La CUP defensa mesures concretes per que Terrassa sigui Ciutat Refugi

No Comment

La regidora de la CUP Maria Sirvent i la coordinadora del grup municipal Sara Moya han manifestat avui en roda de premsa, el seu suport a les iniciatives de solidaritat que s’han mostrat durant la darrera setmana per part de les diferents entitats associacions i grups polítics pel que refereix a l’acollida de persones refugiades. Tanmateix, també han volgut expressar que aquestes mesures són “insuficients”, per la qual cosa insta al govern actual que inclogui les mesures que han anunciat.

Reproduïm el contingut íntegre de la roda de premsa de la CUP.

 

Roda de Premsa CUP Terrassa, 14 de setembre de 2015

Des de la CUP volem manifestar el nostre suport a les iniciatives de solidaritat que s’han mostrat, durant la darrera setmana, per part de les diferents entitats, associacions i grups polítics pel que refereix a l’acollida de persones refugiades.

Tanmateix, les diferents declaracions d’intencions que s’han fet fins ara per part del consistori, un cop més, ens semblen oportunistes i producte d’un anàlisi superficial del context actual.

D’aquesta manera des de la CUP, creiem imprescindible un anàlisi més en profunditat de les causes que han originat aquesta onada de refugiats, així com de les successives onades migratòries de nouvinguts que periòdicament es veuen forçats a deixar els seus llocs d’origen. Les desigualtats econòmiques així com les anomenades guerres preventives contra el terrorisme, amagant interessos geoestratègics, el control del mercat del petroli i els interessos de la indústria armamentística, especialment al Pròxim Orient, se sumen als interessos del gran capital europeu en busca de benefici propi en l’obtenció de mà d’obra a baix preu, en són els majors responsables.

Un cop la crisi humanitària s’ha visibilitzat mediàticament, les classes dominants han començat a generar mesures pal·liatives i de control que s’allunyen de les mesures transformadores que haurien d’acompanyar l’ajuda humanitària, no solament per minvar aquest esclat, sinó per evitar-ne de nous. És per aquest motiu, que des de la CUP volem revisar quins són els projectes de cooperació internacional en el que està col·laborant l’Ajuntament de Terrassa, per a assegurar-nos que són projectes empoderadors per a la població d’origen i no únicament projectes assistencialistes.

Volem un país fora de l’OTAN i desmilitaritzat, que no generi més desplaçades ni refugiades.

Aquests darrers dies, de nou s’ha fet manifest els valors que lideren dins l’UE, quan han hagut de procurar mesures extraordinàries al seu règim habitual, pel que refereix a l’acord de Shenguen. Un acord, que evidencia el racisme institucional generalitzat i explicitat, en tractats com aquest, i acceptat per tots els països que formen part de la UE. Acord, que condemna, discrimina i vulnera a les persones que per les pròpies conseqüències del capitalisme i els seus responsables es veuen obligades a realitzar migracions i desplaçaments forçats.

En aquest sentit, des de la CUP manifestem que no distingim entre persones migrades i refugiades, ja que tal i com indicàvem anteriorment, l’emergència humanitària no és quelcom nou, sinó que és conseqüència intrínseca del model capitalista, i per tant, una constant en aquest món, malgrat sovint vulgui invisibilitzar-se o desresponsabilitzar-se’n.

Les redades policials contra les persones migrades, l’existència de CIE’s, la persecució dels top-manta, la quotidianitat dels desnonaments, són per nosaltres un pròleg d’aquest conflicte actualment latent, que ens interpel·la de nou en les nostres responsabilitats polítiques.

Tal com afirmàvem, des de la CUP recolzem les mesures proposades fins a dia d’avui que l’actual govern de l’Ajuntament de Terrassa ha posat de manifest. Especialment la voluntat de crear una Taula de Suport a Refugiats, la voluntat de participar de la Xarxa de Municipis Acollidors i, la proposta d’assessorament jurídic gratuït per a tramitar l’asil. Així com, la manifesta intenció de cercar espais d’acollida per aquestes persones.

Tanmateix, també volem expressar que aquestes mesures són insuficients, en tant que i per tant, instem al govern actual que inclogui en aquestes mesures esmentades, les següents accions:

  1. Que es pressioni al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya per a què s’actualitzi i augmenti la dotació pressupostària i de recursos per atendre aquest col·lectiu, adequant-la a la situació actual. Que s’augmentin el nombre de places d’asil – actualment irrisòria-, que s’incrementi el període d’acollida de les persones sol·licitants d’asil de 6 mesos a un mínim de 24 mesos, tenint en consideració que aquest període pugui ser perllongat tant com sigui necessari en funció de les condicions polítiques i econòmiques als països d’origen, i analitzant cada cas de forma individualitzada. Considerem necessari a més que l’ajuda als països d’origen en forma de cooperació al desenvolupament sigui realment una mesura d’ajuda efectiva, i no quedi supeditada al compliment de directrius del Banc Mundial Europeu i el Fons Monetari Internacional, dinàmica habitual en aquestes ajudes.

2) Que es faciliti l’empadronament de totes les persones que declarin viure al municipi i conseqüentment se’n garanteixi l’accés als serveis bàsics.

3) Es treballi en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

4) Que totes aquestes mesures especificades es facin extensibles a totes les persones migrades per raons socioeconòmiques i no únicament a les persones refugiades fruit d’aquest conflicte.

En cas que l’Ajuntament recolzi aquestes propostes, la CUP es posarà en plena disposició per a dur-les a terme.

Cal garantir l’empadronament a les persones refugiades a Terrassa, ampliar el període d’asil i crear més places d’acollida municipals

Related Articles

Deixa un comentari