L’Ajuntament de Terrassa fixa noves mesures per contenir el coronavirus

No Comment

Més informació i inspecció, repartiment de mascaretes gratuïtes i cancel·lar el Sant Jordi del 23 de juliol, entre les mesures que ha establert l’Ajuntament de Terrassa per prevenir els contagis.

Des del consistori es diu que la situació sanitària a la ciutat en aquests moments és raonablement bona i està sota control, amb 23 casos detectats la passada setmana, tot i reconèixer que no es pot descartar que es compliqui els pròxims dies.


El Comitè de Seguiment Covid-19 de l’Ajuntament de Terrassa es va reunir dissabte 18 de juliol al matí. Entre les mesures més destacades que aquest va establir, hi figura una nova crida a l’autorresponsabilitat de tot el conjunt de la ciutadania, persones de totes les edats, empreses, comerços, establiments de restauració, etc, així com un reforç en la comunicació cap a la ciutadania. Al mateix temps, també s’anuncia que s’actuarà amb rigor per garantir les mesures de prevenció a totes les activitats.

L’Ajuntament de Terrassa ha decidit des de ja establir limitacions a algunes activitats previstes, així com la cancel·lació d’altres, com la que estava programada al Parc de Sant Jordi el pròxim dijous 23 de juliol. Des de l’Ajuntament es considera que la col·laboració i cooperació lleial entre institucions, molt especialment amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, enfortint la coordinació amb el CECAT i amb el Departament de Salut, ha de ser una de les claus per garantir l’èxit en la lluita contra la Covid-19.

Aquestes són les qüestions que el Comitè de Seguiment Covid-19 ha avaluat:

1.- Anàlisi i valoració de la situació actual.

En aquests moments hi ha un lleuger repunt de casos a la ciutat, amb 12 persones detectades en els darrers 3 dies o 23 casos detectats la darrera setmana, xifres superiors als 9-10 casos detectats de les setmanes anteriors.

La situació és similar a la viscuda a principis del maig, quan la incidència del coronavirus ja estava en retrocés. Els casos, segons informacions de vigilància epidemiològica, s’estan produint, principalment, en població infantil i en grups de joves.

Pel que fa a la situació de Terrassa en relació a la situació general, i en especial de l’àrea metropolitana, Terrassa es troba en condicions sanitàries raonablement bones i sota control. En aquest sentit es reclama màxima responsabilitat individual i col·lectiva, així com cooperació entre institucions per compartir informacions i línies d’actuació.

2.- L’objectiu prioritari del Govern Municipal és incrementar el nivell de prevenció, fer una crida a l’autoresponsabilitat i evitar la necessitat d’aplicar estriccions més dures per contenir el coronavirus.

En aquest moment, el Govern Municipal es fixa com a objectiu incrementar el nivell de prevenció i seguretat contra el coronavirus a totes les activitats ciutadanes, per tal d’evitar la necessitat d’aplicar restriccions més dures per contenir el coronavirus. A Terrassa, la situació sanitària aconsella actuar amb precaució i prudència, sense alarmismes, i amb molta atenció envers l’evolució de les dades sanitàries.

3.- Activitats culturals, lúdiques, econòmiques i institucionals: suspensions i potenciació de les mesures de prevenció en aquelles que es mantenen.

Es fixen 3 blocs de criteris diferenciats, en funció de l’activitat: activitats econòmiques bàsiques, activitats institucionals, activitats culturals, lúdiques i ciutadanes.

3.1.- Suspensió de l’activitat “llibres i roses al Sant Jordi”, que estava prevista pel 23 de juliol.

3.2.- Instal·lació de parades de llibres i flors, dijous 23 de juliol, davant de llibreries i floristeries.

La situació actual permet mantenir la possibilitat d’instal·lar parades al davant d’establiments com llibreries i floristeries, el proper dijous.

De manera excepcional, s’autoritza la instal·lació d’una parada en el frontal dels establiments, o en l’espai més proper possible, per a la venda/exposició de llibres i/o flors, complint una seria de mesures com:

  • Garantir la lliure circulació dels vianants i no generar situacions de risc.
  • Respecte per les mesures de seguretat sanitària vigent.
  • Evitar aglomeracions i concentracions de persones.
  • No cal petició prèvia per a la seva instal·lació.
  • Els/les titulars seran responsables del compliment d’aquestes normes.

3.3.- El Mercadal de Martí l’Humà, al 50% de l’aforament i amb el màxim control i rigor en les mesures de prevenció.

Pel seu caràcter d’activitat econòmica bàsica i estable, es manté l’obertura del Mercadal, dintre del recinte tancat, al 50% del seu aforament i amb el màxim rigor en les mesures de prevenció (mascareta, distància física i rentat de mans amb gel hidroalcohòlic).

3.4.- Es decidirà cas per cas sobre l’autorització o denegació d’actes públics.

L’Ajuntament estudiarà cada cas, en funció de la situació sanitària, per autoritza o denegar la realització d’actes públics que estiguin dins del seu àmbit competencial.

Pel que fa a les activitats incloses en el cicle “Fem Estiu”, s’aplicarà el mateix criteri: anàlisi i decisió cas per cas.En totes les actuacions, es vetllarà per l’aplicació, amb el màxim rigor, de les mesures de prevenció i seguretat i per la a seva difusió entre totes les persones participants.

3.5.- El Ple Municipal i els consells territorials i sectorials, es realitzaran de forma telemàtica.

Les properes sessions del Ple Municipal, així com dels consells territorials i sectorials, es realitzaran de forma telemàtica, per garantir al màxim la seguretat de les persones i també com a mesura que exemplifica el compromís de tota la ciutat davant de la situació actual.

4.- Foment de la conscienciació, l’autoresponsabilitat i el compliment de les normes de prevenció.

Increment de les inspeccions i possibles sancions per incompliments de les normatives.

4.1.- L’Ajuntament reforçarà la informació, la inspecció i la sanció.

A partir de dilluns, l’Ajuntament reforçarà les accions d’informació, inspecció i sanció, amb especial atenció a espais com terrasses d’establiments de restauració, per tal de garantir les distàncies físiques, els aforaments i les mesures de prevenció, o en espais on es realitzin activitats socials o festives que puguin comportar aglomeracions de persones o relaxació de les mesures de prevenció bàsiques (mascareta, distància física i rentat freqüent de mans).

4.2.- L’Ajuntament plantejarà al Gremi d’Hostaleria de Terrassa, l’establiment de noves mesures preventives, en un context de cooperació i coresponsabilitat.

L’Ajuntament plantejarà al Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca l’estudi i aplicació d’un nou paquet de mesures de prevenció de possibles contagis o de seguiment, en cas que es produeixin, en un entorn de cooperació, coresponsabilitat i complicitat. També es potenciarà la informació a clients/es dels establiments sobre les mesures preventives.

5.- Accions preventives: nou programa de desinfecció de mobiliari urbà.

L’Ajuntament ha contractat ja una empresa especialitzada en desinfeccions d’espais públics, per tal de portar a terme un nou programa a diferents punts de la ciutat. El programa de desinfecció se centrarà especialment en elements de mobiliari urbà on hi pugui haver contacte físic com papereres, bancs, baranes, contenidors, i en zones properes a centres sanitaris (Hospital de Terrassa i Hospital Mútua Terrassa), Centre d’Atenció Primària, farmàcies, parades d’autobús, jocs infantils…

6.- Cooperació Ajuntament de Terrassa-Generalitat de Catalunya: clau per contenir el coronavirus i protegir la ciutadania.

6.1.- Màxima cooperació i lleialtat institucional.

L’Ajuntament està en permanent contacte amb els departaments de Protecció Civil i de Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal de seguir l’evolució de la situació sanitària i prendre les mesures que corresponguin segons el context de la regió metropolitana nord.

6.2.- L’Ajuntament ofereix “rastrejadors/es” municipals a la Generalitat.

L’Ajuntament ha ofert a la Generalitat la possibilitat de crear un equip de personal municipal per tal de donar suport en les tasques de rastreig de casos que porta a terme la Generalitat de Catalunya.

En els propers dies, Ajuntament i Generalitat establiran un conveni de cooperació per regular aquesta activitat, que pot ser decisiva per contenir el coronavirus i mantenir sota control l’actual situació, considerada fins al moment, com a, raonablement bona. En aquest programa de rastreig hi col·laborarà també Creu Roja Terrassa.

7.- Programa de trucades telefòniques a persones i col·lectius vulnerables.

L’Ajuntament posarà en marxa un programa de trucades telefòniques a persones i col·lectius vulnerables, com persones grans soles o persones amb capacitats diverses, per tal de fer seguiment de la seva situació i oferir informació sobre totes les recomanacions i mesures preventives establertes.

8.- Ampliació del dispositiu de repartiment gratuït de mascaretes.

El proper dimarts, s’ampliarà el dispositiu de repartiment gratuït de mascaretes a la ciutadania a tots els districtes de la ciutat, a través dels centres cívics i del casal de Can Parellada. Això implicarà el tancament del centre de distribució establert fins ara al casal del Vapor Gran.

Es reactiva també el repartiment de mascaretes a través de Creu Roja, voluntaris/es en bicicleta, a diferents punts de la ciutat i s’estan preparant altres formes de distribució per tal de garantir al màxim que tothom pugui disposar d’aquest material de protecció.

9.- Més accions de comunicació a la ciutadania, amb l’objectiu de fomentar l’autoresponsabilitat.

L’Ajuntament potenciarà, a través de tots els seus canals de difusió, la comunicació a la ciutadania, posant especial èmfasi en les mesures bàsiques (mascareta, distància física i rentat de mans), així com en el compliment de totes les normes i recomanacions que permeten contenir el coronavirus.

A través de la web i xarxes municipals s’oferirà puntualment i constantment tota la informació necessària per fer un seguiment de la situació.

Related Articles

Deixa un comentari