Síndica de Greuges: “Em trobo amb molta gent necessitada de recursos”

No Comment

Després de 6 mesos d’incorporar-se a la Sindicatura de Greuges de la ciutat, parlem amb Isabel Marquès per què faci balanç d’aquesta nova etapa com a Síndica (es va incorporar en el càrrec el passat 15 de febrer). La precarietat, la necessitat dels serveis socials, són els temes més freqüents i preocupants amb què Marquès es troba en la seva tasca d’assessorament ciutadà. Ens ho explica en una entrevista a la seu de l’oficina de la Sindicatura a la Masia Freixa.


Miquel Gordillo

«Des de que sóc Síndica, observo i em preocupa com han augmentat de forma considerable els temes relacionats amb serveis socials. Molta gent acudeix buscant recursos o quan des de l’administració no se’ls pot ajudar més. Mostren un patiment continu, i venen aquí a veure què més podem fer». És la realitat diària que Marquès viu a l’oficina de la Sindicatura. Afegeix que ara «són més demandes que no pas per multes de trànsit, que abans copaven la major part de tramitacions».

De fet, les peticions d’ajut i assessorament en aquest àmbit demostra la proximitat del càrrec de Síndica vers la ciutadania. Com resa a l’informe semestral de l’Oficina, «la Sindicatura ha de servir de nexe entre la ciutadania i l’Ajuntament, de forma que vetlli pel dret de les persones a una bona administració i contribuir a l’enfortiment d’una bona gestió pública».

Però toca afrontar aquesta realitat i acompanyar qui està més necessitat. «Jo sempre els hi dic: l’Ajuntament no dóna pisos, sinó que els dóna un recurs momentani i en fa un acompanyament». Malgrat que moltes competències escapen a l’àmbit municipal, Marquès al·lega que «és l’administració més propera i sí que els hi toca acompanyar».

Marquès reconeix i avisa també de com incrementarà la problemàtica amb els preus dels lloguers: «molts contractes de lloguer arribaran al seu termini de vigència de 3 anys, de forma que quan als llogaters se’ls acabi el contracte, els propietaris de l’habitatge poden demanar un preu molt superior, tal com s’està movent el mercat. Segur que tindrem un allau relacionat amb aquesta problemàtica».

Respecte la tasca que desenvolupa en el dia a dia, la Síndica explica que, sovint, l’assessorament consisteix a explicar, de manera entenedora, que la intervenció que ha fet l’Ajuntament ha estat correcta, que per tant no és adequat formalitzar la queixa d’un assumpte que no serà admès per aquest motiu. Igualment, en tots els casos, «les queixes que presenten els ciutadans i ciutadanes són escoltades i ateses, i l’equip de l’oficina de la Síndica té cura d’oferir la informació rigorosa i les explicacions objectives sobre l’assumpte».

Segons informa l’Oficina de la Síndica, durant el primer semestre s’han efectuat un total de 311 consultes i assessoraments a ciutadans i ciutadanes. De manera preferent, els ciutadans i ciutadanes acudeixen presencialment a l’Oficina de la Síndica, encara que també es fa molta atenció telefònica.

Isabel Marquès, Síndica de Greuges, a la Masia Freixa. Foto MG

En total fins el moment s’han presentat 116 greuges, de les quals 69 (59%) han estat relacionats amb una actuació o servei municipal, mentre que 47 greuges (41%) han estat derivats al Síndic de Greuges de Catalunya per tenir com objecte qüestions relacionades amb una actuació de l’Administració Autonòmica. «Si puc anar de la mà de l’administració clar que hi aniré. Succeeix que trontolla la seguretat vital de les famílies i la Síndica ha d’intervenir i dir-ho: vigileu administració que la gent ho està passant malament».

Marquès també es refereix a la Bústia Ètica i de Bon Govern que acaba d’aprovar l’Ajuntament, a proposta de Terrassa en Comú, que ha d’entrar en funcionament el gener de 2019. Una eina de control a través de la qual es tramitaran incidències de conductes o accions dubtoses que atemptin contra el règim jurídic vigent. «Els vaig dir – a TeC – que trobava molt bé la idea, a Barcelona està molt ben dissenyada». Avisa això sí que de cara al seu bon funcionament, «necessitem més personal, no donem a l’abast». De fet, a la proposta aprovada consta que es doti l’Oficina de la Síndica dels recursos necessaris per a una correcta implementació d’aquesta bústia.

«La Síndica ha d’intervenir i dir-ho: vigileu Administració que la gent ho està passant malament»

Difondre la llei de 2ª oportunitat

També la Síndica es refereix a la Llei de Segona Oportunitat, la qual és certament molt desconeguda. Aquesta llei pretén donar sortida a situacions greus de sobreendeutament que impedeixen que moltes famílies puguin portar una vida digna, i és molt poc utilitzada. “Des d’aquí volem oferir assessorament. Molta gent desconeix la normativa, a Catalunya només s’han presentat 400 o 500 sol·licituds”.

En aquesta línia, per mirar de donar una empenta i difondre aquesta eina, el Col·legi d’Advocats va organitzar una sessió formativa el passat juliol que va aplegar 90 advocats. “Tenim les eines, i no les fem servir bé, és necessari que la gent tingui la màxima informació sobre els seus drets, de forma que els puguin exigir”.

Actuacions d’ofici

La Síndica també elabora actuacions d’ofici. El seu objectiu és demanar a l’administració municipal que un determinat aspecte que perjudica de manera general la ciutadania sigui millorat.

Durant aquest semestre la Síndica ha elaborat dues actuacions. La primera va ser «demanar que la Policia Municipal fos més educativa i menys punitiva a l’hora de detectar sancions, sobretot amb els menors». També en aquest àmbit, Marquès destaca la petició d’un codi de bones pràctiques als funcionaris municipals, i sobre el concepte de presumpció de veracitat amb la policia municipal – a través d’un conveni amb UAB -. «La llei diu que els agents han d’aportar proves “si és possible”, jo demano que hagin d’aportar proves sempre».

Una segona actuació versa sobre la Renda Garantida. «Quan aquesta es denega a qui ho sol·licita, s’ha de fer un recurs d’alçada i es necessita un advocat». La Síndica remarca la fita aconseguida amb què la regidora Gràcia Garcia signi un conveni per fer un assessorament per totes les persones a qui se’ls ha denegat aquesta renda.
A la vegada, Marquès recorda que amb el nou reglament, l’Ajuntament «està obligat a dir si accepta o no les diferents recomanacions que emeto”. Un exemple dels molts que ens mostra és vetllar pels «drets de les persones amb diferents discapacitats a participar en els actes públics». Per això, espera que l’Ajuntament «em doni resposta a totes les recomanacions que ja vaig fer en l’anterior etapa com a Síndica».

La Síndica de Terrassa també forma part del Fòrum dels Síndics de Catalunya. signarem un conveni amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), el qual permetrà que «molts síndics locals que no disposen d’assessorament jurídic, en rebin per tal d’emetre informes jurídics per tal que l’Ajuntament canvii alguna cosa que no funciona. A més a través d’un estudi jurídic molt ben fet.

També destaca la bona sintonia amb què s’ha trobat en aquesta etapa, millorada respecte l’anterior etapa, amb el govern municipal – «quan demano informacions o reunions amb els regidors se’m respon molt més abans»-. A l’igual que els grups polítics municipals. En aquest sentit, Marquès deixa clar que «jo no vaig contra l’Ajuntament, vaig a favor dels drets dels ciutadans». Ha rebut propostes «per què formi part de moltes comissions que crea el consistori, però si és una comissió on hi ha càrrecs polítics electes, jo no puc formar-ne part, ja que com a Síndica assumeixo que he de mantenir la meva independència i objectivitat». Ara només estic a la Comissió Ciutadana de Transparència, en la qual només hi ha entitats».

Dades de l’Oficina de la Síndica de Greuges

562 actuacions durant els mesos febrer-juliol
311 consultes i assessoraments que no han generat expedient.
116 queixes presentades formalment que han generat expedient.
36 atencions addicionals de seguiment d’expedients oberts.
1 actuació d’ofici.
8 expedients de 2017 tancats en aquest semestre.
7 sessions formatives de la Síndica a les escoles amb l’assistència de 270 alumnes.
7 xerrades sobre la funció de la Síndica i sobre Drets Humans amb l’assistència de 380 persones.
76 assistències de la Síndica a actes i visites a entitats de la ciutat.

Related Articles

Deixa un comentari