Per què defensem les Residències Públiques?

No Comment

Comissió residències públiques a Terrassa

Perquè quan les persones ens fem grans arribarà un moment que possiblement ens calgui una residència tant com podem necessitar un hospital o potser abans ho necessitem per un familiar nostre, avis o pares.

Quan arriba aquest moment veiem les dificultats que hi ha per trobar una plaça en una residència pública. Entre altres coses perquè a Terrassa, on hi ha 30 residències, només una és de titularitat pública, la de Mossèn Homs, que funciona a mig gas i té llista una d’espera de més d’un any.

És cert que també hi ha residències que ofereixen places en la modalitat de concert, però l’oferta és molt inferior a la demanda i amb llistes d’espera per aquest tipus de places de molts mesos.

En cas de necessitat és molt probable que no trobem plaça a les residències públiques o concertades en el termini desitjat i ens veiem obligats a recórrer a una plaça a una residència privada, si en trobem, a un preu que difícilment podrem pagar la majoria de les persones, de mitjana més 2.000 € al mes.

Per optar a una plaça pública cal tenir reconegut com a mínim el grau de dependència 2, segons la Llei de la dependència, si no, no es pot sol·licitar.

Davant d’aquesta situació diverses associacions de veïns i altres entitats hem lluitat per aconseguir més residències públiques per a la gent gran a Terrassa, però ens hem trobat que la Generalitat, sigui per motius polítics i/o econòmics, no fa res.

Fa dos anys que vàrem crear la Comissió per a les Residències Públiques a Terrassa que no ha parat de reivindicar a la Generalitat la remodelació i ampliació de la residència de Mossèn Homs, projectada, pressupostada i no executada; l’execució del projecte de la residència de Sant Pere Nord i el projecte de la residència de Ca n’Anglada, de la que ja hi ha els terrenys disponibles. S’han fet recursos al Síndic de Greuges de Catalunya i a l’Ajuntament, de moment sense cap resultat.

El dijous 29 de novembre a les 18:30 h. es fa una concentració a la porta de l’Ajuntament de Terrassa per fer costat i defensar la moció sobre Salut i de la gent gran, aprovada al II Parlament Ciutadà i que es presenta al Ple de l’Ajuntament, que fa esment a la Llei de la Dependència i a les Residències Públiques. Esperem tenir el suport de la ciutadania de Terrassa, ja que aquest tema afecta a tothom.

Els punts que es demanen en aquesta moció adreçada a l’Ajuntament de Terrassa són :

1. Dades concretes de com està la situació de les persones dependents a Terrassa. El govern de la ciutat ha de vetllar i controlar aquesta situació.

2. Que s’elabori un pla d’acció i de futur per a la gent gran. Una política en la qual es tingui en compte la situació en què viu la gent gran i es busquin solucions de futur a curt i mitjà termini i que contempli altres possibilitats alternatives a les residències, com ara el cohabitatge, apartaments tutelats, etc. El govern de la ciutat ha de donar suport i estar al davant de les reclamacions que la gent gran necessita.

3. Que s’executin les obres de remodelació i ampliació de la Residència Pública de Mossèn Homs, tal com es va comprometre la darrera consellera de la Generalitat Dolors Bassa, amb una partida de 250.000 € existents als pressupostos de la Generalitat de 2017 i no executat.

Related Articles

Deixa un comentari