La Taula de l’Aigua denuncia la ‘manipulació intencionada’ al voltant de l’acord entre Ajuntament i Mina

No Comment

L’entitat surt al pas de l’acord anunciat entre l’Ajuntament amb Mina i nega que aquest sigui una fórmula de gesstió público-privada, en la línia que han apuntat alguns mitjans de comunicació.


En el comunicat que reproduïm a continuació, la Taula de l’Aigua parla sobre l’acord “de pau” entre l’Ajuntament de Terrassa i l’empresa Mina-Agbar, que comporta la contractació de determinats serveis i el rebaix de la judicialització de l’expedient del nou model de gestió pública de l’aigua.

A la vegada, l’entitat expressa el seu malestar al voltant de les informacions que han aparegut en diversos mitjans d’informació, en què es confon a l’opinió pública quan es diu que l’acord suposa una “col·laboració público-privada”, i recorda la “falta de cooperació de Mina” pel que fa al traspàs d’informació.

Comunicat de la Taula de l’Aigua

La visió de la Taula de l’Aigua és positiva pel que fa a què es faciliti el traspàs d’informació, d’espais condicionats per assolir un correcte funcionament que facilitarà nova gestió del servei, mitjançant l’Empresa Pública (TAIGUA), després de quatre pròrrogues provocades per la falta de cooperació de Mina.

També es recull l’acord d’adquirir els cabals d’aigua propietat de Mina que suposen un 10% del consum total.
El que és inacceptable, és com alguns mitjans de comunicació han donat la notícia, afirmar que aquest acord comporta que “El Ayuntamiento de Terrassa mantiene a Agbar como gestor del agua en el municipio” o altres més subtils com “El Ayuntamiento de Terrassa y la compañía Mina, Aigües de Terrassa han llegado a un acuerdo para materializar el cambio de titularidad en el suministro doméstico de agua a través de una fórmula de colaboración público-privada”, suposen una manipulació malintencionada de la informació contrària a un periodisme amb informació contrastada.

Els continguts de les diferents notícies publicades fan referència al fet que gràcies a l’empresa Mina es garantiran els llocs de treball i les condicions laborals de tot el personal de Mina. Hem de recordar que segons l’Estatut del Treballadors es garanteix la subrogació de les plantilles respectant les seves condicions de treball, cal recordar que aquest aspecte va ser reafirmat pel Ple de l’Ajuntament de Terrassa. Exigim més rigorositat i menys manipulació en el tractament de les notícies, que poden crear desinformació a la població.

Entenem que els mitjans recullin la visió de les parts, perquè la ciutadania pugui extreure les seves pròpies conclusions, el que resulta inadmissible és “la producció” d’informacions que canvien el sentit dels fets.

Exigim la màxima transparència, de qualsevol tipus d’acord que es produeixi dins de l’Ajuntament de Terrassa que pugui hipotecar les futures decisions sobre la nova gestió pública, que porta implícita, la licitació dels serveis mitjançant concurs públic per evitar tractes de favor contraris a l’interès general. Més concretament quan en el comunicat emès per l’Ajuntament apareix un apartat en què diu “L’Ajuntament es compromet a analitzar l’ús de béns i serveis dels quals Mina disposa, i que poden ser d’interès per la EPEL a l’hora d’assumir la gestió del servei”.

Ens preocupa que si s’obre aquesta capsa de Pandora, podem donar la raó a les afirmacions del Director General de Mina, quan manifesta que s’obra una nova etapa en el que ara buscaran l’alternativa per la millora pel gust de l’aigua, que ho posaran “a alcance de EPEL” o un altre projecte destinat a les lectures telemàtiques.

És molt perillós no deixar lligat des de l’Ajuntament els processos de concurs públic de tot el mercat secundari que, és sense cap dubte, on les empreses privades obtenen el marge més gran de beneficis. Creiem que en aquesta nova etapa també caldrà explorar les col·laboracions pública–pública, com una forma més transparent, equitativa i social, en la gestió sense lucre d’un dret humà com és l’aigua.

La Taula de l’Aigua com impulsors de la remunicipalització volem donar contingut al concepte de gestió pública perquè per si sola no es garantia de bon funcionament i transparència, si no va lligada a un control social efectiu amb eines com l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, en el qual demanem la implicació de les entitats de la ciutat, com a garantia d’èxit del procés.

Taula de l’Aigua de Terrassa
3 d’octubre de 2018

Related Articles

Deixa un comentari