La Favt presenta al·legacions als pressupostos municipals per millorar la neteja viària

No Comment

Dona suport també a al·legacions per ampliar l’horari dels centres cívics els caps de setmana i per urbanitzar sis carrers pendents al Segle XX, segons al·legacions efectuades per l’AV Sant Pere Nord i Barri Segle XX.

Foto: Oriol Vicente (@ovicente)

La Federació d’Associacions veïnals de Terrassa ha presentat una consideració i diverses al·legacions a l’aprovació inicial dels pressupostos municipals 2018, feta pel plenari municipal el passat mes de gener, i i que han estan en tràmit d’exposició pública fins el passat 12 de febrer.

En les seves al·legacions, la plataforma veïnal expressa com a consideració inicial la seva “protesta formal” donat que l’Ajuntament no els ha convocat a una reunió prèvia a l’aprovació dels pressupostos, tal com es feia des de fa anys, segons assenyala la FAVT, en la qual s’informava del contingut d’aquests pressupostos a la mateixa FAVT, entitats sindicals i econòmiques, per tal de recollir-ne l’opinió de les entitats participants.

Per això, la FAVT al·lega que s’incorpori a la normativa municipal dels pressupostos “un informe que reculli les sol·licituds i opinions sobre els Pressupostos de la FAVT, entitats sindicals i econòmiques, com ja són preceptius els Informes dels Consells de Districte”.

Referent a la neteja pública i la recollida de residus, amb moltes deficiències en opinió de gran part del moviment veïnal i de la ciutadania, la FAVT sol·licita “un major esforç d’inversió” que compensi les grans retallades, indica la FAVT, així com una millora “de la gestió a tots els nivells” per part de l’empresa municipal Eco-Equip, a més d’una auditoria que es demana reiteradament a la Taula de Gestió de Residus, la qual es considera “bàsica per poder conèixer les febleses i deficiències existents i així poder adoptar mesures eficaces per a la seva millora”.

Suport a les al·legacions de les AV Sant Pere Nord i Barri Segle XX

Seguint amb les al·legacions, la FAVT dona suport a l’al·legació feta per l’AV Sant Pere Nord, que reclama que els pressupostos de 2018 hi hagi una partida per ampliar l’horari d’obertura dels centres cívics de la ciutat els caps de setmana, per aconseguir un major dinamisme d’activitats cíviques, culturals i d’esbarjo.

També la FAVT dona suport a la demanda de l’AV Barri Segle XX per tal que s’incorpori als pressupostos una partida per urbanitzar al barri alguns dels sis carrers que encara no ho estan, i que es doni així compliment a una proposta que ja es va aprovar l passat 2017 pel Ple en aquest sentit.

Redacció

Related Articles

Deixa un comentari