Carta oberta a Jordi Ballart sobre el futur del servei d’aigua potable a Terrassa

No Comment

A l’atenció de l’Il·lustríssim Senyor Alcalde, Jordi Ballart i Pastor

Benvolgut Senyor Ballart,

Ens adrecem a vostè perquè, des del Procés Constituent, som conscients de la situació que es crearà quan properament finalitzi el període de 75 anys de concessió de la distribució i comercialització de l’aigua potable de la nostra ciutat a l’empresa MINA, Aigües de Terrassa SA. També ens preocupa la probable venda de la participació accionarial que el nostre Ajuntament posseeix.

Per tot això, i per tal de fer una anàlisi de la situació i pensar en possibles alternatives de subministrament i serveis d’un recurs públic tan essencial com és l’aigua, li preguem que ens faci arribar, el més aviat possible, la informació que detallem a continuació:

1. Composició actual de l’accionariat de referència de l’esmentada empresa, amb les corresponents quotes de participació aproximades.
2. Percentatge de participació que l’Ajuntament de Terrassa té actualment amb aquesta empresa.
3. Valoració que s’ha fet per calcular el preu de venda d’aquesta participació i detall dels criteris que han servit per fixar-lo.
4. Nom del/s probable/s comprador/s.
5. Nom de l’empresa contractada per dur a terme l’inventari dels béns reversibles de MINA, Aigües de Terrassa SA a la finalització de la concessió.

Molt agraïts anticipadament per la vostra atenció i propera resposta de la informació sol·licitada, el saludem, cordialment,

Assemblea del Procés Constituent de Terrassa
terrassa@procesconstituent.cat

Terrassa, 5 de febrer de 2014

Aigua a les llars

Related Articles

Deixa un comentari