TeC demana aclarir eventual incompatibilitat i il·legalitat per part del tinent d’alcalde Sàmper

No Comment
Potser és això el dit 'partenariat públic-privat' que tant defensen alguns? Empresa privada i servei públic (portes giratòries?) Potser és això el dit ‘partenariat públic-privat’ que tant defensen alguns?

En els últims dies ha aparegut en el “Diari de Terrassa” un anunci del despatx d’advocats “Samper-Riba & Associats” oferint els seus serveis d’assessorament en l’àmbit de clàusules hipotecàries abusives i específicament respecte a les clàusules sòl (adjuntem l’anunci aparegut a l’edició del dia 14 de febrero). Una de les persones que apareix a la fotografia d’equip inclosa en l’anunci és el 2n Tinent d’alcalde de Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació de l’Ajuntament de Terrassa i membre del grup polític municipal del PdeCAT (antiga Convergència), el Sr. Miquel Sàmper que és soci del despatx en qüestió.

Segons l’acord de Ple aprovat el mes de setembre del 2015 el Sr. Sàmper té autorització per compatibilitzar la seva dedicació exclusiva com a regidor de govern amb una dedicació que “eventualment i de forma ocasional pugui requerir-se de la seva actuació professional com a advocat, actuacions que no incideixen ni representen cap tipus d’incompatibilitat amb el desenvolupament dels càrrecs públics que desenvolupa a l’Ajuntament de Terrassa.

El passat mes de gener el ple de l’Ajuntament de Terrassa aprovà la proposta de resolució presentada per Terrassa en Comúper a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació“. Segons l’acord setè de la proposta l’Ajuntament de Terrassa haurà d’oferir “serveis gratuïts de primera acollida (informació i assessorament) que garanteixin un assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl, venciment anticipat, i sobre els crèdits contractats d’acord amb l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH). S’haurà de dotar amb la corresponent partida amb els recursos necessaris.” I en el novè que l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) convocarà “a les persones directores de bancs i caixes del municipi per instar-los a fer totes les accions possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les persones afectades i a facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret de devolució reconegut a la sentència del TJUE“. Entenent-se que serà l’OMIC i el servei municipal de Consum el responsable d’executar la proposta. Servei del qual és màxim responsable polític el Sr. Sàmper.

botomalarrassa

Ens trobem en una situació en la qual el Sr. Sàmper, regidor del PDCAT (antiga Convergència), és el responsable polític de crear una oficina pública municipal per l’atenció i assessorament gratuït de persones afectades per clàusules hipotecàries abusives a Terrassa, i alhora està anunciant el seu propi despatx professional per oferir el mateix servei, però amb caràcter privat i per tant amb el seu cost corresponent.

Des de Terrassa en Comú considerem que aquest és un fet molt greu i reprovable des d’un punt de vista ètic, que no hauria de ser admissible. També considerem que hi ha indicis que pugui ser considerat un fet il·legal, ja que existeix un claríssim conflicte d’interessos entre els àmbits de responsabilitat pública del Sr. Sàmper com a regidor de govern de l’Ajuntament de Terrassa i responsable polític del servei de consum i els seus interessos privats com a soci d’un despatx privat que ofereix els mateixos serveis.

Per tot l’anterior, hem sol·licitat al Secretari de l’Ajuntament que elabori un informi on es determini si aquest fet incorre en un supòsit d’incompatibilitat i per tant d’il·legalitat d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent i els diversos decrets i acords que defineixen els marges de les dedicacions i compatibilitats de l’exercici del càrrec públic que ostenta el Sr. Sàmper i els seus interessos privats.

Related Articles

Deixa un comentari