La XES reclama a l’Administració mesures que facin més assequible l’habitatge cooperatiu

No Comment

Redacció

La campanya ja compta amb prop de 200 d’adhesions que volen interpel·lar les administracions i les organitzacions polítiques, de cara a les eleccions catalanes

La Xarxa d’Economia Solidària proposa ajuts a les cooperatives i millores de la fiscalitat, el finançament i les garanties públiques per l’accés al finançament


La sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) de Catalunya reclama a les administracions públiques locals, nacionals i estatals mesures que facin assequible l’habitatge cooperatiu perquè tingui un paper clau en la fase de reconstrucció social dels mesos vinents i anys. Conscient d’aquest nou context, la XES aposta per reorientar el model socioeconòmic cap a criteris de major equitat social i sostenibilitat. Per això ha engegat una campanya que pretén que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús no només sigui un instrument per generar habitatge assequible a llarg termini i evitar l’especulació, sinó que també suposi l’aposta per un major pes de l’economia social i solidària, amb una important creació d’ocupació en la fase de promoció així com en la provisió de béns i serveis vinculats a l’habitatge.

Un model d’habitatge comunitari, estable i no especulatiu que requereix la col·laboració del sector públic

Un model d’habitatge comunitari, estable i no especulatiu s’està obrint pas a Catalunya amb els primers projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Així i tot, transcorreguts aquests primers anys, s’observa que la possibilitat de fer créixer aquesta alternativa i fer-la assequible i inclusiva al nombre més gran de llars, passa pel fet que des del sector públic i el sector cooperatiu se sàpiga construir l’aliança necessària, que garanteixi l’interès públic del model i faciliti la mobilització de recursos públics i privats per al naixement de nous projectes. I és que la crisi derivada de la Covid-19 ha accentuat encara més la vulnerabilitat de bona part de la població que no té garantides les necessitats més bàsiques, com és el dret a un habitatge digne i assequible.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús té tot el potencial per esdevenir una veritable opció d’habitatge assequible i estable per a les classes populars del país. Per això, es fa necessari enfortir la col·laboració amb el sector públic amb ajuts econòmics específics i facilitats per accedir al finançament, entre d’altres mesures.

Per això, la XES proposa les següents mesures:

1. Ajuts a les cooperatives i a les persones sòcies:

 • Reservar una quota mínima del 25% per a habitatge cooperatiu en cessió d’ús dels ajuts estatals provinents del Pla Estatal d’Habitatge destinats a lloguer i cessió d’ús.
 • Creació d’una línia d’ajuts Habitatcoop per part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives per a la capitalització de les cooperatives o que permeti la reducció de les aportacions de capital de les persones sòcies habitants.
 • Crear una línia d’ajuts per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada i de règim lliure per a la seva promoció o rehabilitació i impuls d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de protecció oficial.
 • Assimilació de la cessió d’ús al lloguer en tots els ajuts públics existents, com són els ajuts per al pagament del lloguer.

2. Millora de la fiscalitat a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús:

 • Aplicar un tipus d’IVA superreduït (4%) a la promoció i construcció d’habitatge social cooperatiu en cessió d’ús per part del govern de l’estat.
 • Bonificacions fiscals en l’àmbit local als habitatges cooperatius en cessió d’ús (IBI, ICIO, etc).
 • Consideració de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús cooperatives especialment protegides.

3. Millora del finançament:

 • Millora de les condicions de les línies de finançament públic, especialment amb l’Institut Català de Finances, amb l’objectiu de fer més assequible les promocions. Entre d’altres, proposem augmentar el termini d’amortització i l’import finançat per habitatge.
 • Impuls de noves línies de finançament complementàries i altres instruments financers des del sector públic per les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

4. Millora de les garanties públiques per a l’accés al finançament:

 • Crear una línia d’aval per al finançament de promocions d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per part de les Societats de Garantia Recíproca que compti amb suport públic.
 • Implicació de les diferents administracions públiques en la constitució d’un fons cooperatiu que faciliti la constitució d’avals financers.

La campanya d’habitatge cooperatiu assequible ja compta amb més d’un centenar d’adhesions, entre organitzacions i col·lectius i persones individuals, i busca més adhesions per interpelar administracions públiques i organitzacions polítiques que aspiren a fer de representants de la ciutadania després de les eleccions al Parlament de Catalunya.

Related Articles

Deixa un comentari