Pla per facilitar l’accessibilitat en l’espai públic i el transport

No Comment

L’objectiu és identificar barreres arquitectòniques, fer un pressupost i establir un programa per a la seva progressiva eliminació.


Un altre Pla més aprovat. Per unanimitat de tots els grups, va tirar endavant el nou Pla municipal d’Accessibilitat, en els àmbits de l’espai públic i el transport a la ciutat. Un instrument de treball que, segons l’Ajuntament, marca els principals reptes que planteja el municipi en l’àmbit de la promoció de l’accessibilitat. D’aquesta forma, s’identificaran les barreres arquitectòniques en l’espai públic i també en el transport urbà; alhora en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix un programa d’execució per tal d’eliminar-los. El Pla d’Accessibilitat local ha comptat amb la col·laboració directa de la Diputació de Barcelona. El treball de camp pertinent, les reunions i la redacció del document han suposat dos anys de feina.

Anàlisi de l’espai públic

El Pla recull diverses dades recollides en l’espai públic com l’estat d’urbanització i tipus de secció del carrer, l’amplada de les voreres, les pendents, les característiques del paviment, la senyalització relacionada amb l’accessibilitat i les característiques de rampes, escales, reixes, passos de vianants i mobiliari urbà, entre d’altres. D’aquesta anàlisi se’n desprèn que un 27% de les voreres són accessibles o adaptades, un 11% són inaccessibles pel pendent i un 62% són convertibles, és a dir, que es poden intervenir per a millorar-les i fer-les accessibles.

També s’han analitzat espais de tractament especial com places i parcs recollint la següent informació: itinerari d’accés, itineraris interiors, desnivells i canvis de cota, paviments, senyalització de l’espai i característiques del mobiliari urbà. De les 10 zones analitzades, un 40% de l’espai és accessible, mentre que el 60% restant és convertible. Segons recull el mateix pla, l’execució de les millores a l’espai públic recollides en el document suposen una inversió total de 27.501.203,52 euros.

Pel que fa a l’àmbit del transport, s’han analitzat les parades d’autobús, taxi i reserves genèriques d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. En tots els casos, s’han identificat i analitzat el seu grau d’accessibilitat i s’han proposat solucions a realitzar per a corregir les mancances detectades. En aquest àmbit, cal destacar que pel que fa a les parades de bus, un 59% són accessibles i un 41% es poden millorar. Respecte les parades de taxi, un 56% són accessibles i un 44% convertibles; i pel que fa a les reserves d’aparcament a la ciutat, un 65% són accessibles i un 35% no. La millora de l’accessibilitat al transport públic urbà no està quantificada al Pla.

 

Related Articles

Deixa un comentari