Ramon Clariana: reflexions sobre el nou reglament de participació

No Comment

En el Ple municipal del mes de març s’ha produït un dels fets més importants de l’actual legislatura municipal, l’aprovació inicial del nou Reglament Municipal de Participació Ciutadana, que s’ha fet amb un consens molt important; tots els grups polítics han votat a favor, excepte el PP que ha votat en contra.

Després d’anys des que va començar el procés participatiu per a la seva elaboració i redacció, per fi s’ha arribat a aquest moment. Ens podem felicitar perquè és un mèrit col·lectiu, començant per les entitats i persones que vàrem treballar i presentar propostes en aquest procés, seguint pels grups polítics de l’anterior legislatura municipal que van treballar el tema sense aconseguir acabar de redactar-lo ni aconseguir el consens per poder-lo aprovar; i acabant pels grups polítics de l’actual legislatura que han pogut culminar la feina.

És destacable que ha sigut la regidora Meritxell Lluis , actual regidora de Qualitat Democràtica, la que ha treballat i aconseguit el consens polític necessari per a poder aprovar el nou reglament i és un xic una paradoxa perquè com a representant de Convergència en el Ple municipal en l’anterior legislatura va ser una de les persones que van treballar en el nou reglament i no van aconseguir consensuar-lo ni aprovar-lo.

En els dies vinents s’obrirà un període d’al·legacions que podran ser presentades per les entitats i persones que ho creguin convenient.

És interessant fer un breu repàs dels esdeveniments que ens han portat fins aquí, per reflexionar i valorar el que es pot dir, tant per poder perfeccionar-lo com sobretot per intentar aconseguir que la seva aplicació porti a una millora real de la participació.

Ressaltem, en primer lloc, que el vell reglament és de 1995 i, per tant, ha estat 21 anys sense ser modificat, el que ha sigut causa d’anquilosament en la participació.

Primera reflexió: el nou reglament ha de ser viu i ha de permetre adaptacions a les noves realitats.
En el procés participatiu en què entitats i persones a títol individual vàrem presentar propostes pel nou reglament es coincidia molt en el fet que els òrgans participatius regits pel nou reglament han de ser més que purament consultius, que és el que són els actuals.

Segona reflexió: és convenient analitzar amb cura el que diu el nou reglament, però més enllà de les paraules és imprescindible que l’administració municipal s’ho cregui i permeti una participació ciutadana que tingui més incidència en les decisions municipals que no pas ara.

També hi havia un altre punt comú, en el que no coincidien las propostes presentades, la preocupació sobre com potenciar la participació individual vers la de les entitats.

Tercera reflexió: cal una lectura acurada de tot el que diu sobre això el nou reglament; i que tothom, entitats, polítics i ciutadans ens fem les següents preguntes: ¿com es pot potenciar la participació individual, sense afectar la participació de les entitats? ¿és raonable que tingui el mateix valor, en un òrgan participatiu, l’opinió d’un sol ciutadà, que el de les entitats que solen tenir centenars d’afiliats? Preguntes transcendents, les més difícils de respondre fins que veurem els resultats quan s’apliqui el reglament després que es faci l’aprovació definitiva. En la meva opinió, si això funciona malament, la participació no sols no millorarà sinó que empitjorarà en relació a la situació actual.

Des de la FAVT analitzarem aquest nou reglament de participació, i la nostra Junta decidirà, com sempre col·lectivament, si presentem al·legacions i quines presentem.

Ramon Clariana

President de la FAVT

Related Articles

Deixa un comentari