La PAH exigeix el compliment de la llei d’habitatge i adverteix: l’Ajuntament és responsable

No Comment

“Tenim llei d’habitatge i contra la pobresa energètica fa mesos; senyores i senyors del govern municipal, apliquin-la, facin que es compleixi; prou desnonaments, prou talls de subministraments!!”. Es pot dir més alt però no més clar. Un grup de persones convocades per la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Terrassa van entrar el matí del dijous 12 de novembre a les oficines de l’Ajuntament a plaça Didó per entregar un escrit molt clar i senzill, informant de la vigència d’aquesta llei, des d’agost, i explicant que fa estona que és hora que la mateixa s’apliqui per complir els objectius.

Entre les a prop de 40 persones que participaven en l’acció, la Yesika, afectada i activista de la PAH, explicava: “hem vingut a explicar què s’ha de fer, que cal aplicar la llei, i que hi ha eines jurídiques per fer-lo. No es pot permetre que es continuïn produint desnonaments i tallades d’energia”.

Les manifestants demanen número a les oficines de l'Ajuntament. Foto PV Les manifestants demanen número a les oficines de l’Ajuntament. Foto PV

A les oficines d’atenció a la ciutadania municipals els han segellat les instàncies signades per cadascuna de les presents, sense que en cap moment es produís cap aldarull ni conflicte. Després, les manifestants s’han dirigit a les oficines de l’empresa municipal Habitatge, on també han fet entrega de l’escrit informatiu.

Aquest dijous, de la mateixa forma que a Terrassa, la convocatòria de la PAH s’estenia al conjunt de poblacions del país.

“Ja està bé de fer xerrades i jornades de debat o estudi sobre habitatge”, declarava molt crític en Guille, un dels portaveus de la PAH, tot cridant: “compleixin amb la llei, facin que es compleixi; això és el que han de fer, ara ja tenim la llei i les eines a l’abast”.

Des de l’aprovació de la llei a l’agost han passat mesos, “s’han acabat els terminis. El moviment social hem empès fins aquí i continuarà fent-ho, però ara les administracions i els governs locals han de fer la seva part. Complir amb la seva obligació. No és seriós dir que ho estan estudiant, fa mesos! Cal actuar!”

La llei per protegir el dret a l’habitatge i contra la pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya després de molta lluita i mobilitzacions. Al setembre, explica en Guille, es va fer molta feina, junt amb la Generalitat, per generar eines, guies senzilles per a que la llei es pogués aplicar, “especialment pensant en els ajuntaments”. Avui, a mitjans de novembre, consideren que “ja és massa, s’ha acabat el termini, el temps de pensar i decidir”. Ara ja “tenim un instrument molt potent, cal utilitzar-lo i estem pressionant aquí precisament per a que això es faci, per a que s’utilitzin aquestes eines”.

I precisament perquè ja hi ha la llei i les eines per desenvolupar-la i aplicar-la, advertí en Guillem: “els ajuntaments han de saber que sinó la utilitzen és culpa d’ells, que hauran d’assumir responsabilitats. No pot ser que es facin més desnonaments ni més talls d’energia o subministraments sense que l’Ajuntament ho sàpiga i no intervingui amb aquesta eina poderosa que és la llei”.

Membres de la PAH esperen torn a l'oficina municipal de plaça Didó. Foto PV Membres de la PAH esperen torn a l’oficina municipal de plaça Didó. Foto PV

“Sabem que s’han executat uns 3.800 desnonaments a Terrassa, des del 2008”, afirmà el representant de la Plataforma, “sabem que hi ha unes 3.400 persones registrades esperant casa i sabem que hi ha com uns 3.000 pisos buits de bancs i entitats financeres, que no estan complint la seva funció social de cobrir una necessitat i dret humà bàsic, fonamental de totes les persones, i a més ara ja estan incomplint la llei que obliga a la cessió d’aquests habitatges. Per tant, són faves comptades”.

En Guille afegeix encara que, “sabem que la llei quan toca els interessos dels poderosos i rics, que solen ser els mateixos, bancs i entitats financeres en aquest cas, costa molt o més de fer-la complir, o que directament no es compleix, però no ho permetrem això”.

Pep Valenzuela

Related Articles

Deixa un comentari