Podem Terrassa dissenya una nova estructura organitzativa

No Comment

El Cercle de Podem Terrassa, sorgit fa pocs mesos arrel de l’èxit electoral de Podemos en les passades eleccions al Parlament europeu, ha aprovat recentment un canvi en l’estructura de la seva organització local.

A partir d’ara, el cercle constarà de quatre comissions de treball: Organització, Comunicació, Continguts i Finances. Hi haurà una cinquena de Coordinació, que fins ara no existia. Aquestes comissions estaran compostes pels diferents grups de treball organitzats, els quals comptaran amb dos o més portaveus, que seran l’enllaç amb la comissió a la qual pertanyin. A la vegada, la Comissió de Coordinació, que també tindrà els seus portaveus, coordinarà el seu bon funcionament, no tindrà poder decisori i únicament servirà de canal d’informació entre comissions.

Les reunions de caràcter general de Podem Terrassa es canalitzaran a través de la Reunió de Comissions, amb tots els membres que participin activament al cercle i treballin en grups. D’altra banda, les decisions preses mai podran substituir les que corresponen a l’assemblea ciutadana, sobirana de totes les qüestions que afecten el col·lectiu. Aquestes assemblees se celebraran amb certa freqüència, donat que constitueixen un eix central de l’organització Podem. Les reunions de Podem sempre buscaran el consens, i, del contrari, s’optarà per decidir per majoria simple, mitjançant votació a mà alçada, i s’ha establert un quòrum de la meitat més un dels participants en una votació per a la presa de decisions a les comissions.

Horitzontalitat i absència de jerarquia

Els membres de Podem han basat els principis del cercle en l’horitzontalitat i l’absència de jerarquies, per facilitar als ciutadans una implicació directa i voluntària a la participació. En aquesta línia, s’ha establert un sistema de rotació en les responsabilitats. Els càrrecs de responsabilitat els assumiran aquells que representin a una comissió o a la totalitat del cercle, i cada persona només podrà assumir un càrrec com a màxim, rotatiu cada sis mesos. Està contemplada la possibilitat de revocació d’aquest càrrec. Totes les reunions són obertes a la participació ciutadana.

Related Articles

Deixa un comentari