La Síndica publica la seva memòria d’activitats de 2020

No Comment

Cada any augmenten les demandes d’assessorament a la Síndica de Greuges.


Redacció

La Síndica de Greuges municipal, Isabel Marquès, va presentar en el plenari municipal la seva memòria d’activitats de 2020. En un any «complicat» marcat per la pandèmia, la Síndica destacà que la seva missió ha estat «acompanyar la ciutadania en problemàtiques tals com manca d’habitatge i els impagaments dels subministraments, el dret a uns ingresos mínims o, per resumir-ho, la manca al dret a tenir una vida digna a la nostra ciutat».

A tall de resum, la Sindicatura ha dut a terme una gran quantitat d’assessoraments i consultes, en total 1.198. S’han tramitat un total de 125 greuges durant l’any 2020, dels quals 98 han finalitzat i 27 es troben en tramitació.

Destaca l’augment en el nombre de queixes relatives a la manca de resposta municipal a tot tipus d’instància presentada per la ciutadania, en total han estat 34 greuges. No obstant, la Síndica creu que la ciutadania comença a ser coneixedora de quins són els seus drets i per això, ara, sap que té el dret a rebre resposta a les seves instàncies i ho exigeix.

També destacà Marquès el nombre de greuges (7) relacionats amb multes de trànsit, concretament per accedir a la plaça de la Quadra de Vallparadís – centre sociosanitari de Mútua de Terrassa i la manca de resposta per part de l’Ajuntament a les recomanacions emeses per la Síndica.

Respecte a les Actuacions d’Ofici, s’ha realitzat l’AO 1/2020 per tal que el Consistori prengui consciència de la necessitat de revisar i actualitzar els protocols d’actuació del PMH.

Marquès menciona com a important l’aprovació de l’ordenança de Mobilitat, i sobretot, la regulació de les condicions de circulació dels vehicles de mobilitat personal, amb la finalitat de resoldre els problemes de convivència a l’espai públic.

Bústia Ètica per comunicar conductes contràries als principis ètics

Una novetat ha estat l’entrada en funcionament el 2020 de la Bústia Ètica, destinada a facilitar la comunicació de conductes desenvolupades en els òrgans municipals que puguin ser contràries als principis ètics i regles de conducta que estableix el Codi Ètic de l’Ajuntament. La Síndica, «com a institució garant dels drets a la ciutat, ha impulsat els objectius de desenvolupament sostenible, ODS, agenda 2030», en paraules de Marquès.

El programa ”Educar en valors” durant l’any 2020 s’ha portat a terme, d’una part i als primers mesos, sessions presencials juntament amb membres de la Comissió de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa – Icater, i al decretar-se l’estat d’alarma, es va iniciar un treball telemàtic innovador: els alumnes de diferents escoles van fer un estudi del contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat – CESDHC (2000) i de la seva possible modificació amb una nova visió, pròpia de l’any 2020.

Sense oblidar, una de les funcions principals de la Síndica, donar a conèixer quins són els drets de les persones i com assegurar millor les condicions públiques per a la felicitat privada de cadascú, tal i com s‘estableix al principi de la CESDHC.

La memòria 2020 de la Síndica es pot consultar a sindicaterrassa.org/memoria-activitat

Deixa un comentari