Sortir de l’Euro, moviments dels pobles del Sud d’Europa a Barcelona, 10 octubre

No Comment

Els propers dies 10 i 11 d’octubre está prevista la celebració d’una Trobada Internacional de Moviments emancipatoris del sud d’Europa. El seu objectiu és discutir sobre la crisi irreversible del sistema euro, sobre els escenaris posibles de sortida i sobre els instruments de polítics per a coordinar les lluïtes dels pobles del sur d’Europa per a la seva emancipació del jou de la UE, de la UEM i de l’euro.

T’invitem a participar-hi, no sols com assistent si no també, si et vé de gust, amb l’elaboració d’una contirbució escrita i oral a l’encontre. Adjunto text de la convocatòria i la documentació per a la inscripció.sortida Euros

PER LA SORTIDA DE L’EURO I LA RECUPERACIÓ DE LA SOBIRANIA

Trobada de Moviments Emancipatoris dels Pobles del Sud d’ Europa,

10-11 d’ Octubre de 2015 a Barcelona

Objectius generals

La Plataforma per la sortida de l’euro recentment constituïda a l’estat espanyol convoca una Trobada de Moviments emancipatoris dels Pobles del Sud d’Europa, per analitzar la greu situació que pateixen els nostres pobles sota la dominació i tirania de la moneda única i el seu sistema econòmic- polític.

La trobada té com a objectiu impulsar l’alliberament dels Pobles del Sud d’Europa de la moneda única, l’euro, i de la cotilla que suposa la UE i els seus tractats. Per a això es proposa promoure la recuperació de la sobirania popular, de la democràcia, així com els instruments econòmics que la fan possible, aquells que permeten superar l’espiral d’empobriment, retallada de drets socials bàsics i desigualtat creixent. Es tracta d’obrir la perspectiva de construir noves relacions de cooperació i solidaritat en condicions d’igualtat entre els pobles del Sud d’Europa.

La voluntat dels convocants és que la trobada adquireixi una dimensió internacional, mitjançant la participació de representants de diversos moviments emancipatoris de l’euro i de la UE que s’han desenvolupat en els últims temps, particularment en els pobles del Sud d’Europa, i que han manifestat en diverses trobades seu interès per construir i coordinar una acció col·lectiva per objectius comuns. En aquest sentit, volem que la nostra trobada constitueixi un pas més en el camí emprès per les trobades de Roma (30 de novembre de 2013), Nàpols (24 de maig de 2015) i Atenes (22 a 24 juny 2015).

Independentment del grau de participació de persones procedents de Grècia, Itàlia, França, Portugal, etc., les diverses ponències i conclusions estaran emmarcades en el context i mobilització global contra l’euro i la “UE realment existent”.

Estructura de la Trobada:

La trobada s’estructuraria sobre tres grans blocs de temes o ponències:

  1. A) La inevitable crisi de l’euro i de la UE.

Es tracta d’examinar les raons econòmiques i polítiques que fan econòmica i políticament inviable un procés de recomposició del sistema financer i institucional de la UE, a la llum de l’experiència de la crisi a Grècia després del cop d’estat econòmic organitzat per la Comissió Europea i l’Euro-grup amb el “Pla de rescat” i la inútil capitulació del govern grec.

  1. B) Possibles plans davant els escenaris per a la sortida de l’euro.

Es tracta de considerar tècnica i políticament quins camins i instruments poden ajudar a sortir de l’euro. Com fer front al xantatge econòmic i financer de les institucions de la UE contra els pobles que es rebel·len contra les seves polítiques d’ajust i austeritat i que defensen un quitament substancial d’un deute impagable i la reestructuració de la resta.

S’aprofundirà en el fet que la sortida de l’euro és condició necessària però no suficient per a la recuperació de la sobirania popular, abordant el conjunt d’alternatives necessàries en un escenari post-euro, per respondre a la qüestió de com abordar els canvis en el pla econòmic, polític, social, ecològic, etc.

  1. C) Instruments polítics organitzatius per emancipar-nos de l’euro i alliberar-nos de la dominació semi-colonial de la UE.

Es tracta d’examinar les possibilitats d’articular un Front d’alliberament dels pobles del Sud d’Europa.

Es proposa desplegar una pluja d’idees sobre les següents qüestions:

– En quins objectius comuns s’ha de sustentar la construcció de l’aliança de països en procés de desconnexió.

– Com desplegar la dimensió europea del Front, tant en la seva coordinació com la seva elaboració estratègica

– La construcció del Front en cada un dels pobles i estats del Sud d’Europa

Al final de la trobada es proposa aprovar una Declaració que prèviament haurà estat distribuïda. El seu contingut estarà obert a suggeriments i aportacions de les persones i entitats participants.

Desenvolupament de la trobada:

Cada un dels tres blocs temàtics o ponències tindrà un espai temporal de tres a quatre hores, la primera ponència el dissabte dia 10 d’octubre al matí, la segona el dissabte a la tarda i la tercera de conclusió de la trobada el diumenge a la matí.

Per a centrar i acotar cadascun dels blocs o ponències la comissió organitzadora redactarà un text-guia amb interrogants o preguntes per a cada un d’ells.

Les persones que intervindran des de la taula de la ponència procuraran respondre al text-guia amb plena llibertat i amb l’únic límit de temps que s’estableixi per tots els membres.

La composició de cadascuna de les taules de les tres ponències tindrà en compte la trajectòria d’aportacions sobre aquestes matèries i buscarà la participació d’especialistes reconeguts internacionalment així com representants dels moviments emancipatoris dels diversos pobles del Sud d’Europa.

S’acceptaran contribucions-comunicacions a cada ponència, per a la presentació s’establirà un espai de temps limitat (màxim de 10 minuts). S’ha d’assegurar el temps per a les intervencions del públic participant en cadascuna dels espais temàtics o tallers.

Els membres de la Mesa tindran un temps breu per respondre.

Les conclusions dels tallers A i B es formularan en un format de relat que s’exposaran el diumenge a primera hora.

La proposta de Declaració del seminari C es procurarà consensuar el més àmpliament possible abans de la presentació, amb la voluntat de donar cos a un marc de coordinació que reculli l’esperit de les trobades desenvolupats a Nàpols el passat 24 de maig i a Atenes el passat de juny.

Lloc, dia i horaris de la trobada

Per facilitar la participació de representants dels moviments emancipatoris dels pobles del Sud d’Europa, amb una base logística suficient, la Trobada se celebrarà a la Ciutat de Barcelona durant els dies 10 i 11 d’octubre. La direcció del local on es realitzarà la trobada es comunicarà amb temps suficient. La proposta d’horari seria el següent:

Dissabte 10 d’octubre:

De 10 hores a 14 hores. Ponència A i debat.

De 14 hores a 16 hores. Dinar

De 16 hores a 20 hores. Ponència B i debat

19:00 hores: Reunió comissió treball sobre l’esborrany de declaració

Diumenge 11 d’octubre:

De 10 a 11 hores: Presentació relats conclusions ponències A i B

De 11 hores a 14 hores. Presentació d’esborrany de declaració i Ponència C amb debat conjunt

Comissió organitzadora Trobada Internacional – Plataforma “sortir de l’euro”

E-mail per enviar aportacions i comunicar suport, col·laboració, i participació en la trobada:

salireuro3@gmail.com

Telèfons de contacte:

Idioma anglès: 629774758; Idioma francès: 646539993; Idioma castellà: 661390670

Related Articles

Deixa un comentari