L’Ajuntament de TRS declara suport al boicot, desinversions i sancions contra Israel

No Comment

L’ajuntament de Terrassa s’adhereix al BDS

BDS Catalunya (http://www.bdscatalunya.org/index.php/campanyes/legali/item/323-lajuntament-de-terrassa-sadhereix-al-bds)

Israel genocida, soldat contra dones

La junta de portaveus aprova la proposta presentada per Zaituna perquè l’Ajuntament de Terrassa s’adherexi al BDS. Una victòria de la societat civill organitzada. Una victòria de la comunitat palestina i de totes aquelles persones que defensem els Drets Humans aquí i a arreu. Una victòria que ha d’animar a tots els grups BDS a continuar treballant. Una victòria que ens recorda que sí es pot.

El passat 7 d’agost l’associació Zaituna va publicar una carta oberta al Diari de Terrassa instant a l’Ajuntament de Terrassa a adherir-se al BDS. Després de rebre respostes dels diferents grups municipals Zaituna va presentar una proposta d’acord a ICV, que el grup municipal ha presentat aquest dilluns a la junta de portaveus i que ha estat aprovada amb el suport del PSC.

Així la junta de portaveus ha acordat:

Primer.- Promoure l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, l’Ajuntament de Terrassa es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de:

  • la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el desmantellament del Mur;
  • el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una plena igualtat;
  • el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la  Resolució 194 de les Nacions Unides.

En to cas, aquesta mesura no s’aplicarà a aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s’han detallat en el paràgraf anterior.

Segon.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets humans als territoris palestins.

Tercer.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a donar suport a les diferents campanyes de BDS impulsades per la societat civil.

Quart.- L’Ajuntament Terrassa insta de nou al Govern Espanyol i al govern de la Generalitat de Catalunya al trencament de relacions institucionals, comercials i acadèmiques impulsades tant pel Govern de Catalunya, com pel Govern de l’estat espanyol amb el Govern d’Israel i el sector militar i de seguretat israelià que té una relació (directa o indirecta) amb la ocupació dels territoris palestins, incloent els assentaments il•legals, i a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel.

Cinquè.- L’Ajuntament de Terrassa es compromet a promoure activitats per donar a conèixer la campanya del BDS , denunciar la situació en que viu la població palestina i promoure els Drets Humans, la justícia universal i la construcció de la pau.

Sisè- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la  Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, a l’ambaixada d’Israel, a l’ambaixada de Palestina i als promotors de la campanya BDS a Catalunya i a Terrassa.

A partir d’avui Zaituna vigilarà i mantindrà contacte amb els grups municipals per garantir que es compleixin els acords i es respectin les demandes de la campanya del BDS.

Boicot, Desinversions i Sancions!!

Justícia per Palestina!

Llibertat, igualtat, i retorn!

Related Articles

Deixa un comentari