[Salvador Pérez] Pressupostos i Ordenances Municipals 2023

No Comment

El Ple Municipal van aprovar els nous pressupostos i ordenances municipals per l’any 2023. I el Sr. Isaac Albert tinent d’alcalde responsable, va afirmar que: ”A l’Ajuntament ens toca donar resposta a les necessitats de la ciutadania sense carregar més responsabilitats sobre les seves esquenes”, per això va justificar la congelació dels impostos. I va indicar dos objectius bàsics: “Què els recursos municipals donin resposta a l’estat de la ciutat i que els condicionants externs no afectin al projecte de ciutat per millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania”.

Congelar impostos sempre és una bona noticia per la ciutadania, però també té una part enganyosa i demagògica. Les afirmacions fetes responen no tant als problemes que puguin venir per l’encariment de la llum i el gas, dels aliments i de molts productes i serveis, sinó pel que és més important, l’any que ve al maig hi ha eleccions municipals.

I l’afirmació dels dos objectius plantejats, en cap cas es compliran, sobretot perquè en aquests moments hi ha un seguit de serveis que no estan donant resposta als problemes existents, per tant, afecten plenament a l’estat de la ciutat i el seu projecte.

I em referiré a un exemple molt concret. La neteja i la gestió de residus, que no serè jo qui tingui de dir-ho, la última enquesta de valoració de la ciutadania vers el conjunt de serveis municipals, el tema de la neteja i la gestió dels residus ha empitjorat, i no hi ha cap avenç en aquests aspectes, tot i haver augmentat els recursos..

Portem tot un seguit d’anys abocant diners de forma inútil, com si fos un sac foradat, i el problema no ha tingut solucions evidents, la ciutat segueix bruta i el problema dels residus es va agreujant. I en aquets sentit, el pressupost que es presenta en aquests apartats tindran una reducció de més del 6%.

En el marc del Comitè per la millora de la neteja i la gestió de residus, s’han aprovat diferents decisions que a més, ha tingut el suport del Ple municipal. I aquestes decisions no es podien aplicar segons la regidora responsable, perquè el pressupost aprovat per l’any 2022, no ho recollia, i calia esperar el nou pressupost per a fer-ho. Els temes aprovats eren la neteja de tots els contenidors i el canvi de sistema de recollida de voluminosos. Això volia dir la necessitat d’ampliar el número de vehicles renta contenidors, ja que amb un era del tot insuficient. I el canvi de sistema de la recollida de voluminosos, l’aplicació a tota la ciutat necessitava disposar de recursos suficients. Doncs be, no es podrà aplicar cap de les dues propostes aprovades, ja que s’ha reduït el pressupost.

Des de l’inici d’aquesta legislatura hi havia pendent fer una Auditoria de Gestió d’Eco-Equip, ja que aquest és un dels temes a solucionar amb celeritat i urgència, doncs a dia d’avui encara no s’ha presentat.

No hi ha cap estratègia per a millorar ni la neteja, ni la gestió dels residus per a complir els objectius de prevenció, ni de reciclatge, estem molt lluny de les exigències de millorà en els dos objectius. Bé, anem entretenint al personal amb el programa d’Ecoembes Reciclos, que no està en cap objectiu, ni millorarà les dades de reciclatge en el seu conjunt., però bé…

I el més greu de tota aquesta disbauxa, és que per l’any que ve l’Ajuntament congelà les ordenances, incloent, la de residus, saben que tot això és una mera ficció estratègica per a superar les eleccions municipals. Saben perfectament que el problema de la gestió dels residus els costos aniran augmentant de forma important, i la Taxa de residus que avui està a l’entorn del 60% del cost del servei, la resta va via IBI. I l’Ajuntament en aquests moments ja hauria d’haver avançat en les indicacions de les normes europees, que obliguen a que els serveis han d’estar plenament coberts pel 100% de la Taxa. Això vol dir, que el proper Ajuntament sorgit de les eleccions haurà de fer una pujada important d’impostos l’any 2024, i que no ha fet de forma irresponsable l’any 2023. I tot això, no s’explica a la ciutadania per a fer pedagogia, avançar-se al problema i evitar una pujada d’impostos molt elevada, que veurem com es justifica i els conflictes que podria generar. Per tant, ara podem empassar-nos el miratge de la congelació dels impostos, una decisió de curt termini que a mig portarà problemes.

I el que és pitjor, a l’augment important de la Taxa, estic convençut que no comportarà una millora en la prestació del servei, ja que fins ara, tots els responsables municipals tant de l’anterior govern, com de l’actual, han tingut poc interès en afrontar la gestió del servei amb l’objectiu de millorar-ho. Per a ser més eficient i resoldrà d’una vegada les deficiències. Cal tenir en compte que aquest és un dels aspectes fonamentals a afrontar i resoldrà si de veritat es vol avançar amb els objectius. No és un tema només d’anar abocant pressupost, sinó, resoldrà un problema estructural greu.

El problema de la neteja, però sobretot dels residus, pot hipotecar el projecte de ciutat i afectar plenament a la qualitat de vida. I sobretot, s’han d’explicar clarament les coses, congelar els impostos globalment, pot semblar una mesura necessària en aquests moments. Però en el cas dels residus, pot ser un contrasentit. I cal ser clars i molts transparents, ja que la ciutadania no ho entendrà, quan li apliquin un augment considerable en la Taxa, ja que la previsió és que els costos aniran en augment, sobretot, si seguim mantenint els índex de prevenció i reciclatge actuals, i la contraprestació del servei no demostra una capacitat de millorà evident.

El Sr. Isaac Albert, gaudirà a finals de l’any que ve, una situació privilegiada, ja no haurà de gestionar ni el pressupost, ni les ordenances, ja no hi serà. Per tant, el problema que es trobarà qui governi i ho gestioni, amb una feina que s’haurà amagat, no explicat, i que algú haurà de fer-hi front i enfrontar-se a la ciutadania per a justificar la pujada d’impostos i en concret la Taxa de residus. Fent una política de curt termini que superi les eleccions, només serveix per amagar el problema, que cada vegada es va fen més gran, i que al final te’l trobes davant, que tothom ha anat amagant, i llavors s’han de prendre mesures més contundents per a fer-hi front, i que llavors la ciutadania no entén el que ho motiva.

No tenir una estratègia comunicativa, cap estratègia per aconseguir els objectius de prevenció i residus, amagar els problemes de gestió de l’empresa municipal i amagar els costos que vindran, és una irresponsabilitat evident i el resultat d’una mala gestió del conjunt del problema. I anar a cop de publicitat i propaganda, és una estratègia fallida que pot funcionar molt a curt termini, però a mig i llarg està garantit el fracàs, la brutícia no es pot amagar sota la catifa, al final surt.

I en el tema de la neteja i gestió dels residus, i en els pressupostos i ordenances que li afecten, no es pot continuar amagant el problema, ni seguir fent una gestió ineficient, a més de ser poc transparents. Allargar el problema, no el resoldrà i fa anys que anem perdent el temps. La demagògia impositiva d’avui, serà un greu problema a curt termini per demà.

 

Salvador Pérez Riera, membre de l’associació veïnal del barri del Segle XX

Related Articles

Deixa un comentari