La FAVT també demana dissoldre el GIE i dóna suport a la regidora Maria Sirvent

No Comment
La FAVT ha emès un comunicat on demana a l’Ajuntament de Terrassa que elimini el Grup d’Intervenció de la Policia Municipal, ja que considera que la seva presència i les seves accions antidisturbis no són necessàries. Al mateix temps, la federació veïnal defensa a la regidora de la CUP, Maria Sirvent, per expressar en el ple municipal del passat juliol opinions que van en la línia d’allò que sosté la mateixa FAVT, tot demanant la retirada de la denúncia presentada pels policies.
Reproduïm el comunicat íntegre de la FAVT.

OPINIONS I DEMANDES DE LA FAVT SOBRE EL GRUP D’INTERVENCIÓ DE LA POLICIA MUNICIPAL I LA DENÚNCIA INTERPOSADA CONTRA LA REGIDORA DE LA CUP DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA


 

La FAVT estem en el Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i, en el seu dia, vàrem sol·licitar, per escrit, a l’Ajuntament de Terrassa, TRACTAR EL TEMA DE LA DISSOLUCIÓ DEL GRUP D’INTERVENCIÓ DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TERRASSA en el Consell que es va fer el passat 27 de novembre de 2015.

Per una sèrie d’incidències prèvies a la reunió succeïdes als membres de la FAVT que havien d’exposar el tema, va fer que no poguéssim estar i expressar la nostra opinió en aquest Consell.

Això, combinat en les inèdites i excepcionals circumstàncies que es donen a la nostra ciutat per la denúncia feta per 15 policies municipals contra la regidora de la CUP a l’Ajuntament basada en les paraules que va dir en el Ple Municipal del mes juliol 2015, demanant el mateix del què volem parlar la FAVT, la petició de dissolució del Grup d’intervenció de la Policia Municipal de Terrassa, fa que trenquem la nostra norma de no parlar de res relacionat amb partits polítics i que ens sentim obligats a expressar la nostra opinió i demandes a tota la ciutadania.

OPINIONS

El Grup d’intervenció de la Policia Municipal és un subgrup, que té com a finalitat intervencions ràpides i contundents, tipus antidisturbis, que és molt discutible hagin de fer els membres d’aquest cos a la nostra ciutat, tant des del punt de vista conceptual del que ha de ser la Policia Municipal, com des dels recursos econòmics que se li destinen, perquè les seves funcions considerem que poden fer-les els Mossos d’Esquadra.

Des del punt de vista dels conceptes, la FAVT volem que la Policia Municipal sigui propera, útil, transparent i amable amb els ciutadans i ens sembla evident que, per la seva pròpia estructura i funcionament, el Grup d’Intervenció de la Policia Municipal no pot tenir aquestes característiques.

Referent a les paraules de la regidora de la CUP, objecte de la denúncia, considerem que el seu fons i la seva intenció no són molt diferents i es basen en el legítim dret d’expressar-se sobre el què no veu bé per millorar-ho.

Tot plegat no és un atac a la Policia Municipal, en el seu conjunt, que considerem necessària i funciona, en general, de manera correcta.

Per tot l’exposat:

DEMANEM

1a QUE l’Ajuntament obri un debat ciutadà sobre el Model de Policia Municipal que volem i ELIMINI el Grup d’Intervenció de la Policia Municipal si així ho desitja la majoria dels ciutadans i entitats que hi participin i, està clar, sense pèrdua de llocs de treball dels seus membres que podrien augmentar l’eficàcia de la Policia Municipal potenciant altres serveis propis del cos.

2a QUE, com un acte per afavorir la convivència, la concòrdia i el bé comú, els 15 membres de la Policia Municipal que han interposat la denúncia contra la regidora de la CUP de l’Ajuntament de Terrassa la deixin sense efecte i la retirin el que, estem segurs, desitgem moltes persones i entitats de la nostra ciutat.

Junta FAVT Terrassa, 14 de gener del 2016

Related Articles

Deixa un comentari

portada-75