[Isabel Marquès] Principis de Venècia, per reforçar el paper de les sindicatures de greuges

No Comment

La Comissió Europea per a la Democràcia a través del Dret, més coneguda com la Comissió de Venècia del Consell d’Europa, és un òrgan consultiu d’experts independents en matèria constitucional. El 15-16 de març de 2019 va aprovar els Principis de Venècia. Establerta el 1990, des de llavors ha tingut un paper destacat en l’adopció de constitucions que s’ajusten als estàndards del patrimoni constitucional europeu. La Comissió es reuneix quatre cops l’any a Venècia per a sessions plenàries i treballa en tres camps: assistència constitucional, justícia constitucional i matèria electoral.

A proposta seva, el 2 de maig de 2019 el Comitè de Ministres del Consell d’Europa va aprovar els Principis de Venècia, que han de servir per recolzar, blindar, consolidar, protegir, potenciar i difondre les institucions d’ombudsman i reconeix el seu important paper com a garants per enfortir la democràcia, l’estat de dret, la bona administració, i la protecció i la promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals.

Els Principis de Venècia neixen com a instrument per enfortir les defensories, ja que en els darrers anys algunes d’aquestes institucions han viscut diverses amenaces, amb intents de perjudici de la seva independència, i fins i tot han vist perillar la seva mateixa existència.

En aquesta qualitat, exigeix als governs que les institucions d’ombudsman es configurin amb uns paràmetres que garanteixin la seva consolidació, solidesa i protecció. D’aquesta forma, els Principis de Venècia constitueixen una nova eina en mans de totes les defensories, a escala nacional, local o sectorial, per treballar amb més fermesa en favor dels drets de les persones.

Els Principis de Venècia són el resultat d’àmplies consultes amb els principals organismes internacionals de referència en aquest camp. El Comitè Directiu del Consell d’Europa per als Drets Humans ha tingut un paper rellevant en el seu procés de gestació. A Catalunya caldria promocionar les sindicatures locals, ja que actualment dins de l’entitat “FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals” només hi ha 47 sindicatures (41 a Catalunya i 6 de la resta de l’Estat) dels 947 municipis existents actualment al nostre territori més proper.

Entre les associacions de defensors, mediadors o sindicatures i les organitzacions internacionals que han participat en el desenvolupament d’aquest text hi ha l’Institut Internacional de l’Ombudsman, una associació global de defensors de les administracions públiques de més de 100 països i l’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de l’Organització de les Nacions Unides – ONU.

En nom de l’Institut Internacional de l’Ombudsman, com a president europeu, el Síndic de Greuges de Catalunya va liderar la consulta que es va fer a tots els defensors d’Europa sobre el document aprovat, i també va participar en els debats i treballs previs a la seva aprovació.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha informat i format recentment a diverses defensories sobre els Principis de Venècia, ja que s’han elaborat amb l’objectiu de ser un referent internacional pel que fa a les directrius que els estats han de seguir per protegir les institucions d’ombudsman. Actualment les sindicatures locals desenvolupen moltes competències amb pocs mitjans i dèficits normatius, per aquest motiu caldria demanar als àmbits polítics que s’acullin a la Declaració de Girona de 2016, llegat del I Congrés Internacional de Defensors Locals (LOIC16).

Els Principis de Venècia neixen com a instrument per enfortir les defensories, ja que en els darrers anys algunes d’aquestes institucions han viscut diverses amenaces, amb intents de perjudici de la seva independència, i fins i tot han vist perillar la seva mateixa existència. Les defensories locals apostem per la proximitat amb la ciutadania per tal de disposar de la màxima qualitat i quantitat d’informació sobre la realitat dels nostres territoris, tot i que les dotacions de recursos haurien d’augmentar considerablement per tal d’aconseguir una major professionalitat.

Elaborats a partir de l’ampli ventall de models d’ombudsman que hi ha a tot el món, els 25 principis abasten exhaustivament totes les situacions i els elements principals relacionats amb els ombudsman, des de l’elecció, l’acomiadament o els mandats fins a les garanties financeres i recursos necessaris per al correcte funcionament i independència de les institucions del defensor del poble.

Isabel Marquès i Amat, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Related Articles

Deixa un comentari