Procés Constituent Terrassa convoca a obrir un procés d’empoderament ciutadà, el 26 de setembre

No Comment

Intentant allunyar-se una mica dels ritmes que imposen els processos electorals, l’assemblea local del Procés Constituent (PrC) convoca per al proper dissabte 26 de setembre, vigília de les eleccions al Parlament, una trobada de reflexió i debat per engegar un nou camí, « amb total voluntat constructiva, des de la humilitat i sense arrogàncies». Creuen necessari marcar-se una «nova singladura», amb tothom que es plantegi treballar pel «bé comú». Proposen un document per començar la reflexió: Proposta de model de participació ciutadana per a una acció independent, proactiva i intel·ligent. La trobada serà el dissabte 26 de setembre des de les 9h fins les 13 h, a la sala de conferències dels Amics de les Arts.

Assemblea del Procés Constituent a Terrassa. Assemblea del Procés Constituent a Terrassa.

Text íntegre de la convocatòria i del document base de treball:

En aquests dies en què els partits polítics estan amatents al resultat dels comicis del 27S, el PROCÉS CONSTITUENT de Terrassa ens proposem fer una trobada de reflexió, però no en relació al vot que emetrem aquest dia, sinó en relació al repte que volem afrontar, amb total voluntat constructiva, des de la humilitat i sense arrogàncies, per definir un projecte engrescador que una comissió de persones del PrC de Terrassa ha elaborat.

Ens plantegem obrir un debat sobre la nova singladura que hauria de configurar aquest nou recorregut i els objectius del nostre moviment, juntament amb d’altres, des de la seguretat que tothom, per més que agafem diferent dreceres, el que pretenem és treballar pel bé comú, i que el que fem és construir petites tessel·les en aquest mosaic de lluites i compromisos socials que conformen el dia a dia d’aquesta ciutat.

Aquesta reflexió conjunta que us proposem està recollida en el document que us adjuntem i que sota el títol de: Proposta de model de participació ciutadana per a una acció independent, proactiva i intel·ligent pretén ser un material base de discussió, reflexió i debat per poder, posteriorment, posar-lo a votació si fos necessari, i a la seva aprovació per part de l’Assemblea local del Procés Constituent.

Volem construir amb visió de futur i volem il·lusionar-nos amb aquest projecte i dotar-lo de contingut. Per això ens agradaria que ens acompanyessis ja que la teva opinió ens és necessària i indispensable.

Ara més que mai, és hora de aixecar el cap i mirar lluny. Com més lluny millor. Cap a un nou horitzó.

T’animes a participar en aquest debat?

Dissabte, 26 de setembre

De 9 a 13 h (petit recés per esmorzar)

Sala de conferències d’Els Amics de les Arts

Si ens confirmeu la vostra assistència, us ho agrairem.

Assemblea Local de Terrassa

Proposta de model de participació ciutadana per una acció independent, col·laborativa, proactiva i intel·ligent.

Objectiu general

L’objectiu general del projecte és fer possible un procés d’empoderament ciutadà, que faciliti i faci possible que el conjunt d’entitats socials i la ciutadania en general pugui actuar com a subjecte polític en els processos de deliberació i presa de decisions de la Ciutat, mitjançant instruments propis que facin possible la informació, la deliberació, la comunicació i la construcció d’acords en espais ciutadans, i també la interacció amb els grups polítics, el ple municipal i el govern de la Ciutat.

Principis

Ha de ser independent, en particular de les institucions i dels partits, i per tant han d’establir-se els mecanismes per evitar la intervenció i la manipulació del procés i l’organització.

Ha de ser proactiva i ha de marcar la seva pròpia agenda.

Ha de tenir com objectiu la influència política, en el sentit de provocar decisions a qualsevol nivell institucionals que afavoreixin els objectius que es proposen.

Ha de ser capaç d’establir estratègies, es a dir, de prioritzar els objectius i coordinar les accions per aconseguir el màxim de efectes.

Ha de ser capaç de informar, formar, reflexionar, difondre, deliberar, acordar, mobilitzar i actuar fent propostes responsables en els canals oportuns i adequats per obtenir resultats rellevants.

Ha de ser capaç, en cas que es consideri necessari, d’engegar iniciatives amb independència de rebre o no el suport institucional per iniciar-les, i en tot cas aquest mai ha de posar en perill el punt primer.

Instruments i nivells

Hi ha dues possibilitats sobre el/els instruments a pensar, es tracta d’instruments per a la suma del que hi ha?, amb la finalitat d’agregar o sumar coneixement i activitat, en el sentit de coordinació, a través d’una coordinadora d’entitats, “consell”, etc,. O pretenem un espai amb la finalitat no només de sumar el que tenim?, sinó, i sobretot, d’activar la intel·ligència col·lectiva, construir sinergies i realimentacions, activar processos i dinàmiques noves, aprofitant el que tenim però activant noves iniciatives. Per a aquest segon tipus d’espai, no és suficient amb espais de coordinació, i la clau està als espais, instruments i processos d’interacció, en les connexions i en els ponts entre grups i processos, és això el que fa possible el que s’ha anomenat com intel·ligència col·lectiva, i és a ella a la que tenim que apel·lar, és molt més que la suma del que sabem.

Els instruments d’aquest model es presenten en diferents nivells o àmbits segons la seva funció, no en el sentit de jerarquització, si no en el de la interacció temàtica, l’enxarxament i les funcions de coordinació, per millorar els resultats, construir complicitats i sumar coneixements.

Primer nivell: Aquest nivell es el que ha de donar sentit al projecte, en ell es troben les entitats, els grups i les lluites socials, les plataformes i els processos impulsats per desenvolupar idees, resistències i propostes en els diferents àmbits dels drets socials, en la transformació de la societat en la seva dimensió econòmica, financera, social i ecològica, i en la profundització de la democràcia i el control ciutadà.

Segon nivell: Està format per instruments i projectes, construïts per persones procedents de diferents àmbits del primer nivell, i la seva funció essencial es donar suport, facilitar i millorar el resultats del treball en el nivell 1, entre aquests instruments podríem trobar els observatoris destinats a l’elaboració de coneixement, idees i propostes, els espais de formació tipus escola d’empoderament, universitats populars, etc, i els destinats a la intercomunicació, la difusió de informació, i les eines col·laborat ives de treball.

Tercer nivell: Es tracta de instruments que facin possible la deliberació col·lectiva, la presa de decisions, la interacció política, l’elaboració d’estratègies i de plans d’acció, i la execució d’acords i la rendició de contes. En aquest nivell ha d’existir com a mínim un espai de coordinació, operatiu i executiu, format per persones que participen en els instrument de segon nivell, potser també un instrument tipus consell format per persones de les entitats de primer nivell, i també tindria d’existir un espai ampli de deliberació i decisió col·lectiva, tipus assemblea, àgora o parlament, pensat també com instrument de pronunciament i posicionament col·lectiu en relació a temes clau de ciutat.

Primera etapa: aterrant la proposta

Entenem aquest projecte com un procés dinàmic d’autoorganització, en el que el instruments es posaran en marxa determinats per la necessitat i la capacitat col·lectiva. Definim aquí el que considerem instruments per una primera etapa de treball.

En el primer nivell:

La posta en marxa del projecte ha de començar amb la discussió de la proposta amb les entitats, i la seva reelaboració en els aspectes que calguin. Això es concreta en l’elaboració d’una llista de les entitats de referencia, i convocar-les a una primera reunió de presentació de la proposta i deliberació.

En el segon nivell proposem dos instruments:

El primer instrument és un espai per la construcció de coneixement i l’elaboració de propostes, el diagnòstic participatiu, la recerca, l’exercici del control ciutadà sobre la pràctica política: la transparència, la rendició de comptes, el codi ètic i els compromisos programàtics. Possiblement el millor format per a aquest espai és el d’observatori, funcionant en forma de xarxa, interconnectant i creant sinergies amb els grups temàtics i entitats de la societat civil, també amb eixos o taules temàtiques pròpies, més les eines d’interacció municipal que ja es donen en aquests moments. Aquest instrument entenem que es l’OCM.

El segon instrument és un espai per a la informació, la formació, la comunicació i la documentació. En aquesta etapa possiblement el treball giraria entorn a la creació d’un espai Web com a instrument central, suportat per diversos equips de treball, en els quatre àmbits indicats. En una segona etapa el grup de formació podria evolucionar cap a l’escola d’empoderament.

En el tercer nivell proposem dos instrument:

En principi es tractaria de crear un grup promotor del projecte, essencialment amb persones dels projectes del segon nivell, en la mesura que es desenvolupin i concretin, aquest grup tindria que evolucionar cap a un espai de coordinació.

També es tindria que anar donant forma al consell de les entitats de primer nivell, com a instrument de reflexió col·lectiva, comunicació i interacció.

En una segona etapa es tindria de pensar en la creació de algun espai ampli, tipus assemblea, àgora o parlament, segons les seves funcions i el seu funcionament.

Related Articles

Deixa un comentari