L’Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa i l’elecció de la nova Sindicatura de Greuges

1 Comment

En la primera quinzena d’aquest mes de desembre 2016, convergeixen dos fets molt importants, gairebé històrics, relacionats amb la defensa dels drets humans i socials a la nostra ciutat, que són: l’elecció d’un nou síndic/a de Terrassa, en la qual té una participació important la ciutadania, i la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i l’Espai Drets per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa per la constitució d’una comissió ciutadana de seguiment i impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

En els dos, juga un paper destacat l’Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa.

Per a general coneixement, dir que aquest Espai va néixer a l’octubre del 2015 amb l’objectiu de defensar els drets humans i socials a la ciutat, d’acord amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que l’Ajuntament va signar l’any 2000 però que no ha arribat a aplicar-se de manera efectiva.

Aquests objectius són complementaris als de la Sindicatura de Greuges de Terrassa que té com a funcions la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes de Terrassa en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus organismes, supervisant a aquests efectes l’actuació municipal.

En el moment que, el dia 11 d’abril de 2016, la fins aleshores síndica, la Sra. Isabel Marquès, va deixar el càrrec, l’Espai va manifestar la seva preocupació pel buit d’aquesta figura tan important per la nostra ciutat i va demanar participar en la redacció del nou Reglament de la Sindicatura que havia quedat molt desfasat. L’Ajuntament de Terrassa va atendre la petició i membres de l’Espai vàrem participar en la Junta de Portaveus en què es van posar les bases per redactar el nou reglament, que posteriorment es va aprovar i és vigent des de l’11 d’octubre.
En ell, les regles d’elecció del Síndic/a de Greuges es milloren i democratitzen, de manera que els candidats poden proposar-se i ser recolzats per les entitats i votats per consulta ciutadana; i el guanyador ratificat posteriorment per l’Alcalde, la Junta de portaveus i el Ple Municipal.

“La candidatura de Joan Tamayo és la recolzada per totes les entitats que formem l’Espai Drets”

En aquest nou escenari, l’Ajuntament va posar en marxa el Procés de Participació i Consulta Ciutadana que en la seva primera fase, del 31 d’octubre al 21 de novembre, va consistir en la presentació de candidats i el suport d’entitats i va acabar en la validació de 8 candidatures a la Sindicatura per l’Ajuntament, una d’elles la del Sr. Joan Tamayo, recolzada per totes les entitats que formem l’Espai Drets.

La segona fase, en la que estem ara, va del 28 de novembre a l’11 de desembre, és la de consulta ciutadana en què totes les persones de més de 16 anys, residents a la ciutat, poden recolzar un dels 8 candidats. És molt important que tothom exerceixi aquest dret i deure democràtic perquè el Síndic/a sigui representatiu de la ciutadania.

tamayo bosch coral els amics Els candidats a la Sindicatura Joan Tamayo i Miriam Bosch, en el debat organitzat per l’Espai dels Drets Socials, dimecres 30 a la Coral “Els Amics”. MG

Referent a la signatura del Conveni entre l’Espai Drets i l’Ajuntament, aquesta és farà el 15 de desembre. En el document, l’Ajuntament reconeix a l’Espai com a Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, un fet inèdit a Catalunya i a Espanya que, al marge de la seva transcendència mediàtica, esperem que contribueixi a millorar el respecte dels drets humans i socials a la nostra ciutat.

Les entitats que formem l’Espai i signarem l’acord som: Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, Associació de Veïns Font de l’Espardenyera, Associació de Veïns de Les Carbonelles, Associació de Veïns de la Cogullada, Observatori Drets Socials de Terrassa, Prou Barreres, Xarxa de Solidaritat Popular, Comunidad Musulmana de Terrassa, Asociación Cultural Musulmana, Associació Espai Democràtic Intercultural, Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa i dues entitats com observadores: l’Institut de Drets Humans de Catalunya i el Grup Local d’Amnistia Internacional de Catalunya.

Ramon Clariana
president de la junta de la FAVT

Related Articles

1 Comment

Deixa un comentari