L’Ajuntament invertirà 16,8 milions de superàvit en la recuperació econòmica i la millora de la ciutat

No Comment

Redacció

Es reforçaran els ajuts als sectors més afectats per la covid-19 i s’injectaran més recursos per la millora de la ciutat i els serveis a les persones

L’Ajuntament de Terrassa informava, per via del Gabinet de Premsa, el passat 19 de març, que disposa aquest any d’un superàvit de 16,8 milions d’euros, una xifra molt superior a la previsió d’entre 7,5 i 11 milions que es va fer inicialment en la presentació del Pressupost Municipal per al 2021.

Aquesta xifra final és deguda a la suma d’un romanent del superàvit de l’exercici 2018/2019 del qual no es va poder disposar i d’un romanent del 2020, en què, malgrat l’impacte del Pla de xoc per fer front a la crisi generada per la covid-19 en el Pressupost, hi va haver partides que no es van poder executar per la pròpia crisi.

L’alcalde, Jordi Ballart, explicà que en la presentació del Pressupost Municipal per al 2021 “es va fer una previsió curosa del superàvit i al final aquest ha resultat ser força més positiu a quan es va aprovar el Pressupost”, un fet que es deu a què “l’any passat ens trobàvem en un pla econòmic financer heretat del 2019 que ens limitava l’acció. Les regles fiscals de la Llei d’Estabilitat no es van aixecar fins al quart trimestre i tot el marge per la utilització del superàvit s’ha abocat al 2021”. D’aquesta manera, “enguany, aquest aixecament de les limitacions de la Llei d’Estabilitat aprovades a finals del 2020 pel Govern de l’Estat, ens permet disposar lliurement de l’excedent acumulat de l’Ajuntament durant els darrers exercicis”.

L’objectiu del Pressupost del 2021 era el d’igualar-lo al del 2020, sense retencions. El Pressupost del 2020 va ser de 208,1 milions d’euros, dels quals 8,6 milions estaven retinguts i, finalment, no se’n va poder disposar, així que el Pressupost efectiu va ser de 199,5 milions d’euros.

Al pressupost del 2021 es va partir amb 5,6 milions d’euros menys d’ingressos, però amb més recursos: 1 milió d’estalvi de càrrega financera extraordinària per calendari, uns possibles fons extraordinaris per fer front a la crisi de la covid-19 que van anunciar l’Estat i la Generalitat i la possibilitat d’endeutament, que es va fer servir per complementar els més de 12 milions d’euros que es van destinar a inversions. Finalment, el Pressupost aprovat va ser de 205,7 milions d’euros d’ordinari i de 260,5 milions de consolidat.

Aplicació del superàvit

El superàvit és l’excedent de diners no emprats en anteriors exercicis i, fins enguany, per les limitacions de la Llei d’Estabilitat només podia ser emprat per eixugar deute o per inversions financerament sostenibles.

Els objectius per a l’aplicació d’aquesta part del pressupost són:

– Igualar el pressupost del 2021 al del 2020 sense retencions a totes les àrees municipals, pel qual es necessiten 3,3 milions d’euros.

– Cobrir els Fons Covid, fons extraordinaris que l’Estat va anunciar i que encara no han arribat, que són més de 3,3 milions que ja estaven pressupostats a les àrees.

– Suplementar les dotacions per a Inversions i el seu desplegament en el Pressupost amb 1,1 milions d’euros.

– Estar preparats per possibles eventualitats, apartant 2,5 milions d’euros com a Garantia de reserva.

– Reforçar objectius del Pressupost 2021, amb la injecció de 5,8 milions en recursos a la ciutat.

– Liquidacions pendents d’expedients de l’any 2020 per 0,8 milions d’euros.

La proposta d’assignació de l’equip de Govern dels 16,8 milions de superàvit de què es disposa es desglossa, per àrees i per actuacions més destacades:

Territori i Sostenibilitat – 5,1 milions d’euros

– Neteja + Residus – 1,1 milions €

– Transport públic – 1,4 milions €

– Espai Públic – 1 milió €

– Rieres – 361.000 €

Serveis a les persones – 3,2 milions d’euros

– Augments necessitats Socials – 2 milions €

– Reforç Educació – 786.000 €

Promoció econòmica i projecció de la ciutat – 4 milions d’euros

– Mundial Hoquei – 1 milió €

– Reforç ajudes directes als sectors afectats per la Covid-19 – 1 milió €

– Dinamització econòmica – 731.500 €

Serveis Generals i millora de l’Administració – 2 milions d’euros

– Reforma organitzativa – 700.000 €

– Reforç Covid – 454.000 €

– Tecnologia – 100.000 €

– Desplegament territorial – 100.000 €

Pel que fa a la previsió dels pròxims exercicis, el tinent d’alcalde de Serveis Generals, Isaac Albert apunta que “tota la distribució del superàvit es fa pensant i tenint visió de futur. El món no s’acaba el 2021 i els efectes de la crisi social i econòmica encara s’han de definir, alhora que hem de preveure la incertesa de menys recursos propis i externs. Per això la importància que el superàvit d’enguany afronti les necessitats presents i posi una base sòlida pel futur”.

En aquest sentit, Albert expressa la voluntat d’aprofitar l’aplicació del pressupost d’aquest 2021 per avançar en la transformació de l’administració i l’optimització dels recursos dels quals disposa “Cal una estratègia de present i de futur per modernitzar l’Ajuntament i millorar la seva eficiència per construir la ciutat del futur sense abandonar les necessitats del present”.

Related Articles

Deixa un comentari