Postura de la FAVT sobre el nou reglament de participació ciutadana i Consells de Districte

No Comment

El Reglament de Participació Ciutadana data de 1989 i els Consells de Districte que es varen crear a 1991, funcionen segons aquest vell reglament. El caràcter informatiu dels consells i la poca incidència que tenen els seus debats en la gestió municipal han sigut la raó de la pèrdua d’interès d’algunes associacions de veïns i entitats sectorials que han anat deixant de participar.

Per això, des del mon veïnal vam considerar un encert que l’Ajuntament obrís, en l’anterior legislatura, un procés participatiu amb l’objectiu de debatre i recollir propostes per elaborar un nou reglament de participació. La FAVT, AVV, altres entitats i ciutadans a títol individual varen participar activament en les sessions convocades. A més, la FAVT també convocarem tres sessions de treball, obertes per recollir les opinions de tothom.

Tot plegat va permetre elaborar un Document de Propostes per al nou Reglament que es va presentar a l’Ajuntament al juny del 2014. Poc després, a meitat de juliol 2014, una comissió encapçalada per la regidora de participació, Lluïsa Melgares, i acompanyada per representants de tots els grups polítics, es va reunir amb la nostra junta per detallar les nostres propostes i contestar els dubtes dels regidors. En aquesta reunió la regidora es va comprometre a que el nou reglament s’aprovaria abans de les eleccions municipals i que es donaria contestació a les propostes.

Res d’això s’ha complert. Des d’aleshores ha passat un any i mig i ni s’ha aprovat el nou reglament ni hi ha hagut resposta municipal a les propostes, de les quals val a dir una part important està dedicada a millores de la composició i funcionament dels consells de districte.

“La FAVT  hem decidit  recomanar a les AVV que no assisteixin als Consells de Districte ni a les taules o consells municipals, mentre no s’aprovi el nou reglament ”

D’aquí, que quan el regidor Alfredo Vega va convocar de nou aquests consells el passat novembre 2015, sense cap mena de millora ni canvi, la Favt expressà la nostra queixa mitjançant instància a l’Ajuntament i comunicat als mitjans d’informació, demanant que no es procedís a constituir-los sense aprovar abans el nou Reglament de Participació.

Als pocs dies es van reunir amb el regidor i li van demanar que aquest reglament s’aprovés com a molt a finals de gener de 2016. La seva resposta no va ser negativa, i afirmà que la faria arribar a la regidora de Qualitat Democràtica, a càrrec de Meritxell Lluís, que és qui té ara la competència del tema.

El dia 18 de novembre es van reunir amb aquesta regidora i li varen dir el mateix. La seva resposta va ser que havia de reunir-se amb els representants dels partits de l’oposició municipal per parlar del tema i es va comprometre a reunir-se poc després amb la fAVT, i fer-los saber allò que s’hagués tractat. La regidora es va reunir amb els partits el 9 de desembre, però ha faltat a la seva paraula, ja que no s’ha reunit amb la federació fins ara, encara que hi ha fixada una reunió pel proper 13 de gener, on esperen s’entengui la postura i arguments, que són els següents:

“Davant de tants retards sobre aquests temes, des de la FAVT hem decidit recomanar a les AVV que no assisteixin als Consells de Districte ni assistir a les Taules o Consells municipals en què estem presents, mentre no s’aprovi el nou Reglament i es facin millores en els Consells de Districte o, en el seu defecte, se’ns presenti un calendari municipal concret i àgil. Allargar encara molt més el temps, després de tantes demores, considerem és una falta de respecte al treball de totes les entitats i persones que varem dedicar temps i esforços al procés participatiu del nou Reglament.»

Junta FAVT

Terrassa, gener del 2016

Related Articles

Deixa un comentari