Queixa al Síndic de Greuges de Catalunya: Volem informació

No Comment

Haver d’obrir un formulari per fer qualsevol sol·licitud d’accés a la informació de l’Administració Pública catalana “suposa un obstacle que, com a mínim, obstaculitza o dificultat el dret a la informació i la tan manejada transparència informativa. Per aquest motiu, des del col·lectiu editorial del blog opengov.cat han dirigit una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya protestant per aquesta situació, tot denunciant que “el dret d’accés a la informació pública és un dret inseparable a la millor qualitat de la democràcia”.

Queixa al Síndic de Greuges de Catalunya: Volem informació

C. Catalan

Ens hem queixat al Síndic de Greuges en els següents termes:

Jo, Concha Catalan, periodista, juntament amb Martin Virtel, periodista, vam obrir el blog opengov.cat gairebé tres anys enrera per defensar la transparència informativa a l’Administració Pública catalana.

Faig aquesta queixa perquè segons la meva percepció, la transparència del Govern de la Generalitat té moltes mancances, tot i tenir sis organismes amb la paraula transparència en la seva estructura/ organigrama (captura de pantalla 7/2/2016).

El motiu principal de la queixa és el fet que s’hagi d’omplir un formulari per fer qualsevol sol.licitud d’accés a la informació. Per gran part de la ciutadania, això suposa un obstacle. És un formulari únic i un cop s’envia no queda constància al teu ordinador que l’has enviat. Has d’omplir dades personals innecessàries i raonar per què vols la informació. En altres països europeus o occidentals (Gran Bretanya, Alemanya, Estats Units) amb un nom i un correu electrònic n’hi ha prou per demanar informació pública.

Adjunto:

Com a periodista, no només com a ciutadana, aquest limitat accés a la informació resulta frustrant. Per a il.lustrar aquest aspecte, adjunto tres articles del blog abans esmentat (opengov.cat):

Ens neguem a omplir formularis – on relato com el Departament de Premsa del Departament d’Ensenyament va adreçar-me al formulari una setmana després de sol.licitar quantes de les noves 3515 noves places que s’oferien al nou curs corresponien a centres públics públics i quantes a centres subvencionats amb fons públics (=concertats)

Acords de Govern més transparents (febrer 2015) en què felicitàvem la Generalitat per finalment (!) publicar al seu web els documents originals (amb signatures i segells) dels Acords de Govern i com… Alas! Mesos després… Pàgina no trobada.

Ajuntament Bcn 1 – Generalitat 0 – Mesos després (novembre 2015), la Generalitat havia tornat a deixar de publicar els Acords de Govern originals i publicava només els PDFs de les notes de premsa, sovint esbiaixades o deixant de mencionar acords presos. El raonament aportat és que els Acords es publiquen al DOGC. Això és fals. Molts no hi són.

Finalment, tinc un darrer exemple de limitació de l’accés a la informació pública. En el seu portal de dades obertes, la Generalitat publicava un fitxer en format xls de totes les entitats de la seva estructura, anomenat Organigrama, organismes i responsables (gairebé 8000 entitats). Durant gairebé dos anys, a opengov.cat vam fer servir aquest fitxer, que s’actualitzava diàriament, per elaborar una pàgina que vam anomenar el Sismògraf de la Generalitat perquè reflectia tots i cadascun d’aquests canvis (entitats noves, entitats desaparegudes, canvis de responsable i canvis de nom). Això va ser des de maig de 2013.

Però el març de 2015 sobtadament, la Generalitat va deixar de publicar aquest fitxer. Quan els vam escriure, ens van dir que era per un canvi de servidor i que pròximament el tornarien a publicar. No ha estat així.

Aquest fitxer permetia també el desenvolupament de visualitzacions (per part també de Martin Virtel) dels organigrames del Departament, força més clares i entenedores que les que publica la pròpia Generalitat. Encara es poden veure a la secció Departaments Oberts.

És per tot l’exposat, especialment perquè en les darreres setmanes no només és necessari el DNI per omplir el formulari sino també (!!!) el Certificat Digital (!!!) que he decidit plantejar-li aquesta queixa, perquè el dret d’accés a la informació pública és per a mi un dret inseparable a la millor qualitat de la democràcia.

[Val a dir que el citat Certificat Digital planteja nombroses qüestions de seguretat totalment innecessàries per la sol.licitud d’informació que ens ocupa]

Resto a l’espera de la seva resposta.

Moltes gràcies.

Salutacions cordials.

http://opengov.cat/ca/2016/04/queixa-al-sindic-de-greuges-de-catalunya-volem-informacio/

Related Articles

Deixa un comentari