Reflexionar sobre el consum responsable i adonar-se dels actes de consum diaris que es fan ha estat l’objectiu del Taller de Consum Responsable organitzat dins la Terrassa Cooperativa

No Comment

Dins del marc de la Terrassa Cooperativa, des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor i l’Oficina d’Emprenedoria de l’Ajuntament de Terrassa, es va organitzar un taller sobre consum responsable a la Biblioteca del Districte 2, la finalitat del qual era prendre consciència de la quantitat d’activitats de consum es fa al llarg del dia i que hom no s’adona a l’estar incorporat en la rutina de l’activitat diària.

Dimecres es va realitzar un taller dirigit a la reflexió sobre l’acte de consumir i en aquest sentit, cap a on es dirigeix el món, el sistema d’economia i consum que hi ha, la importància dels petits gestos en un món global, prendre consciència que es té actes de consum integrats i no es reflexiona ni pensa que es poden canviar les accions que impliquen col·lectivament al món, com el ritme consum, la contaminació, el medi ambient, les persones i els productes d’origen i com si se segueix així les generacions futures no podran viure.

Des que una persona s’aixeca i encén la llum, es dutxa i esmorza, fins que en arribar l’hora de dormir i, tot i apagar la llum, resten aparells que necessiten electricitat, hi ha molts actes de consum. Consumir és utilitzar productes, béns o serveis per satisfer les necessitats bàsiques i secundàries i per les quals es paga una remuneració.

En aquest sentit, el taller també donà a conèixer els drets i els deures que giren al voltant del consum, doncs una de les activitats de l’OMIC és formar a les persones consumidores que realitzen per grups d’adults amb tallers com aquest o als infants i al jovent a les escoles.

Totes les persones consumidores tenen el dret a ser informats i en la llegua que se sap, el dret que els interessos econòmics siguin protegits i rebre indemnització pels danys i perjudicis soferts, el dret a rebre formació sobre consum responsable, el dret a la salut i a la seguretat, el dret a tenir un medi ambient sa i el dret a participar en les decisions que com a consumidors ens afecten mitjançant les associacions de consumidors.

Es té el dret a reclamar i a posar queixes quan quelcom no ha anat bé, però també es tenen deures com no posar-se en indefensió quan se signen documents sense saber el que posa, es té el dret de revisar abans de signar, i tot fer nosa, és la manera que es té de saber el que se signa.

Però com a persones consumidores també s’ha de ser conscients que les accions de consum tenen impactes com en el medi ambient i sobretot prendre consciència del gran poder que com a grup es té, ja que tots i totes som consumidores: Naixem i morim consumim. Es neix en un hospital pel qual es paga el servei, i en morir es paga per l’enterrament, sigui públic o privat.

Estar alerta sobre les accions que es duen a terme és molt important per ser conscients de l’impacte que cada acte de consum té. Des d’on ve el producte, com és la relació laboral de les persones d’origen o si hi ha explotació infantil, el consum energètic i l’impacte medi ambiental que té la importació de productes; el sobre embalatge que té i que normalment és de plàstic i que està generant que els aliments que es mengen tinguin restes d’aquest material a causa de la gran quantitat de brossa llençada tant al mar com a la terra.

Tal com es va assenyalar, no és fàcil ser consumidor o consumidora responsable, és difícil perquè el món s’ha globalitzat i es viu en un entorn on l’economia capitalista cada vegada és més agressiva i es reben molts inputs que creen necessitats que abans no es tenien per comprar més i mes sense qüestionar-se si es necessita realment, en aquest sentit tota la publicitat va dirigida a vendre i vendre i s’han creat necessitats que no són reals perquè els anuncis es creen psicològicament pensats perquè es compri sense necessitat. Quan surten dies com el Black Friday o el Cibermonday amb les rebaixes i descomptes s’hauria de pensar si en comptes d’estalviar-se una quantitat no s’ha gastat els diners en quelcom que no es necessita, però sí que l’han introduïda dins dels desitjos necessaris a satisfer per ser feliç.

Un dels handicaps més grans és la condició humana de la comoditat que fa que canviar els hàbits sigui més difícil, però en l’actualitat hi ha alternatives i facilitats per poder consumir conscientment i de manera responsable. Botigues on venen a granel, botigues de comerç just, associacions de consum on els productes són de proximitat i agroecològics i cooperatives que es nodreixen d’aquesta responsabilitat i la posen en pràctica en són alguns exemples.

 

Related Articles

Deixa un comentari