L’Ajuntament aprova un nou ROM que anuncia més participació ciutadana i més transparència

No Comment

Després de vint anys amb el mateix reglament, el ple de l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat el que serà el nou reglament orgànic municipal. En un exercici on va regnar la concòrdia durant pràcticament tot el darrer ple de l’any, celebrat el passat 19 de desembre, l’anomenat ROM es va aprovar per unanimitat de tots els grups. Un cop aprovat de forma inicial, ara el ROM entra en fase d’exposició pública perquè s’acabi aprovant i entri en vigor un cop es constitueixi una nova corporació després de les eleccions municipals.

Tots els grups es felicitaren per la feina feta i per haver arribat a un consens per donar contingut al nou ROM. Això sí, després de molts anys d’espera i ajornaments: el ROM vigent data de l’any 1998, i la seva revisió ja es va iniciar al mandat 2007-2011. Els treballs de revisió s’han realitzat en el marc de la Junta de Portaveus i es varen iniciar el 2015, a principis del mandat, en paral·lel a les revisions d’altres reglaments, com ara el de Participació Ciutadana, el de la Sindicatura Municipal de Greuges o el Codi Ètic.

Es tracta d’un document que, segons resa el seu enunciat, regula el funcionament dels òrgans municipals, els mecanismes d’informació i participació ciutadana i l’estatut dels membres de la corporació. Durant el ple d’ahir s’enumeraren les principals novetats d’aquest ROM, que passen per potenciar la participació ciutadana i la transparència en els afers municipals. De fet, s’estableix una Comissió de Transparència la qual, com va recordar Arnau Monterde de TeC, farà seguiment de les ordenances i de tota la documentació generada per la corporació.

Aportacions decisives del Parlament Ciutadà i la FAVT

També s’incorporen previsions respecte a les normes de desenvolupament de les sessions del Ple municipal, principalment respecte a l’ordenació d’intervenció en els debats, de forma diferenciada en atenció al caràcter ordinari o extraordinari d’aquestes, i també en atenció a l’ordre del dia específic quan es tracti de sessions per a la tramitació de la constitució de l’Ajuntament i elecció d’alcalde o alcaldessa, l’aprovació del pressupost municipal i de les ordenances fiscals, sobre l’estat de la ciutat, tramitació de mocions de censura o qüestions de confiança, o aprovació del resultat del sorteig per a integrar les meses electorals.

Des de la CUP, Marc Medina mostrà la seva satisfacció amb aquest nou ROM, i amb que a partir d’ara les entitats puguin presentar propostes directament al ple i “debatre-les amb els grups municipals”. Tanmateix, el regidor cupaire lamentà que no totes les propostes que havien presentat hagin prosperat, com ara fer públiques totes les juntes o descentralitzar els plenaris municipals per tal que es puguin celebrar als barris de la ciutat, a causa que el marc legal estatal ho impedeix.

Meritxell Lluís féu esment que el reglament de participació ciutadana aprovat el juliol de 2016 necessitava ser millorat, i que ho ha fet gràcies a aquest nou ROM. “La participació real serà més efectiva”, emfatitzà la regidora del Partit Demòcrata, i recordà que ara col·lectius que no estan constituïts jurídicament també podran intervenir al ple amb les seves propostes.

Carme Labòria, del grup d’ERC-MES, també es felicità per l’aprovació del ROM, “tot i que no ha estat fàcil”. Recordà que el document s’ha accelerat abans que acabi la legislatura, també gràcies a les propostes provinents del Parlament Ciutadà, a través de la seva moció de Democràcia.

Per part de l’equip de govern, el tinent d’alcalde Amadeu Aguado agraí també als serveis jurídics seu assessorament i el fet que hagi estat “un treball de tota la junta de portaveus municipals i que es tracta d’un reglament obert al futur”.

Facilitar la defensa perquè es rebi la Renda Garantida de Ciutadania

Molta gent en situació de precarietat ha demanat i ha vist denegada la seva sol·licitud per rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Parlem d’un acord que el Parlament de Catalunya va aprovar el juliol de 2017, que el Congrés va paralitzar quan es va aplicar l’article 155 de la Constitució, i que va tornar a entrar en vigor el passat mes de setembre.

A Terrassa, vistes les dificultats viscudes, i arran també d’una denúncia feta per la Síndica Municipal de Greuges, Isabel Marquès, es va signar un conveni entre l’Ajuntament i el Col·lectiu d’Aturats +50, el passat mes de setembre, per tal que des d’aquesta associació s’oferís assessorament a tothom qui s’hi adreci, ja sigui per tramitar l’ajut o per fer el recurs d’alçada necessari quan s’ha rebut una denegació. De fet, a Terrassa, segons ens informaren des d’aquest col·lectiu a Malarrassa, el nombre de sol·licituds denegades és, proporcionalment, un dels més alts de Catalunya.

Conveni amb el Col·lectiu Aturats +50

Aquest conveni amb l’entitat va finalitzar a finals d’any. Per això ara, el Ple municipal ha aprovat un acord, presentat per C’s per tal que es prorrogui el conveni, a banda que es doti dels recursos adients per oferir aquest assessorament i que s’activi la comissió de seguiment que es va establir. Tal com va informar la regidora Gracia García durant el darrer plenari, l’equip de govern va considerar adient que aquesta entitat portés aquest assessorament donat el seu coneixement del tema i la participació del col·lectiu local per promoure aquesta renda garantida.

Des dels grups municipals hi ha consens en que cal fer efectiu el dret a la defensa de les persones que han vist denegada la seva sol·licitud. “La urgència és extrema, i estarem atents als compromisos que es duguin a terme”, afirmà Carmen Ortuño. “És un dret social que cal defensar, i hem de mirar com fer-ho possible a Terrassa”, assegurà Carme Labòria d’ERC-MES.

Per la seva banda, Xavi Martínez de TeC afegeix que “la pobresa i les desigualtats continuen creixent a Catalunya”. El regidor defensa que s’han d’ampliar els recursos adreçats a l’entitat, que en el seu moment foren dos ordinadors personals, impressora i connexió a internet, durant el període estipulat. En aquests mesos, el Col·lectiu Aturats +50 ha assessorat a més de 1.000 persones.

Es crearà una Oficina de Dades de l’Ajuntament

Una altra proposta aprovada per unanimitat per tots els grups municipals, presentada per Terrassa en Comú, fa referència a encarar el repte de digitalització de dades relacionades amb l’administració local, segons descriu el portaveu Xavier Matilla. “Estem immersos en una revolució tecnològica”, assegurà, “hem de tenir el control de dades per prendre decisions i perquè la informació al conjunt de la ciutadania obri oportunitats socials de desenvolupament econòmic, de negocis, etc.».

Així doncs, l’Oficina Municipal de Dades que es crearà vindrà precedida d’un estudi preliminar per definir els principis rectors de l’Ajuntament amb les dades, els objectius, missió i responsabilitats. També demana definir, elaborar i actualitzar una eina de visualització de dades per tal de facilitar i habilitar el monitoratge de les polítiques públiques sobre la ciutat. “Les dades, la informació i el coneixement permeten millorar el bon govern de les nostres ciutats, reduir desigualtats, crear noves oportunitats, millorar la gestió dels recursos públics així com són elements crítics pel benestar social, polític i econòmic d’aquesta”, segons expressa la proposta aprovada.

Miquel Gordillo

Related Articles

Deixa un comentari