Sindicat de Llogateres: la solució del Govern és per afavorir bancs i fons voltor

No Comment

El govern espanyol «destinarà 112.000.000 d’euros de l’erari públic a pagar les comissions i els interessos dels préstecs que facilitin les entitats financeres a les famílies més vulnerables», informa el Sindicat e Llogateres de Catalunya en un comunicat fet públic el passat 2 de maig. Assegura també que el Govern «assumeix així una solució a mida dels fons voltor: que puguin seguir cobrant els lloguers a costa del sacrifici i l’endeutament de milers de famílies llogateres colpejades per la crisi». De manera que els «diners públics acabaran en les butxaques de grans propietaris, com els fons voltor i rendistes amb més de 10 propietats». La mesura va ser aprovada fa un mes però es posa en marxa ara amb el nou decret.

Text íntegre del comunicat del Sindicat de Llogateres de Catalunya:

Deutes a mida dels bancs i els fons voltor: la solució del Govern per pagar els lloguers

El BOE d’ahir recull un ordre ministerial del Ministeri de Transports, Habitatge i Agenda Urbana que desenvolupa i posa en marxa els microcrèdits sense interessos per al pagament del lloguer en l’habitatge habitual. El Govern assumeix així una solució a mida dels fons voltor: que puguin seguir cobrant els lloguers a costa del sacrifici i l’endeutament de milers de famílies llogateres colpejades per la crisi.

De fet, aquestes mesures també afavoreixen els bancs: el Govern destinarà 112.000.000€ de l’erari públic a pagar les comissions i els interessos dels préstecs que facilitin les entitats financeres a les famílies més vulnerables. Uns microcrèdits que no solucionaran el problema de fons: l’especulació amb l’habitatge, els lloguers a preus abusius i el model rendista de moltes empreses que es dediquen a l’immobiliari. En definitiva, diners públics que acabaran en les butxaques de grans propietaris, com els fons voltor i rendistes amb més de 10 propietats.

Aquesta mesura es va aprovar fa un mes, i ja en vam fer una valoració, però es posa en marxa ara amb aquest ordre ministerial, que explica quines condicions s’han de complir i quin és el procediment per a accedir als microcrèdits.

Aclarim els punts més importants:

  1. El contracte d’arrendament ha d’estar en vigor, i s’ignora la complexitat de cassuístiques com la tàcita reconducció, o la d’aquelles persones que hagin quedat fora de la pròrroga de 6 mesos, que hauran de demanar justificant a l’arrendador (en molts casos a un fons voltor o rendista).
  2. Per a poder demanar-ho, cal que les persones de la llar que hagin patit una reducció d’ingressos estiguin inscrites en el Registre de parelles de fet.
  3. Si hi ha diversos titulars al contracte d’arrendament, tots han de signar el préstec, i tots ells hauran de respondre.
  4. Ni el titular del contracte ni cap membre de la unitat familiar poden tenir cap propietat (excepte part alíquota per herència, o si  hi ha habitatge en propietat però es demostra la impossibilitat d’accedir-hi).
  5. Quantia màxima de 5.400€ (900€ al mes) i sol·licitud fins a setembre de 2020.
  6. Devolució en 6 anys màxim. Una vegada transcorreguts els tres primers anys des de la concessió del préstec i abans de sis mesos de la finalització del termini inicial, serà admissible una única pròrroga de 4 anys. Però per a accedir a aquesta pròrroga haurà d’acreditar-se davant l’entitat finançera que persisteix la situació de vulnerabilitat.
  7. Tot i que el préstec és al llogater, és el banc qui paga directament a l’arrendador, i el pagament pot ser mensual o com s’estableixi. I l’Estat paga als bancs totes les bonificacions (interessos i comissions).
  8. No exigiran l’adquisició de cap producte bancari. Però deixa la porta oberta a que els bancs puguin jugar amb els drets de les famílies endeutades.

En definitiva, les mesures del Govern estan fetes a mida dels fons voltor i de la banca, que mai perden. I es tradueixen en més deute i més burocràcia per a les famílies llogateres saturades i enfonsades per la crisi sanitària.

Davant d’aquesta enorme injustícia, a totes les llars llogateres en situació de vulnerabilitat els hi diem: no esteu soles, no heu d’endeutar-vos. Hi ha una alternativa: sumar-vos a la vaga de lloguers. Ja són més de 16.000 famílies que no han pagat al seu arrendador el mes d’abril i maig. Ens estem organitzant. I juntes som més fortes.

Related Articles

Deixa un comentari