La Confederació veïnal de Catalunya s’adhereix al Pacte Social contra la Corrupció

No Comment

La CONFAVC s’adhereix el Pacte Social contra la Corrupció impulsat pel Parlament Ciutadà a través de l‘Observatori Ciutadà contra la Corrupció, i que convoca pel divendres 17 de juliol de 2020, de 9:30 a 14h, a la Primera Cimera contra la Corrupció. Aquesta es durà a terme al mateix Parlament de Catalunya, en compliment al punt 4t. de la Resolució 735/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Lluita contra la Corrupció.

Aquesta resolució va comprometre al Parlament a:

1)Fer un seguiment de l’estat d’execució de les mesures consensuades en el marc del Pacte Social contra la Corrupció, en el si de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, aprovades pel parlament el 5 d’abril de 2017.

2) L’elaboració d’un pla de treball per a la materialització de les mesures més urgents en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció, que fixi les prioritats i un calendari d’aplicació.
3) La creació d’una comissió executiva per al desplegament del pla de treball.

Concretament el Pacte, que es va signar per primera vegada el 2015 i ara es tornarà a revisar, presenta un Decàleg amb deu punts que marquen un full de ruta e mesures. Deu punt com acabar amb el finançament opac dels partits; assolir la total transparència de comptes de la gestió pública, aconseguir la traçabilitat de les actuacions de responsables públics; perseguir eficaçment els delictes vinculats a la corrupció; garantir la independència dels diversos òrgans i autoritats de control; reduir el diner en efectiu i promoure l’ús del diner personalitzat, enfortir els sistemes de control ciutadà; garantir la funció de servei públic dels partits i càrrecs electes; implantar una gestió pública més eficaç, democràcia i transparent, i crear organismes d’aplicació i control de la transparència i el bon govern.

Decàleg del Pacte Social contra la Corrupció

1. Acabar amb el finançament opac dels partits Cal la reducció dràstica de les despeses electorals i un sistema de finançament dels partits i de les candidatures electorals que no els faci dependre dels rics i poderosos. Cal considerar la corrupció i el finançament irregular dels partits com a delictes contra la Constitució i la democràcia.

2. Assolir la total transparència i retiment de comptes de la gestió pública Cal començar per aplicar la Llei de Transparència en els terminis legals establerts (29 de juny i 29 desembre de 2015). Cal, però, considerar que la transparència pública és total, amb excepcions que han d’estar ben argumentades i limitades a un temps justificat. Cal publicar a Internet tots els ingressos i les despeses de totes les administracions públiques, de forma clara i comprensible per a la ciutadania.

3. Aconseguir la traçabilitat de les actuacions dels responsables públics Cal publicar obligatòriament cada any el patrimoni i els ingressos dels responsables públics. Cal registrar l’agenda pública de les activitats i viatges dels càrrecs públics. Cal controlar els lobbies i grups d’interès més enllà de les exigències de la Llei de Transparència.

4. Perseguir eficaçment els delictes vinculats a la corrupció Cal assegurar la independència i control del poder judicial. Cal dotar l’administració de justícia dels mitjans i recursos adequats per perseguir els delictes de corrupció. Cal facilitar i protegir la denúncia responsable de presumptes casos de corrupció.

5. Garantir la independència dels diversos òrgans i autoritats de control Cal evitar la partitocràcia en el nomenament dels òrgans i autoritats de control. Cal clarificar les condicions d’accés i lliure designació del personal directiu públic. Cal encarregar auditories per controlar les entitats públiques. Cal reforçar la independència dels mitjans de comunicació públics però també la transparència dels mitjans de comunicació privats.

6. Reduir el diner en efectiu i promoure l’ús del diner personalitzat Cal començar per obligar totes les administracions públiques i els seus alts càrrecs (electes i no electes) a acollir-se a un Règim de Transparència – només ús de diner personalitzat -. Cal oferir beneficis fiscals als ciutadans i les empreses que s’acullin voluntàriament a aquest Règim de Transparència. Cal afavorir la reducció de l’ús social del diner anònim (efectiu) i la generalització del diner personalitzat (mitjans electrònics que garanteixen la traçabilitat).

7. Enfortir els sistemes de control i contrapès ciutadà Cal reconèixer i facilitar la feina de les iniciatives de control popular, com els observatoris ciutadans contra la corrupció, per la transparència i el bon govern. Cal promoure la participació i l’autoorganització ciutadanes, la seva acció al carrer i a l’espai públic, com una de les bases de la democràcia equilibrada. Es proposa crear un consell ciutadà en cada àmbit que auditi les actuacions dels governs. Cal augmentar el coneixement sobre com prevenir la corrupció. Cal prevenir la corrupció en les organitzacions públiques, privades i socials.

8. Garantir la funció de servei públic dels partits i dels càrrecs electes Cal impulsar la democratització i transparència dels partits. Cal evitar portes giratòries i que la representació política esdevingui l’única professió, l’únic modus vivendi.

9. Implantar una gestió pública més eficaç, democràtica i transparent Aplicar el dret administratiu en tots els contractes i organismes públics i evitar subterfugis legals per saltar-se’l. Apoderar i responsabilitzar els agents implicats en la gestió dels recursos públics.

10. Crear organismes d’aplicació i control de la transparència i el bon govern Que han de vetllar per l’aplicació i seguiment d’aquest Pacte Social contra la Corrupció i per l’aplicació de la Llei de Transparència.

Related Articles

Deixa un comentari