Sobre la crisi a la Taula del Tercer Sector

No Comment

Tercer Sector quan ens necessites hi som

En les darreres setmanes s’han fet públiques diferents informacions relacionades amb la crisi que estaria vivint la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, organització de la qual forma part, entre altres la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. No es pot parlar mai massa de la importància del treball que es desenvolupa des d’aquest sector, motiu pel qual és fàcil entendre que és juga molt i que cal que funcioni bé.

Amb aquesta voluntat, el passat 16 de juny, 7 entitats que en forma part del Sector, van publicar un comunicat dirigit al conjunt de les entitats i federacions (35) en el qual explicaven les raons que han motivat la moció de censura contra l’actual direcció.

Com es pot llegir al comunicat, els motius pels quals s’ha arribat a aquesta situació estan directament relacionats amb una «greu crisi de governança i amb la pèrdua de confiança en el president» per part de nou dels tretze membres de la junta. «En cap cas, la moció de censura té a veure amb aspectes vinculats a partits polítics ni amb qüestions relacionades amb altres entitats del sector», malgrat el que en alguns casos s’ha divulgat de manera interessada.

En tot cas, per la primera quinzena de juliol està prevista una assemblea extraordinària de la Taula on les entitats signants esperen que es pugui desencallar la situació.

Comunicat dirigit a les 35 federacions membres de la Taula del Tercer Sector Social

En relació als darrers esdeveniments relatius a la Taula del Tercer Sector, les entitats signants volem fer una sèrie d’aportacions amb l’objectiu de clarificar i contribuir a un debat serè que ha de tenir lloc a l’espai del Tercer Sector Social i ens ha de permetre aprofundir en una organització més democràtica, al servei de les entitats i amb unes prioritats emmarcades en la defensa dels drets socials,

1. En primer lloc, les entitats signants volem reforçar la part de la seva naturalesa missional que fa referència a la defensa dels drets socials i la defensa dels col·lectius amb risc d’exclusió. Les seves línies de treball prioritàries, la política comunicativa i les actuacions principals s’han de vertebrar al voltant d’aquest eix: una Taula més social.

botomalarrassa

2. Al nostre entendre les dificultats de la junta cal buscar-les en les diferències del model de governança, i la manca treball per trobar posicionaments consensuats entre les entitats del sector, que s’han expressat en reiterades juntes. La voluntat de millora organitzativa i el protagonisme que entenem han de tenir les federacions han estat a l’origen de les propostes expressades. Així, des del setembre 2016 la governança ha estat protagonista de diverses sessions monogràfiques on s’ha evidenciat una distància entre la presidència i la majoria de membres de junta, especialment amb les entitats que signem aquest comunicat.

3. La comunicació de la Taula, especialment l’externa, ha estat un eix clar de divergència, amb l’incompliment reiterat de l’acord aprovat per junta de consensuar els missatges abans de transmetre’ls als mitjans de comunicació.

4. El 8 de juny fem arribar una carta al president per deixar constància escrita d’una petició de dimissió que s’havia efectuat ja el 25 de maig. Enteníem que, per transparència, aquest fet s’havia de posar en coneixement de les 35 entitats membres de la Taula. Ara bé, de manera poc clara i no consensuada, aquesta carta i la resposta del President va arribar més enllà de les entitats sòcies. Des de la junta hem demanat explicació del llistat de persones i entitats a les quals es van enviar les cartes i no n’hem obtingut una resposta satisfactòria. Més enllà d’aquest fet, volem fer una reflexió compartida al voltant dels efectes i conseqüències que aquesta actuació ha pogut (i pot) comportar en la mesura que s’amplia el nombre de persones destinatàries de manera aparentment indiscriminada.

5. Els signants d’aquest comunicat som plenament conscients que la seva autoritat és delegada per assemblea i que aquest és l’òrgan decisori. Ara bé, la proposta d’eleccions anticipades en el termini que es planteja ens aboca a dilatar una situació que entenem indesitjable en un escenari de manca de confiança. Volem clarificar que, el reglament estipula entre 70 i 90 dies hàbils des de la data de convocatòria. En cap cas la proposta del president planteja un escenari d’eleccions al setembre, sinó que ens situa a finals de novembre aproximadament, dificultant així la governabilitat de l’organització. La moció de censura, compatible amb convocatòria d’eleccions, ens permet introduir canvis de manera ràpida. No podem obviar que, en una estructura com l’actual, el lideratge és clau i aquest no té el recolzament de tot l’equip de govern. En Junta extraordinària del 15 de juny es va tornar a votar la proposta d’eleccions amb el calendari proposat a través de la carta de president a les entitats, i va ser rebutjada per 9 vots en contra i 4 a favor.Tercer Sector contractatció serveis a les persones

6. D’altra banda, des de la responsabilitat que ens pertoca com a membres de Junta, lamentem que la informació de la situació interna de la Taula del Tercer Sector hagi arribat als mitjans de comunicació de manera malintencionada. Al nostre parer, les dificultats s’havien d’abordar en els espais propis de la Taula. Entenem que les qüestions relatives a la nostra articulació i objectius no han de ser objecte d’aquest tipus d’intromissions. És a l’Assemblea on s’ha de treballar amb el conjunt de les entitats per construir el consens necessari per abordar de manera positiva el nostre futur.

Tanmateix ens desmarquem d’altre tipus d’afirmacions que s’han fet als mitjans en relació a suposats partidismes. La Taula del Tercer Sector és una organització independent que vetlla per la defensa de les persones en situació de vulnerabilitat i de les entitats socials que treballen per aquests drets. Incideix, per tant, en les polítiques socials aportant les seves propostes a tots els partits polítics amb representació parlamentària i denunciant aquelles que suposen un augment de les desigualtats. Totes les entitats de la Taula treballem perquè aquesta l’entitat sigui un agent independent que afavoreixi els drets de les persones, especialment dels col·lectius més desafavorits.

7. Finalment, sense l’ànim de minimitzar el moment de crisi, confiem en les capacitats pel treball en xarxa que el nostre sector ha demostrat en reiterades ocasions i manifestem la nostra disposició per treballar al costat de les federacions sòcies i per una taula social.

Barcelona, 16 de juny de 2017

COCARMI, Cooperatives d’Iniciativa Social, Dincat, ECAS, ECOM, Federació Catalana del Voluntariat i Fundació Pere Tarrés

Related Articles

Deixa un comentari