L’Ajuntament recupera els Agents Cívics, ara com un ‘programa nou’ d’Agents per a la Convivència

No Comment

Aquest programa, informen des del servei de premsa, es crea amb l’objectiu de disposar de personal al territori que pugui realitzar tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques i vetlli pel foment de la bona convivència.

S’afirma també que és «un nou programa», Agents per a la Convivència, que té per objectiu disposar de persones al territori que realitzin tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques entre la ciutadania, fomentant accions de bona convivència i respecte, així com per vetllar i controlar el bon ús dels béns públics i privats de la ciutat.

Això, però, més que un nou programa, sembla més aviat la recuperació i, eventualment, reciclatge del ja vell programa d’Agents Cívics contractats mitjançant els plans d’ocupació gestionats per Foment.

Vell o nou, en tot cas, la primera fase s’inicia aquesta setmana amb la publicació de la convocatòria pública de les sis primeres places, que es preveu que es despleguin pel territori durant el segon trimestre de 2019. A finals d’any, després d’una avaluació del programa, i en funció del resultat, la previsió és continuar el desplegament de més agents per la convivència als diferents districtes de la ciutat, fins arribar a un total de 21 agents.

Amb la publicació de les bases de la convocatòria pel nomenament dels sis primers Agents per a la Convivència, s’inicia un programa que respon a la voluntat municipal de crear un grup d’agents de convivència desplegats als diferents districtes de la ciutat. Aquests agents, que seran fàcilment identificables, ja que aniran uniformats, informaran a la ciutadania sobre normativa municipal relacionada amb la convivència, com les ordenances de bases de convivència democràtica, residus, sorolls, animals de companyia, actuant de manera coordinada amb la Policia Municipal i amb els diferents serveis municipals relacionats.

Tot i que la dependència funcional d’aquest equip d’Agents per a la Convivència serà de la regidoria de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, per la seva incidència al territori i en la pròpia ciutadania, el programa requereix una gran coordinació amb diversos serveis municipals, ja siguin els d’Estructura Territorial i Districtes, com aquells relacionats amb la ciutadania i la convivència. Per garantir la correcta coordinació del programa, es crearà una comissió tècnica transversal entre tots aquests serveis municipals.

Entre les funcions específiques d’aquests agents hi ha les d’informar i formar per millorar el civisme i la confiança de la ciutadania; atendre demandes, queixes, suggeriments i/o sol·licituds d’informació; informar sobre comportaments cívics i els seus beneficis per a la ciutadania i la ciutat en general, col·laborar amb la Policia Municipal per resoldre situacions d’incivisme i/o conductes conflictives, donant trasllat de les conductes greus que puguin ser objecte de la seva competència; sensibilitzar a la ciutadania sobre la neteja general de la ciutat, l’ús correcte dels contenidors i sobre la gestió de les deixalles, corregint comportaments incorrectes; detectar danys materials per actes i comportaments incívics, traslladant als serveis municipals corresponents les incidències; participar i col·laborar en les campanyes o actes de la ciutat donant suport per a la seva celebració i organització, atenent a la ciutadania; assessorar, informar i vetllar pels drets de la ciutadania, especialment per als col·lectius més vulnerables; informar i formar, des d’una perspectiva teòrica i pràctica, sobre mobilitat al territori (mobilitat o camins escolars); així com d’altres relacionats amb el compliment de normes i ordres en matèria de prevenció de riscos laborals o protecció de dades personals.

Related Articles

Deixa un comentari