No al TTIP, Setmana d’accions del 8 al15 d’octubre, a tot l’Estat espanyol

No Comment

Otoño-en-resistencia-2016.-Semana-de-acción-8-15-Octubre-642x336

Les organitzacions de la societat civil, sindicals, camperoles i polítiques, joves, homes i dones de tot el món convoquem una tardor en resistència per exigir la suspensió dels mal anomenats acords de lliure comerç i inversions, com l’acord entre la Unió Europea i Canadà, el CETA, o el ja conegut TTIP, que es negocia amb EUA. Estem convençudes que per promoure una societat igualitària i respectuosa dels drets de les persones i el medi ambient és imprescindible replantejar el sistema de comerç global que, a dia d’avui, únicament afavoreix la concentració del poder en mans d’unes poques multinacionals.[1] La tardor en resistència global crida a la mobilització popular enfront dels tractats de lliure comerç i per la fi de la impunitat de les multinacionals.

A Europa i a Canadà, aquest any posem l’accent principalment en el CETA, el cavall de Troia del TTIP, que s’ha negociat en secret durant més de cinc anys i pretén ser ratificat a finals de 2016. Tant la Comissió Europea com alguns Estats membres estan empenyent fort perquè el tractat es tanqui el més aviat possible. El govern en funcions de Mariano Rajoy ha ofert el seu suport incondicional a la signatura del CETA, malgrat no tenir cap estudi d’impacte que asseguri un benefici per a la nostra economia, societat o medi ambient.[2]

No obstant això, com més es coneix el CETA major és l’oposició pública i d’alguns sectors concrets econòmics i socials, com l’agrícola, petites empreses o associacions de jutges, que han denunciat la il·legalitat d’incloure tribunals privats per als inversors, com el ICS[3]. A més, ja són varis els Estats que per diferents motius han expressat la seva opinió contra aquest tractat.[4]

Malgrat aquesta creixent oposició, la Comissió Europea pretén concloure aquest any la signatura del CETA gràcies al suport d’altres Estats membres, entre ells l’Estat espanyol.

Donada l’extrema gravetat de les seves conseqüències, ningú pot mantenir-se al marge, ja que afectarà a totes les persones arrabassant-los la seva sobirania com a poble. Aquesta tardor anem a visibilizar les veus de milions de persones que exigim la suspensió del CETA, així com d’altres tractats que amenacen l’equilibri ecosistèmic i climàtic del planeta i aprofundeixen en la bretxa de la desigualtat global, tals com el TTIP, el TISA o el TPP.[5]

Aquesta tardor ens mobilitzarem en els cinc continents. És una tardor de resistència amb propostes d’un altre model econòmic que posen la vida per davant de qualsevol altra decisió.

La setmana d’acció a l’Estat espanyol tindrà lloc del 8 al 15 d’octubre en diferents llocs sobre els quals s’informarà a través de la web: http://www.noalttip.org així com del twitter: @noalttip

Notes:

[1]: Desmantellant el poder corporatiu: http://omal.info/img/pdf/desmantelando_el_poder_corporativo.pdf

[2] Noves filtracions. Espanya demana aplicar ràpid el TTIP de la UE amb Canadà malgrat les reserves d’altres socis europeus: http://www.noalttip.org/nuevas-filtraciones-espana-pide-aplicar-rapido-el-ttip-de-la-ue-con-canada-pese-a-las-reservas-de-otros-socios-europeos/

[3] Jutges per a la Democràcia sobre el TTIP i la creació d’un tribunal especial: http://www.noalttip.org/jueces-para-la-democracia-sobre-el-ttip-y-la-creacion-de-un-tribunal-especial/; http://www.noalttip.org/la-mayor-asociacion-de-jueces-en-alemania-se-opone-al-isds/

[4] L’acord entre la UE i Canadà segueix avanci a esquena de l’opinió pública: http://www.noalttip.org/el-acuerdo-entre-la-ue-y-canada-sigue-adelante-a-espaldas-de-la-opinion-publica/

[5] Més info: www.noalttip.org

Manifest NO al TTIP!No TTIP setmana accio octubre 2016

Les persones, el medi ambient i la democràcia abans que els beneficis i els drets de les corporacions

1. Qui som?

Som una campanya formada per organitzacions de la societat civil que comparteixen una profunda preocupació per les diverses amenaces que planteja l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP, per les sigles en anglès, també conegut com Tractat de Lliure Comerç Transatlàntic o TAFTA) i el acord amb el Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA). Representem interessos públics molts diversos, incloent la protecció del medi ambient, la salut pública, l’agricultura, els drets del consumidor i la protecció de les normes alimentàries i agrícoles, el benestar animal, les normes socials i laborals, els drets de les persones treballadores, els drets de les dones i la lluita contra la dominació patriarcal, l’accés públic a la informació i els drets digitals i la defensa de serveis públics essencials com l’educació i el control públic i social dels sistemes financers, entre d’altres.

Tenim el ferm compromís de rebutjar les actuals negociacions sobre el TTIP, per tal de garantir un debat polític transparent i democràtic. Tots els acords han de servir a l’interès públic i al nostre futur comú.

2. Que és el TTIP?

El TTIP és un acord de gran abast que s’està negociant actualment entre la Comissió Europea (en nom dels Estats membres de la Unió Europea -UE) i el govern dels Estats Units (EUA). No es tracta de les barreres al comerç com els aranzels, que ja són en general molt baixos entre la UE i els EUA. Es centra  sobretot en els reglaments, normes, drets corporatius i garanties d’inversió. El TTIP té com a objectiu, suposadament, facilitar la inversió directa i l’eliminació d’obstacles burocràtics innecessaris per a l’accés al mercat per a les empreses d’ambdós costats de l’Atlàntic.

Tanmateix hi ha proves -provinents de les empreses i la indústria que està participant d’alguna manera a les negociacions- que revelen que l’enfocament sobre les barreres no aranzelàries i la convergència de la reglamentació entre ambdues parts s’està utilitzant per impulsar la des-regulació, una visió dels drets de propietat intel·lectual que només fomenten monopolis, i una carrera per igualar drets i estàndards a la baixa. Els pretesos beneficis econòmics no tenen fonament i, en qualsevol cas, són marginals per a la societat en general, fins i tot en el cas que fos cert el que expliquen els defensors de l’acord al respecte. Més aviat tot indica que els objectius de l’acord amenacen importants drets adquirits en les llargues lluites democràtiques i els interessos socials de la ciutadania de la UE, dels EUA i de la resta del món.

Les negociacions s’estan fent a porta tancada, sense una consulta pública efectiva. Els parlaments nacionals no són informats sobre els detalls dels textos de negociació de la Comissió. Els fragments d’informació que han estat publicats -o filtrats- plantegen considerables preocupacions.

3. Quines són les nostres preocupacions?

• La manca de transparència i de procediments democràtics, el que fa impossible per a la ciutadania i la societat civil seguir les negociacions per tal de garantir que els interessos públics estan sent protegits. Actualment aquestes negociacions estan molt esbiaixades: grups de pressió empresarials tenen accés privilegiat a la informació i oportunitats per influir en les negociacions.

• El capítol proposat sobre protecció d’inversions i en particular la inclusió d’una disposició sobre el mecanisme de Solució de Diferències Estat-Inversor (ISDS). Els ISDS donen als inversors drets exclusius per demandar als estats quan considerin que alguna decisió democràtica -realitzada per institucions representatives i per a l’interès general- es considera que pot tenir impactes negatius en els seus guanys presents o futurs. Aquests mecanismes es basen en judicis fora dels tribunals nacionals. Amb això soscaven els sistemes legals de les nacions i de la UE, així com la sobirania democràtica de la societat per a la formulació de lleis i polítiques d’interès públic.

• La creació de noves estructures de governança antidemocràtiques i procediments que tenen com a objectiu “harmonitzar les regulacions” com el proposat Consell de Cooperació Regulatòria. Aquestes estructures farien que les decisions preses en el marc del TTIP serien constantment pressionades en secret per buròcrates no electes i grans lobbies empresarials. Aquestes estructures no democràtiques amenacen amb rebaixar importants normes i regles dissenyades per a la protecció dels interessos públics, o prohibir futures millores, independentment de la seva necessitat i del mandat públic. També ens preocupal’objectiu d’enfortir la protecció dels “drets de propietat intel·lectual”, que, tal com està plantejat, ataca alguns dels nostres drets bàsics com la salut, l’educació, la cultura i la llibertat expressió.

4. Demandes i objectius compartits:

Sobre la base dels valors de la solidaritat internacional, la justícia social i la sostenibilitat ambiental i el respecte de tots els drets humans, treballem amb els nostres aliats als EUA i en altres parts del món i exigim:

a) Transparència immediata: s’han de fer públics els textos de negociació de la Comissió, així com tots els documents de negociació per permetre un debat públic obert i crític sobre la TTIP i el CETA.

b) No al ISDS: Ens oposem a aquests mecanismes de solució de discrepàncies estat-inversor i mantenim amb fermesa la sobirania de les nostres societats i dels nostres pobles per a la presa de decisions en la  defensa i millora de l’interès públic i el be comú per sobre dels interessos privats.

c) No al Consell Cooperació Regulatòria: tota la regulació de les operacions comercials, les condicions del comerç i l’establiment d’estàndards de producció del producte i ha d’estar en mans dels òrgans i processos controlats democràticament.

d) No a la des-regulació i a la rebaixa dels estàndards de protecció i al servei de l’interès públic: el nivell de les normes socials i laborals, dels consumidors i de la salut pública, la protecció del medi ambient, incloent la regeneració dels nostres recursos naturals, el benestar animal, les normes sanitàries dels aliments i les pràctiques agrícoles ambientalment sostenibles, l’accés a la informació i a l’etiquetatge, la cultura i la medicina, la regulació del mercat financer, així com la protecció de dades i altres drets digitals s’han de millorar, i no “harmonitzar” fins al més baix comú denominador. El reconeixement mutu d’estàndards no és acceptable en la mesura que soscava els nivells de protecció acordats democràticament. Cal garantir que s’aplica el principi de precaució.

e) No existeix pitjor des-regulació que la privatització dels serveis públics. Defensem l’accés universal a una educació de qualitat, a  l’atenció a la salut i altres serveis públics com a instruments per a sostenir la reproducció social de la vida i  com una contractació pública que promou l’ocupació local i les economies locals, la discriminació positiva, l’emprenedoria social, l’economia sostenible, la cura de les persones i al servei de l’interès públic.

En aquest sentit cal tenir present que els efectes de la privatització dels serveis públics en diferents àmbits tenen un especial impacte en les condicions de vida i de treball de les dones.

f) La promoció de pràctiques d’agricultura sostenible amb el medi ambient i la protecció de la petita agricultura familiar.

g) Les institucions públiques han de mantenir el poder polític i les estructures necessàries per protegir certs sectors sensibles i salvaguardar les normes importants per a la nostra qualitat de vida. Les normes laborals i ambientals internacionalment acordades han de ser respectades. La violació contínua de les normes del treball ha de ser objecte de sancions.

Finalment defensem la construcció d’unes relacions i polítiques comercials entre els nostres pobles que posin en primer lloc les persones i el planeta, garantint:

• els drets humans universals i inalienables de totes les persones, inclosos els drets a una alimentació adequada, aigua, salut, drets sexuals i reproductius,  integritat física i psíquica, vestit, habitatge, educació, protecció social, mobilitat, cultura, oci i a un medi ambient net;

• un treball decent, que permeti a la gent viure una vida digna, incloent una renda adequada i els drets laborals;

• el reconeixement del treball reproductiu i de cura, dels treballs informals de servei a les persones i a la comunitat Garantir una redistribució equitativa i una reorganització socioeconòmica, de forma que no recaiguin gairebé en exclusiva en les dones les tasques del benestar quotidià, així com la igualtat de salaris per a homes i dones;

• una transició a una economia de baixes emissions de carboni. que no es basi en un consum excessiu, sinó en l’ús social i ecològicament responsable dels recursos, i que permeti una vida digna sense posar en perill el suport d’altres persones, generacions futures, així com de l’agricultura, de la flora i la fauna;

• aconseguir una democratització significativa en tots els nivells de presa de decisions;

• la lluita contra la pobresa i l’establiment de noves relacions de solidaritat i equitat entre homes i dones i amb les persones d’altres regions i el respecte dels drets de les persones refugiades i immigrants;

• l’augment global del nivell de benestar econòmic, social i ambiental.

Llista d’adhesions d’entitats de l’Estat espanyol a la Campanya #NoalTTIP

 • Acció Catòlica Obrera
 • Acció Ecologista-Agró
 • Acció Jove
 • AdAS Prat
 • ADDA – Asociació Defensa Drets Animal
 • Àgora Nord Sud
 • Agrupación de Electores Reocín Puede
 • Agrupación Vecinal Bustarviejo
 • AICAR – ADICAE
 • AICEC – ADICAE
 • Aire
 • Alegría Huerta
 • Alba Sud
 • Aliança per la Sobirania Alimentària a Catalunya (ASAC)
 • Alianza Española contra la Pobreza
 • Alternatiba
 • Alternativa d’Intercanvi amb els Pobles Indígenes
 • Alternativa Republicana
 • Alternativa Socialista (Cli-As)
 • Altasuko Mugimendu Feminista
 • AmaSaP
 • Amigos de la Tierra
 • ANEM
 • APDHA, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
 • Aragón No al TTIP (Amigos de la Tierra, ATTAC en Aragón, CCOO Aragón, CERAI, CGT, Comité de Solidaridad Internacionalista, Chunta Aragonesista, Ecologistas en Acción Zaragoza, Equo, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida, Marchas por la Dignidad en Aragón, Marea Blanca Aragón, PCE-Aragón, Plataforma por la Auditoria de la Deuda Zaragoza, Podemos, Puyalón de Cuchas, UAGA-COAG y UGT Aragón)
 • ARCO
 • ARI-PERÚ
 • Asamblea 15M Bizkaia
 • Asamblea 15M del Noroeste (Madrid)
 • Asamblea 15M Huelva
 • Asamblea 15M Medio Ambiente Sol
 • Asamblea 15M Oviedo, Urbanismo, Barrio y Medio Ambiente
 • Asamblea 15M Tomelloso
 • Asamblea Ciudadana Ganemos Valdepeñas
 • Asamblea La Floresta
 • Asamblea Popular 15M La Conce
 • Asamblea Popular Chamanorte (Madrid)
 • Asamblea Popular 15M de Hortalez
 • Asamblea Popular 15M de Tres Cantos
 • Asemblea Popular 15M de Usera
 • Asemblea Popular 15M Villa de Vallecas
 • Asemblea Popular 15M de Arganzuela (Madrid)
 • Asemblea Popular 15M Retiro
 • Asembleas de Pueblos y Barrios de Madrid, 15M
 • Asembleas Populares 15M Ciudad Lineal
 • Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz
 • Asociación Animalista Libera!
 • Asociación Banyoles Solidária Ongd
 • Asociación Bioconstrucción Ultravioleta
 • Asociación Cultural Lo Que Somos
 • Asociación Cultural Sitesize
 • Asociación de Mujeres Hypatia
 • Asociación Innuendo Global
 • Asociación Progresistas de Extremadura
 • Asociación Proyecto Dos Orillas
 • Asociaciàon Profesional Elite Taxi
 • Asociación Vecinal de la Madalenade Zaragoza
 • Associació Arduinna
 • Associació Atenció Precoc Solidaria – junts Podem
 • Associació Catalana de Defensa dela Sanitat Pública (ACDSP)
 • Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala
 • Associació Dolca Revolució de les Plantes Medicinals
 • Associació De Consumidors I Productors La Magrana Vallesana
 • Associació de Naturalistes de Girona (ANG)
 • Associació de periodisme Fora de Quadre
 • Associació FUTUR ANIMAL
 • Associació Nexes Socials
 • Associacio Nova Era
 • Associació Salut I Agroecología
 • Associació La Xixa Teatre
 • Associació Slow Food Terres de Lleida
 • Associació 500×200 – Lloguer Públic i Assequible
 • ATTA – Asociación de Permacultura Alimenta También Tu Alma
 • ATTAC España
 • Attac-Acordem
 • Attac Catalunya
 • Attac Castilla y León
 • Attac Navarra/Nafarroa
 • Attac Oviedo
 • AVACOS-H
 • Baladre
 • Brigades Internacionals de Pau
 • Ca la Dona (Barcelona)
 • CALCISCOVA
 • Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
 • Canviem Barberá
 • CAPS (Centro de Análisis y Programes Sanitarios)
 • Cartes Sí Puede
 • Casal de Alba de Catalunya
 • CCOO
 • CEAR – Euskadi
 • Coalició Compromís per Elx
 • CECU
 • Centre D’estudis Sindicals
 • Centre d’Iniciatives Rurals de la Plana de Lleida
 • Centre Internacional Escarré pera les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN)
 • Centre per a la Sostenibilitat Territorial– CST
 • CGT – Sección sindical de la ONCE Madrid
 • Col·Lectiu Mostassa
 • Comissions Obreres de Catalunya (CC.OO.)
 • Comitè 1er. de Desembre -Plataforma Unitària d’ONG-SIDA
 • Compromís d’Esquerres per Figueres
 • Compromís per Bellreguard
 • Comunistes de Catalunya
 • Confederación General del Trabajo (CGT)
 • Confederacion Intersindical
 • Confederación Pirata (Piratas de Andalucía;Piratas de Aragón; Piratas de Extremadura; Piratas de Galicia; Piratas de la Comunidad Valenciana; Piratas de La Rioja; Piratas de Madrid; Pirates deCatalunya)
 • Conferencia Española de Religiosos
 • Consell de la Joventut de Barcelona
 • Consell Nacional de la Joventutde Catalunya (CNJC)
 • Constituents 15m
 • ContraMINAcción
 • Convocatoria Civica
 • Cooperacció
 • Cooperativa de consum ecològic de La Sagrera 30 Panxes
 • Cooperativa de Consum El Senglar de La Floresta
 • Cooperativa Quèviure
 • Coordinadora d’ONG pel desenvolupament, la defensa dels drets humans i la pau de Tarragona
 • Coordinadora d’ONG solidàries deles comarques gironines i l’Alt Maresme
 • Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat
 • Coordinadora de ONG para el Desarollo
 • Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
 • Coordinadora Dóngd I Ams De Lleida
 • Coordinadora Ecologista de Asturias
 • Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ)
 • Coordinadora Valenciana de Ongd
 • Coordinadora Vallès Occidental
 • CRIC-Revista Opcions
 • Cultura Permanente
 • Crida per Sabadell
 • Decrece Madrid
 • DEPANA
 • Diversidad Mundial
 • ECOAR – Espacio de (Contra)discurso, Construcción y Coordinación de Alternativas y Respuesta Social
 • Ecologistas en Acción
 • Economía del Bien Común
 • Economistas sin Fronteras
 • Educació Per l’Acció Crítica (EDPAC)
 • El Brot SCCL
 • El Huerto del Pozo
 • Élite Taxi Asturias
 • Élite Taxi Córdoba
 • Encuentros del Vinalopó Sax, Alicante
 • Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte
 • EQUO
 • EQUO Leòn
 • Escoltes Catalans
 • Esquerra de Menorca – Esquerra Unida
 • Esquerra Republicana de Catalunya, Barcelona Vella
 • Esquerres Pel Sísí
 • Ethnic
 • Éxodo
 • Ezkerra
 • FACUA – Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción
 • FC Tarraco
 • Federació Catalana d’ONG per laPau els Drets Humans i el Desenvolupament
 • Federación Aragonesa de Solidaridad
 • Federació d’Associacions de Veïnsi Veïnes de Barcelona (FAVB)
 • Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FDSP)
 • Federación de Comités de Solidariedad con Africa Negra-Umoya
 • Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CCOO)
 • Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León
 • Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras (ISF)
 • Floresta Indignada Actua
 • FONGDCAM
 • Forn de teatr Pa’tothom
 • Foro Ético
 • Fórum de Política Feminista, Agrupación de Granada
 • Frente Cívico “Somos Mayoría”
 • Frente Cívico Somos Mayoría de A Coruña
 • Fundación Hijos del Maíz
 • Ganemos Las Palmas GC
 • Ganemos Torrijos
 • GEES – Grup d’Empordanesos/es per la Solidaritat
 • Greenpeace
 • Grup de Defensa del Ter (GDT)
 • Grupo de Difusión de Información acerca del TTIP
 • Grupo de Investigación enDerechos Humanos y Sostenibilidad-Cátedra UNESCO de Sostenibilidad UPC
 • Grupo de Trabajo Noviolencia 15mSol
 • Hasiera — Baltistan Fundazioa
 • HackLab Pica Pica
 • H.I.J.O.S. Barcelona. Organización de Derechos Humanos
 • HuertAula de AgroecologíaCantarranas (Universidad Complutense de Madrid)
 • Horta-Guinardó – Porcés Constituent
 • IADEN – Salvem l’Empordá
 • ICV-EUA
 • IDEAS
 • Identidade Galega
 • Iniciativa per Catalunya Verds de Sant Boi de Llobregat
 • Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid
 • Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo – Icid
 • Institut de Drets Humans deCatalunya
 • Intersindical Aragón
 • Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
 • Intersindical Valenciana
 • ISCOD
 • Izquierda Abierta
 • Izquierda Anticapitalista
 • Izquierda Unida (IU)
 • Izquierda Unida Toledo Provincial, Área de Paz y Solidariedad
 • Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
 • Joves amb Iniciativa
 • Joves d’Esquerra Verda
 • Justicia Alimentaria Global-VSF
 • Juventudes Andalucistas
 • KEM-MOC Bilboko talde antimilitarista
 • L’Assemblea de Cambrils
 • La Magrana Vallesana
 • La pirenaica digital
 • La-tenda de tot el món
 • La Vinagreta
 • La Xarxa de Consum Solidari
 • La Xarxa Socialista Unificada De Catalunya
 • Lafede
 • Leon en Común
 • Libertate Nafarra
 • Lliga Per A La Defensa Del Patrimoni Natural-Depana
 • Marea Ciudadana de Asturias
 • Marxa Mundial de Dones –Catalunya
 • Marcha Mundial de Dones – València
 • Medicus Mundi Catalunya
 • Medicus Mundi España Federación de Asociaciones (FAMME)
 • MÉS per Mallorca
 • Mesa de la Ría de Huelva
 • Movimiento “Anticapitalistas”
 • Movimiento FUE
 • Movimiento social y politico Recortes Cero
 • Mugarik Gabe
 • Mujeres Psicología Feminista
 • Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
 • PACD-Madrid
 • Pacto Mundial Consciente
 • Partido Animalista – PACMA
 • Plataforma Crida per una Educación Pública de Qualitat
 • Plataforma Delta Viu
 • Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños
 • Plataforma Salvemos Cabana
 • Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)
 • NO al TTIP d ‘Alacant
 • NO al TTIP El BierzoNO al TTIP Palencia
 • Observatori DESC
 • Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)
 • Observatorio por la Autonomía ylos Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia
 • Paraguay Resiste en Madrid
 • Partido Comunista de España (PCE)
 • Partido Republicano Región de Murcia
 • Partido Socialista del Trabajo (PST)
 • Patrulla Ambiental del Pas 15m de Cantabria
 • PCEML
 • Plataforma 2015 y más
 • Plataforma Aigua és Vida
 • Plataforma “Asturias No a los Tratados de Libre Comercio”
 • Plataforma Aturem el Fracking
 • Plataforma Cidadá de Ourense “Non ao TTIP”
 • Plataforma Ciudadana
 • Plataforma Ciudadana de Brunete
 • Plataforma Ciutadana en defensade les Terres del Senia
 • Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona (PAH)
 • Plataforma Local de las Marchas de la Dignidad de Pontevedra
 • Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del Deute (PACD)
 • Plataforma por La Escuela Pública, Laica y Gratuita – Burgos
 • Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (309 organizaciones adheridas, lista)
 • Plataforma Rural (ACSUR-Las Segovias; Amigos de la Tierra;Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI); ColectivoTierra de Campos; Colectivos de Acción Solidaria (CAS); Confederación Españolade Consumidores y Usuarios (CECU); Coordinadora de Organizaciones deAgricultores y Ganaderos (COAG); Ecologistas en Acción; Emaús Fundación Social;Entrepueblos; Fundación Global Nature; GRAIN; Movimiento de Jóvenes RuralesCristianos; Movimiento Rural Cristiano; Mundubat; Perifèries; Sindicato deObreros del Campo (SOC-SAT); Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE);SODePAZ; Universidad Rural Paulo Freire (URPF); Justicia AlimentariaGlobal-VSF; Xarxa de Consum Solidari)
 • Plaza de los Pueblos del 15M (Madrid)
 • Podem Catalunya
 • PODEMOS
 • PODEMOS Delegación en el Parlamento Europeo
 • PODEMOS – Círculo Águilas
 • PODEMOS – Círculo Comarca de Sarria
 • PODEMOS – Círculo de Chamartin (Madrid)
 • PODEMOS – Círculo de Chamberí-Moncloa
 • PODEMOS – Círculo de Cooperación Internacional
 • PODEMOS – Círculo Elche
 • PODEMOS – Círculo El Prat
 • PODEMOS – Círculo Figueres
 • PODEMOS – Círculo Getafe
 • PODEMOS – Círculo L’Alfàs del Pi
 • PODEMOS – Círculo La Rápita
 • PODEMOS – Círculo La Selva del Camp
 • PODEMOS – Círculo Marratxí
 • PODEMOS – Círculo Menorca
 • PODEMOS – Círculo Migraciones Girona
 • PODEMOS – Círculo Nicaragua
 • PODEMOS – Círculo Ogíjares
 • PODEMOS – Círculo Salt
 • PODEMOS – Círculo Sanitat Catalunya
 • PODEMOS – Círculo Sant Cugat Norte
 • PODEMOS – Círculo Sant Joan Despí
 • PODEMOS – Círculo Torrevieja
 • PODEMOS – Círculo Vic
 • PODEMOS – Círculo Vila
 • PODEMOS – Círculo Sindical
 • Poble Lliure
 • Por un Mundo más Justo
 • Procés Constituent
 • PROGRÉS – Santa Coloma de Cervelló
 • PSUC Viu
 • RED ALDABA- Asociación de Desarrollo Local, Turismo, Cultura, Patrimonio, Artesanía y Medio Ambiente
 • Red Ciudadana Partido X
 • Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid
 • Red de Solidaridad Popular
 • Revista Rincones del Atlántico
 • Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
 • Revolta Global – Esquerra Anticapitalista
 • Revolución de los Payasos 2013
 • Salva la Selva
 • SETEM
 • Sindicat del Taxi de Catalunya
 • Sindicato Comisiones de Base
 • Sindicato ESK de Euskal Herria
 • Sindicato Único de Burgos de la CGT
 • Sindicato Único de Trabajadores Solidariedad Obrera
 • Sindicato Unitario de Andalucía
 • Socialismo 21
 • Som Energia
 • Som Lo que Sembrem
 • Somos Izquierda
 • SUDS
 • Tarragona En Comú
 • TotBisbal
 • UGT
 • UGT – Avalot Joves
 • UGT CajaSur Banco
 • UGT Catalunya
 • UGT La Rioja
 • UGT Menorca
 • U.S.O. Illes Baleares
 • Unión Sindical Obrera (USO)
 • Unificación comunista de España (UCE)
 • Unión de Pagesos
 • Unión de Paz
 • Unión de Uniones
 • UPA
 • Vall de Can Masdeu
 • Verdegaia
 • X.net
 • Xarxa d’Economia Solidària
 • Xarxa Feminista (Barcelona)
 • Xarxa Socialista Unificada de Catalunya
 • Zentzuz Kontsumitu
 • Zona Izquierda

Related Articles

Deixa un comentari