La concessió del servei a l’empresa Mina es va extingir el 2016

No Comment

Nova victòria per l’aigua pública, segons dictamina el TSJC.


Redacció

La sentència que anul·lava els acords del Ple Municipal de desembre de 2016, quan s’aprovà l’extinció del contracte del 1941 amb Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A després de 75 anys, va ser apel·lada per l’Ajuntament de Terrassa. Ara, la Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha sentenciat que efectivament, la concessió a l’empresa va quedar extingida, així com que els béns s’havien de retornar a mans públiques. Segons la sentència, que pot ser encara recorreguda al Tribunal Suprem, es confirma que la xarxa de distribució d’aigües es un bé revertible.

La sentència confirma que l’Ajuntament i la concessionària responsable del servei d’abastament d’aigua van acceptar les condicions de l’acord l’any 1941, fixant un període de 75 anys de concessió, amb el compromís d’anar construint i substituint la xarxa de distribució d’aigua potable, amortitzant aquesta empresa amb les tarifes del servei, pel que és considera la xarxa de titularitat municipal. Pel que fa a les pròrrogues forçoses imposades per l’Ajuntament a l’empresa concessionària per tractar-se d’un servei d’interès públic, la sentencia referma que la decisió del Ple Municipal de l’any 2016 s’ha de mantenir i no ser anul·lada.

A la vegada, la sentència indica que són béns revertibles la xarxa de distribució d’aigua en la seva totalitat; els instruments d’anàlisi, l’utillatge i els equips informàtics del laboratori; la resta de béns i actius necessaris per a la prestació del servei i que hagin estat adquirits a càrrec de les tarifes del servei d’abastament. D’altra banda, no són revertibles la seu social de Mina; pel que fa als terrenys titularitat de l’empresa són revertibles les instal·lacions, quedant no revertibles la resta de porcions de terreny; els béns i les instal·lacions adquirits a títol onerós per la concessionària, excepte la xarxa de distribució; i les instal·lacions de Can Guitard.

Related Articles

Deixa un comentari