ciutat ja els hi han començat a tremolar les cames. “I què més ens demanaran ara?” es poden preguntar, sobretot tots aquells que amb esforç han hagut de demanar o justificar alguna vegada una petició d’ajuda per una entitat davant l’administració municipal.

Doncs, per ser sincers, per part nostra tranquil·litat. O, més ben dit, que per això hi som els representants polítics, intentar oferir-la. No només tranquil·litat a les entitats sinó, si és possible, millorar la forma de fer les coses dins el consistori per què tant les entitats com la ciutadania en general es pugui treure de sobre l’ombra ingrata del dubte raonable en el repartiment de diner públic.

Aquí no parlem d’un objectiu menor. Quan l’Ajuntament aprova una subvenció a una entitat X, no està fent caritat. Quan l’Ajuntament respon a una sol·licitud per finançar un determinat projecte el que fa, en realitat, és retornar a la ciutadania el que és seu i ho fa invertint en una iniciativa que creu que pot ser beneficiosa per la ciutat.

Tots podem discrepar i opinar sobre l’atorgament d’una subvenció o una altra. Però aquí rau la feina de l’Ajuntament a l’hora de fer les coses clares. Ha de poder dir clarament els motius per atorgar una subvenció concreta i, el que és més important, com la ciutadania terrassenca en surt beneficiada.

En aquest sentit, l’Ordenança general de subvencions vigent, i més concretament, les bases específiques que s’apliquen cada any, sí que ens parlaven de criteris d’atorgament per finançar una iniciativa o altra. Ara bé, no hi havia un criteri metodològic establert per valorar clarament de forma quantitativa i qualitativa quins projectes presentats podien tenir un major impacte, benefici, per la ciutadania. De la mateixa manera, tampoc no s’havia desenvolupat una metodologia clara per valorar l’impacte i la utilitat social dels projectes subvencionats a les diferents convocatòries anuals una vegada ja duts a terme. Mancances que ara es podran resoldre.

D’altra banda, cal que les entitats mereixedores d’ajuda tinguin una qualitat democràtica demostrada i siguin plenament transparents en el rendiment de comptes. I això ara també es pretén assegurar, sense cap sobre esforç excessiu en el procediment per obtenir una ajuda.

El que s’ha d’assolir amb la nova ordenança és un Ajuntament atent a l’hora d’avaluar i invertir els diners de tots en activitats de qualitat i amb un elevat impacte social. I, amb un bon mètode (i seguint-lo!), això és possible.

Pep Forn. Regidor Grup Municipal ERC-MES

Related Articles

Deixa un comentari