La Síndica recomana que la Policia Municipal actuï amb pedagogia quan menors d’edat cometen una infracció

No Comment
La Síndica ha emès una recomanació a l’Ajuntament per tal que es fomenti el model de policia de proximitat quan un/a menor d’edat té un comportament que pertorba la convivència ciutadana. Aquesta actuació d’ofici respon a les queixes rebudes per diversos pares i mares, els quals manifesten la seva disconformitat amb la notificació rebuda de l’Ajuntament amb l’obertura d’un procediment sancionador, arran de la denúncia formulada pels agents de la policia municipal, quan el/la fill/a menor d’edat presumptament té un comportament que pertorba la convivència ciutadana.
 
Els pares i mares atesos es queixen de la manca de funcions de mediació en el conflicte per part dels agents de Policia amb les persones menors d’edat presumptament infractores. La queixa unitària es basa en el fet que, en els casos en què les persones infractores són menors d’edat, la Policia Municipal realitza la seva tasca de manera burocràtica procedint a emetre denúncia contra contra el/la menor sense efectuar avís ni advertència que el no cessament que el seu comportament incívic pot generar unes conseqüències.
 
El febrer de 2014 la Síndica ja va efectuar un estudi relatiu a les infraccions administratives comeses per persones menors d’edat que va concloure en una actuació d’ofici en què es recomanava al Consistori que es procedís a estudiar la possibilitat d’establir, dins les ordenances municipals, un catàleg de mesures administratives adequades adreçades als menors que resultessin alternatives a la sanció econòmica, tenint en compte que l’abordatge les mesures adoptades per les autoritats municipals que poguessin afectar les persones menors d’edat han d’atendre principalment l’interès superior d’aquestes.
 
La Síndica manifesta en la seva actuació d’ofici que és “conscient que l’origen de l’incivisme es troba generalment en les mancances socio-educatives de la població”. No obstant això, “la Policia de proximitat adquireix un paper fonamental per afavorir l’apropament entre la Policia i la ciutadania”, tot desenvolupant accions centrades en la resolució de problemes. En l’escrit de l’actuació es considera que aquests han de ser tractats de forma pedagògica, de manera que es faciliti al menor la presa de consciència i la comprensió de les raons i conseqüències de l’acte o comportament incívic que ha dut a terme.
 
 
 
 

Related Articles

Deixa un comentari