Resum del Ple de desembre

No Comment

El passat dijous dia 18 va tenir lloc el Ple municipal ordinari corresponent al mes de desembre. En aquesta ocasió i donades les festes nadalenques, es va avançar la celebració d’aquest Ple una setmana. A continuació transcrivim un resum dels punts tractats a l’ordre del dia i dels acords presos en cada cas.

S’aprova la modificació del POUM per encabir l’Anella Verda

En aquest Ple es va aprovar de forma inicial, per tots els grups municipals, la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’àmbit de l’Anella Verda, així com el Pla especial urbanístic d’ordenació i gestió. Al seu torn, es va aprovar el catàleg d’arbres d’interès local (en concret 33 exemplars), amb l’única abstenció del PP. Aquest grup va voler confirmar que l’Anella Verda no afecta al traçat de l’Orbital B-40, el Quart Cinturó, la qual consideren una infraestructura bàsica per a la ciutat. L’Anella Verda s’ha estat treballant durant els darrers dos anys per part de grups i tècnics municipals, conjuntament amb associacions, propietaris, entitats conservacionistes i ecologistes entre d’altres, i pretén vetllar per la preservació i millora dels entorns naturals de la ciutat.

Es mantenen les mateixes tarifes del transport públic

El PSC va anunciar que les tarifes dels autobusos seran les mateixes del 2014, per tant queden congelades les diferents modalitats de títols de viatge. Els grups d’ICV-EUiA, CiU i PP s’abstenen, coincidint tots tres en la idea d’establir un criteri tarifari que tingui en compte el nivell d’ingressos dels ciutadans, com ara tractar-se de col·lectius en situació de precarietat, i no únicament en funció de ser major de 65 anys, a banda que aquest col·lectiu de gent gran no té garantida la gratuïtat absoluta arrel de la implantació de la targeta blanca.

Es congelen també les tarifes dels aparcaments soterrats

Es va aprovar, amb l’abstenció de tots els grups excepte el PSC, mantenir les tarifes dels aparcaments soterrats del Vapor Ventalló, Portal de Sant Roc, Avinguda de Barcelona, Plaça de Lluís Companys, Plaça del Progrés i Plaça Primer de Maig, i també les de la Plaça del Dr. Robert, a la Plaça Vella i al Raval de Montserrat, aquests gestionats per l’empresa Saba Aparcaments S.A. Donat que les tarifes s’actualitzen en funció de l’IPC i aquest va ser negatiu quan es revisen el setembre i l’octubre, els grups del PP i CiU es van abstenir per entendre que les tarifes s’haurien de rebaixar en un 0,1%.

L’Ajuntament perd un litigi i ha d’abonar 8,8 milions

L’any 2006 va tenir lloc un procés d’expropiació i adjudicació per part de l’Ajuntament que va permetre afegir un terreny d’uns 7.000 metres quadrats destinats a l’equipament del Club Esportiu Sant Cristòfol, per un preu d’uns 680 mil euros. El propietari no va estar d’acord amb aquest preu i presentà una reclamació al Tribunal Contenciós Administratiu, el qual dictà sentència favorable a la propietat l’any 2010, expressant que el preu dels terrenys era de 6,8 milions, tal i com aquest reclamava. Llavors, l’Ajuntament posà l’assumpte en mans d’un equip de juristes externs i presentà un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual l’any 2012 reiterà donar la raó als anteriors propietaris del sòl. Després d’elevar un recurs contra aquesta sentència, aquest 2014 finalment es dictà sentència definitiva. Per tant, l’Ajuntament ha de fer front al pagament de 6,8 milions d’euros, obligant al consistori a negociar amb l’empresa propietària un pagament fraccionat a terminis en 5 anys, amb pagaments anuals a un interès del 3%, que representaran uns 2 milions més en interessos, o sigui un total en 5 anys d’uns 8,8 milions d’euros, no previstos en els pressupostos. Tot plegat, un negoci desastrós que sens dubte farà molt mal a les finances municipals en els propers anys. És per això que el grup municipal de CiU va demanar a l’alcalde que cessés a la regidora Carme Labòria com a responsable màxima d’aquesta gestió.

Aprovació del Pla de Desenvolupament Turístic de Terrassa, així com aprovació inicial de l’Ordenança de la venda no sedentària als mercadals de Terrassa.

La FAVT demana la gratuïtat del peatge de Les Fonts

De la mà del seu president, Emiliano Martínez, intervingué la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Terrassa, denunciant la situació actual del peatge de les Fonts, i demanant la seva gratuïtat com hi havia fins l’any 2012. La FAVT manifestà que aquest fet suposa un greuge comparatiu en relació a altres ciutats del nostre entorn, que gaudeixen de bonificacions en els peatges. Havent-se acordat en el Parlament una resolució que demanava la gratuïtat en el peatge de les Fonts, així com un canvi de corona tarifària, que el govern de la Generalitat, incompleix aquest mandat sistemàticament en l’ajornament de la seva aplicació immediata, tots els grups estan d’acord en seguir demanant aquest canvi, ja que aquest peatge perjudica als ciutadans i al teixit empresarial de la ciutat.

En l’apartat de propostes, els diferents grups van presentar resolucions per ser votades pel Ple.

El PSC, en defensa de les esmenes referents a Terrassa i la seva comarca, presentades a la proposta de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015

Es va retirar la proposta de resolució per tornar-la a presentar en el Ple del proper mes de gener del 2015, amb l’acord consensuat de tots els grups representats en el Ple, a fi de demanar de forma conjunta les partides d’inversió necessàries per la nostra ciutat, que es veuen urgents, tant en centres educatius, sanitaris, neteja de rieres i d’altres infraestructures, perquè el govern de la Generalitat les inclogui en els pressupostos de la Generalitat del 2015.

ICV-EUiA demana a la Generalitat de Catalunya que compleixi la legislació en relació al finançament de les escoles bressol

ICV-EUiA va voler denunciar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el seu incompliment en el pagament de les partides aprovades i compromeses per les escoles bressol municipals en la franja de 0 a 3 anys. Degut a que en els últims anys la Generalitat ha anat retallant la partida pressupostària, que en un principi es finançava pel mètode dels tres terços (un terç la Generalitat; un terç l’Ajuntament i un terç les famílies), aquesta ja no aporta les partides pactades, per la qual cosa l’Ajuntament ha hagut de recórrer a un conveni amb les Diputacions perquè se segueixi cobrint aquesta urgència social en matèria educativa. La proposta es va aprovar amb els vots de l’equip de govern i de pràcticament de tota l’oposició.

CiU vol evitar el malbaratament alimentari

CiU denuncià el malbaratament que es dóna en tota la cadena del procés alimentari, i que segons un informa de la Taula del Tercer Sector, és d’un nivell insuportable. Amb la proposta, es va demanar visualitzar un mapa d’excedents alimentaris, de formes de reutilització i reaprofitament dels aliments, per fer més fàcil engegar polítiques al respecte. Tots els representats presents en el Ple van donar  un vot vot favorable a la proposta.

Demanda de CiU per donar impuls a les polítiques de sensibilització per fer front als rumors negatius i als prejudicis sobre la diversitat d’origen o cultural.

Aquesta proposta va ser transaccionada i consensuada entre l’equip de govern i el grup municipal de CiU, per tant varen donar el seu vot favorable tots els representants a l’Ajuntament excepte els del PP. Es va exposar que el dia 18 de desembre és el Dia Universal de les persones migrants, i que aquesta proposta pretén lluitar contra els rumors sempre negatius envers els emigrants. Així doncs, s’acordà declarar la ciutat de Terrassa “Ciutat lliure de rumors negatius i de prejudicis sobre la diversitat d’origen o cultural”. Per la seva banda, el PP va considerar que aquesta proposta és un exercici d’hipocresia política i que respon a un oportunisme electoralista. Ells veuen una diferència entre migracions interiors dintre de l’estat espanyol, que és va donar majoritàriament a mitjans del segle passat, i que aquestes no són migracions com tals, ja que Espanya és una única unitat política i cultural, amb els seus trets diferencials des de fa molts segles, però que en cap cas no alteren la convivència. A diferència de les migracions de persones de fora de l’estat espanyol, cap a casa nostra, i que aquests, si que són migrants i per tant en relació amb aquests sí que la proposta tindria sentit, però mai entre persones que pertanyen a la mateixa comunitat política i social que és Espanya.

Demanda de l’elaboració d’un codi d’actuació publicitari no sexista sobre la imatge de la dona als mitjans de comunicació

El grup municipal del PPC va proposar destinar la part de reducció de la dotació econòmica variable d’aquest grup polític, mentre es mantingui la situació del Sr. Antonio Pereira com a regidor no adscrit a cap grup al Rebost d’Aliments.

El PP va asseverar que aquest regidor trànsfuga ha provocat un frau a la ciutat, al sistema electoral i a la democràcia, assegurant que el Sr. Pereira és un usurpador que ha traït la confiança dels ciutadans que van depositar el seu vot en el PPC. Al seu torn, En Pereira va demanar perdó a la ciutadania per haver contribuït representant al PP i als desastres socials que aquest partit està provocant a tot Espanya. I va trobar adequada aquesta proposta de resolució, ja que es tracta de retornar a la ciutadania aquesta part de la assignació que no correspon al PPC, per petita que sigui, d’uns 600 euros al mes. Finalment no es va aprovar la proposta amb els vots en contra de l’equip de govern, CiU, i l’abstenció del regidor no adscrit.

Cal destacar que al llarg d’aquest Ple, on per primera vegada un regidor actuà com a no adscrit a cap grup municipal per la baixa d’Antonio Pereira del grup municipal del PP dies enrere, el Sr. Turmo, com a portaveu d’aquest grup, va intervenir contínuament demanant que es retirés la paraula al Sr. Pereira, considerant que no és un regidor legítim.

Seguidament, el PPC també va proposar que es pugui pagar la zona blava a través del telèfon mòbil. Aquesta proposta no es va arribar a aprovar.

En un moment del Ple, es van fer dos minuts de silenci en record de les dues persones mortes a causa del temporal de vent del passat dia 9 d’aquest mes.

Com a cada ple des de fa uns mesos, es va produir una condemna per la mort de víctimes per la violència de gènere.

Related Articles

Deixa un comentari