La Síndica demana que es reguli la circulació de monopatins, patins elèctrics i altres petits vehicles

No Comment
L’ús i la circulació de monopatins i patins elèctrics han proliferat en la nostra ciutat.

La Síndica Municipal de Greuges, Isabel Marquès, ha tramitat una actuació d’ofici en què demana a l’Ajuntament que es reguli la circulació dels anomenats Vehicles de Mobilitat Personal (VMP): monopatins, plataformes, tricicles, rodes elèctriques i altres vehicles de petites dimensions d’una sola plaça. Es tracta de vehicles moguts per un motor elèctric o per tracció humana, que estan pensats per cobrir trajectes de distància curta o mitjana, i que estan proliferant a la ciutat. En concret, l’actuació d’ofici tramitada especifica que s’introdueixi aquesta nova ordenació dins l’Ordenança Municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en les vies urbanes. Es tracta de vehicles que faciliten un altre tipus de mobilitat i que, necessàriament, han de conviure amb els mitjans tradicionals i amb els vianants, tot garantint que la circulació d’aquests vehicles es faci de forma segura i fent-la compatible amb els diferents usos de la via pública.

Es tracta de la tercera actuació lliurada per la Síndica des de que va encetar el seu càrrec el passat mes de març. Aquestes actuacions d’ofici tenen com a objectiu demanar a l’administració municipal que un determinat aspecte que perjudica de manera general la ciutadania sigui millorat.

Resoldre els problemes de convivència a l’espai públic

Mitjançant aquesta actuació d’ofici, la Síndica vol posar de manifest l’existència d’un buit normatiu pel que fa a la regulació de les condicions de circulació que són aplicables a aquest nou tipus de mitjà de mobilitat urbana, tot assenyalant que el Govern municipal ha de treballar per dotar a la ciutat amb una ordenació d’aquests nous vehicles alternatius de mobilitat personal per resoldre els problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura.

Actualment, la Direcció General de Trànsit (DGT) no assimila aquest tipus de vehicles alternatius de mobilitat urbana a la figura de vianant – no es pot fer ús d’ells en les voreres i espais reservats per als vianants-, però tampoc els cataloga com a vehicles a motor. Dins d’aquest context de buit normatiu, assenyala la Síndica, es fa necessari que els municipis incorporin dins les seves ordenances una regulació específica que determini per on poder circular aquests dispositius.

A Barcelona, el passat 1 de juliol, va entrar en vigor la modificació de l’Ordenança de vianants i vehicles en els apartats referents als vehicles de mobilitat personal a motor i els cicles de dues rodes. Aquesta ordenació és pionera i té per objectiu resoldre els problemes de convivència de l’espai públic i determinar per quins espais poden circular aquests vehicles i estableix si han de tenir assegurança, s’ha de portar casc o amb quina edat mínima es poden conduir. En aquesta mateixa línia, altres ciutats com Madrid, València, Saragossa, Pamplona o A Coruña estan treballant per aprovar una modificació de les ordenances municipals on es reguli específicament l’ús en calçades i voreres de les diverses tipologies de vehicles de mobilitat personal.

A Terrassa, l’Ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en les vies urbanes, en vigor des del 14 de febrer de 1997, en l’article 11 disposa: “Es prohibeix la circulació amb bicicletes, patins, monopatins i similars en zones on puguin destorbar la circulació dels vianants com ara vies excloses al trànsit de vehicles, voreres, andanes i especialment a les calçades on pugui posar-se en perill la integritat física pròpia i de la resta d’usuaris.” Al respecte, i tenint en compte que no existeix una regulació especifica d’aquests tipus de vehicles alternatius dins l’Ordenança municipal, la Síndica considera que és necessari adaptar la normativa municipal als canvis que s’han produït des de la seva entrada en vigor.

Les voreres, per als vianants

Així doncs, l’actual indefinició normativa respecte l’ús i als espais en que es poden utilitzar aquests tipus de vehicles alternatius s’ha de resoldre, tal i com el Síndic de Greuges de Catalunya s’ha pronunciat, a partir d’un principi rector: les voreres són, essencialment, per als vianants. Altrament, el mateix Síndic ha assenyalat la necessitat que els usuaris dels vehicles de mobilitat personal contractin una assegurança de responsabilitat per danys materials i corporals a tercers en cas d’accident i que l’Administració faciliti que aquesta assegurança tingui un preu assequible per als usuaris, tot fomentant un registre d’aquests vehicles de mobilitat personal.

La Síndica suggereix al Consistori que, un cop s’hagi revisat l’articulat de l’Ordenança i incorporada una regulació relativa als vehicles de mobilitat personal, iniciï una campanya informativa amb l’objectiu de facilitar el coneixement de la nova normativa a la ciutadania.

Related Articles

Deixa un comentari